TR
TR
×

AUC

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

BÖLÜM HAKKINDAAmacı:  Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü lisans programı, siyasal ve yönetsel konuların bilimsel çalışmasıyla ilgilenir. İnceleme konuları güç, otorite, meşruiyet, toplumsal yapı, sınıflar, toplumsal cinsiyet, ulus, siyasal partiler, siyasal katılım gibi siyaset biliminin temel konularının yanısıra siyasal düşünceler, ideolojiler ve yönetim sistemleridir. Kamu yönetimi disiplini bağlamında hukuk, kentleşme ve çevre sorunları, kamu politikaları ve yerel yönetimler temel bilgi alanlarıdır. Bu konularda akademik bir eğitimin yanısıra, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, evrensel nitelikte bilgi çağına uygun entelektüel kimlikte kişiler yetiştirmek bölümümüzün temel endişesidir. Üniversitemizin seçmeli dersler havuzundan ilgi duydukları alanlarla ilgili derslerle öğrencilerin mesleki bilgi ve becerileri daha da zenginleştirilmektedir.

Vizyon:  Eğitimde uluslararası ölçütlere eşdeğerde, kuram ve uygulama alanında yetkin, yaratıcı, güncel ve tarihsel bilgilere sahip, yazılı ve sözlü anlatım yeteneği gelişkin,; mesleki etik ile siyasal ve yönetsel alanlara duyarlı mezunlar vermeyi amaçlayan bölüm, eğitimi disiplinlerarası işbirlikleriyle zenginleştirmeyi hedeflemekte ve güncel olanı bilimsel olarak yorumlamayı amaçlayan, eleştirel düşünce merkezli bir eğitim modeli geliştirmektedir.

Misyon:  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, mesleğini ulusal ve uluslararası platformlarda, özel ve kamu kurumlarında yerine getirecek vasıflara sahip, disiplinler arası ilişki kurabilen, araştıran, bilimsel yaklaşan, yenilikleri takip eden, kendini geliştiren; küreselleşen yeni dünya düzeninde yapıcı role sahip, açık görüşlü, girişken, çözüm odaklı, liderlik yeteneği kazanmış, mesleğini bireysel ve grup çalışmaları içinde uygulayabilecek mezunlar vermek; yetenekli, yaratıcı, eleştirel bir akla (düşünce yapısına) sahip ve meslek etiğine saygılı yöneticiler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Hazırlık Okulu: Yok

Program Onayı: YÖK-YÖDAK

Akreditasyonlar: ...........

Program Tanımı:  Lisans programının temel felsefesi, alana özgü bilginin eleştirel yaklaşımