TR
TR
×

AUC

Uluslararası İlişkiler

BÖLÜM HAKKINDA Amacı :  Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans programı, uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleriyle ilgili konuların bilimsel çalışmasıyla ilgilenir. İnceleme konuları güç, otorite, meşruiyet, toplumsal yapı gibi siyaset biliminin temel konularının yanısıra uluslar arası sistem içindeki aktörlerin, devletlerin diğer devletlerle ilişkilerini, anlaşmazlıklarını, dünyadaki çatışma bölgelerini bölgesel ve uluslarası örgütler, ulus üstü şirketler. Bu konularda akademik bir eğitimin yanısıra, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, evrensel nitelikte bilgi çağına uygun entelektüel kimlikte kişiler yetiştirmek bölümümüzün temel endişesidir. Üniversitemizin seçmeli dersler havuzundan ilgi duydukları alanlarla ilgili derslerle öğrencilerin mesleki bilgi ve becerileri daha da zenginleştirilmektedir.

 Vizyon:  Eğitimde uluslararası ölçütlere eşdeğerde, kuram ve uygulama alanında yetkin, yaratıcı, güncel ve tarihsel bilgilere sahip, yazılı ve sözlü anlatım yeteneği gelişkin,; mesleki etik ile siyasal ve yönetsel alanlara duyarlı mezunlar vermeyi amaçlayan bölüm, eğitimi disiplinlerarası işbirlikleriyle zenginleştirmeyi hedeflemekte ve güncel olanı bilimsel olarak yorumlamayı amaçlayan, eleştirel düşünce merkezli bir eğitim modeli geliştirmektedir.

Misyon:  Uluslararası İlişkiler, mesleğini ulusal ve uluslararası platformlarda, özel ve kamu kurumlarında yerine getirecek vasıflara sahip, disiplinler arası ilişki kurabilen, araştıran, bilimsel yaklaşan, yenilikleri takip eden, kendini geliştiren; küreselleşen yeni dünya düzeninde yapıcı role sahip, açık görüşlü, girişken, çözüm odaklı, liderlik yeteneği kazanmış, mesleğini bireysel ve grup çalışmaları içinde uygulayabilecek mezunlar vermek; yetenekli, yaratıcı, eleştirel bir akla (düşünce yapısına) sahip ve meslek etiğine saygılı yöneticiler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Hazırlık Okulu: Yok

Program Onayı: YÖK-YÖDAK

Akreditasyonlar: ...........

Program Tanımı:  Lisans programının temel felsefesi, alana özgü bilginin eleştirel yaklaşımla değerlendirilerek, toplumsal sorumluluk, sürdürülebilirlik, etik değerler çerçevesinde düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme duyarlılığı oluşturmaktır. Bu bağlamda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin hukuk, sosyoloji, tarih ve felsefe ile meslek için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinlikleri içeren, ulusal ve uluslararası düzeyde yeterlilikler kazandırmak amaçlanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları:  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.

 Mezuniyet Şartları:  Uluslararası İlişkiler lisans programından mezun olabilmek için 4 yıllık (8 dönem) ders programında yer alan 50 adet dersten (Yerel Kredi: 145, AKTS: 240) geçer not alması, ortalamasının 2.00 ve üzeri olması ve bir adet staj dersini başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.

 İstihdam Olanakları:  Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programı mezunları, bakanlıklar ve yerel yönetimler başta olmak üzere özel kuruluşlarda iş bulmaktadır. Mezunlarımız ayrıca müfettişlik, danışmanlık, bankacılık, iletişim, eğitim, medya ve halkla ilişkiler gibi sektörlerde, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda çalışmaktadır.


DERSLER


 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
1. YIL
GÜZ YARIYILI (1. Dönem)
BAHAR YARIYILI (2.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
BUS101Intro. to Business& Management3036IRE102Introduction to International Relations
036
COMP103Intro. to Computer&Information Systems I3036COMP104Intr. To Computer& Information Systems II3036
PSYC100Intro.to Behavioural Science I:Psychology3036HIS104World History & Civilizations3036
POLS101Introduction to Political Science3036SOCY100Sociology3036
EGL101Development of Reading Skills
035EGL102Development of Reading Skills II3035
NH001National History I--01NH 002National History II II--01
TFL101Turkish as an Foreign Language I

0
TFL102Turkish as an Foreign Language II

00
TOPLAM1530TOPLAM1530

2. YIL
GÜZ YARIYILI (3. Dönem)
BAHAR YARIYILI (4.Dönem)
KODUDERS ADIUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
BUS211Microeconomics3036BUS212Macroeconomics 3036
IRE201Comperative Politics I3036IRE204Comperative Politics II3036
BUS205Statistics I3036IRE206Third World Politics3036
BUS207/ PUB 203Introduction to Law3036IRE208International Relations Theory3036
CS201Communication Skills I3035CS202Communication Skills II3035
TURK001Turkish I--
1TURK002Turkish II


1
TOPLAM1530TOPLAM1530

3. YIL
GÜZ YARIYILI (5. Dönem)
BAHAR YARIYILI (6.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
POLS301European Political History3035IRE302History& Politics of Balkans3035
IRE301International Organizations3035IRE308Global Peace & Security3034
IRE305History& Politics of Middle East3035RE312Foreign Policy Analysis3035
IRE309International Law3035POLS304Political Ideologies3035

Departmental Elective(1)3035
Departmental Elective(2)3035

Non-Departmental Elective (1)3035
Non-Departmental Elective (2)3035


STJ030Internship-30 calender day--
1
TOPLAM1830TOPLAM1830

4.YIL
GÜZ YARIYILI (7. Dönem)
BAHAR YARIYILI (8.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
POLS401Political Sociology3035IRE404EU Studies3035
POLS407Global Political Economy3035IRE408Conflict Studies & Dispute Settlement3035
RE403Turkish Diplomatic History&Foreign Politics3035POLS414Contemporary Human Rights3035
RE405International Politics of Cyprus3035
Departmental Elective(4)3035

Departmental Elective(3)3035
Departmental Elective(5)3035

Non-Departmental Elective (3)3035
Non-Departmental Elective (4)3035
TOPLAM1830TOPLAM1830

TOPLAM KREDİ: 132AKTS: 240
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER


KODUDERS ADI


IRE 304The Caucasus and Central Asia


IRE 317Diplomatic Protocol


IRE 333Sub-Saharan African Politics


IRE 411Post Cold War International Relations


IRE 412US Foreign Policy


IRE 414Turkey-EU Relations


IRE 417Conflict Case Studies


IRE 419Research Methods


IRE 420Graduation Project


IRE 421Greek-Turkish Relations


IRE 422Euro-Mediterranean Relations


IRE 423History and Politics of Far East


IRE 425Diplomatic Correspondence


IRE 427Global Terrorism Studies
İLETİŞİM


Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC


0392 228 92 33

info@auc.edu.tr   

BÖLÜM HAKKINDA Amacı :  Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans programı, uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleriyle ilgili konuların bilimsel çalışmasıyla ilgilenir. İnceleme konuları güç, otorite, meşruiyet, toplumsal yapı gibi siyaset biliminin temel konularının yanısıra uluslar arası sistem içindeki aktörlerin, devletlerin diğer devletlerle ilişkilerini, anlaşmazlıklarını, dünyadaki çatışma bölgelerini bölgesel ve uluslarası örgütler, ulus üstü şirketler. Bu konularda akademik bir eğitimin yanısıra, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, evrensel nitelikte bilgi çağına uygun entelektüel kimlikte kişiler yetiştirmek bölümümüzün temel endişesidir. Üniversitemizin seçmeli dersler havuzundan ilgi duydukları alanlarla ilgili derslerle öğrencilerin mesleki bilgi ve becerileri daha da zenginleştirilmektedir.

 Vizyon:  Eğitimde uluslararası ölçütlere eşdeğerde, kuram ve uygulama alanında yetkin, yaratıcı, güncel ve tarihsel bilgilere sahip, yazılı ve sözlü anlatım yeteneği gelişkin,; mesleki etik ile siyasal ve yönetsel alanlara duyarlı mezunlar vermeyi amaçlayan bölüm, eğitimi disiplinlerarası işbirlikleriyle zenginleştirmeyi hedeflemekte ve güncel olanı bilimsel olarak yorumlamayı amaçlayan, eleştirel düşünce merkezli bir eğitim modeli geliştirmektedir.

Misyon:  Uluslararası İlişkiler, mesleğini ulusal ve uluslararası platformlarda, özel ve kamu kurumlarında yerine getirecek vasıflara sahip, disiplinler arası ilişki kurabilen, araştıran, bilimsel yaklaşan, yenilikleri takip eden, kendini geliştiren; küreselleşen yeni dünya düzeninde yapıcı role sahip, açık görüşlü, girişken, çözüm odaklı, liderlik yeteneği kazanmış, mesleğini bireysel ve grup çalışmaları içinde uygulayabilecek mezunlar vermek; yetenekli, yaratıcı, eleştirel bir akla (düşünce yapısına) sahip ve meslek etiğine saygılı yöneticiler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Hazırlık Okulu: Yok

Program Onayı: YÖK-YÖDAK

Akreditasyonlar: ...........

Program Tanımı:  Lisans programının temel felsefesi, alana özgü bilginin eleştirel yaklaşımla değerlendirilerek, toplumsal sorumluluk, sürdürülebilirlik, etik değerler çerçevesinde düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme duyarlılığı oluşturmaktır. Bu bağlamda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin hukuk, sosyoloji, tarih ve felsefe ile meslek için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinlikleri içeren, ulusal ve uluslararası düzeyde yeterlilikler kazandırmak amaçlanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları:  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.

 Mezuniyet Şartları:  Uluslararası İlişkiler lisans programından mezun olabilmek için 4 yıllık (8 dönem) ders programında yer alan 50 adet dersten (Yerel Kredi: 145, AKTS: 240) geçer not alması, ortalamasının 2.00 ve üzeri olması ve bir adet staj dersini başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.

 İstihdam Olanakları:  Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programı mezunları, bakanlıklar ve yerel yönetimler başta olmak üzere özel kuruluşlarda iş bulmaktadır. Mezunlarımız ayrıca müfettişlik, danışmanlık, bankacılık, iletişim, eğitim, medya ve halkla ilişkiler gibi sektörlerde, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda çalışmaktadır.


DERSLER


 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
1. YIL
GÜZ YARIYILI (1. Dönem)
BAHAR YARIYILI (2.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
BUS101Intro. to Business& Management3036IRE102Introduction to International Relations
036
COMP103Intro. to Computer&Information Systems I3036COMP104Intr. To Computer& Information Systems II3036
PSYC100Intro.to Behavioural Science I:Psychology3036HIS104World History & Civilizations3036
POLS101Introduction to Political Science3036SOCY100Sociology3036
EGL101Development of Reading Skills
035EGL102Development of Reading Skills II3035
NH001National History I--01NH 002National History II II--01
TFL101Turkish as an Foreign Language I

0
TFL102Turkish as an Foreign Language II

00
TOPLAM1530TOPLAM1530

2. YIL
GÜZ YARIYILI (3. Dönem)
BAHAR YARIYILI (4.Dönem)
KODUDERS ADIUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
BUS211Microeconomics3036BUS212Macroeconomics 3036
IRE201Comperative Politics I3036IRE204Comperative Politics II3036
BUS205Statistics I3036IRE206Third World Politics3036
BUS207/ PUB 203Introduction to Law3036IRE208International Relations Theory3036
CS201Communication Skills I3035CS202Communication Skills II3035
TURK001Turkish I--
1TURK002Turkish II


1
TOPLAM1530TOPLAM1530

3. YIL
GÜZ YARIYILI (5. Dönem)
BAHAR YARIYILI (6.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
POLS301European Political History3035IRE302History& Politics of Balkans3035
IRE301International Organizations3035IRE308Global Peace & Security3034
IRE305History& Politics of Middle East3035RE312Foreign Policy Analysis3035
IRE309International Law3035POLS304Political Ideologies3035

Departmental Elective(1)3035
Departmental Elective(2)3035

Non-Departmental Elective (1)3035
Non-Departmental Elective (2)3035


STJ030Internship-30 calender day--
1
TOPLAM1830TOPLAM1830

4.YIL
GÜZ YARIYILI (7. Dönem)
BAHAR YARIYILI (8.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
POLS401Political Sociology3035IRE404EU Studies3035
POLS407Global Political Economy3035IRE408Conflict Studies & Dispute Settlement3035
RE403Turkish Diplomatic History&Foreign Politics3035POLS414Contemporary Human Rights3035
RE405International Politics of Cyprus3035
Departmental Elective(4)3035

Departmental Elective(3)3035
Departmental Elective(5)3035

Non-Departmental Elective (3)3035
Non-Departmental Elective (4)3035
TOPLAM1830TOPLAM1830

TOPLAM KREDİ: 132AKTS: 240
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER


KODUDERS ADI


IRE 304The Caucasus and Central Asia


IRE 317Diplomatic Protocol


IRE 333Sub-Saharan African Politics


IRE 411Post Cold War International Relations


IRE 412US Foreign Policy


IRE 414Turkey-EU Relations


IRE 417Conflict Case Studies


IRE 419Research Methods


IRE 420Graduation Project


IRE 421Greek-Turkish Relations


IRE 422Euro-Mediterranean Relations


IRE 423History and Politics of Far East


IRE 425Diplomatic Correspondence


IRE 427Global Terrorism Studies
İLETİŞİM


Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC


0392 228 92 33

info@auc.edu.tr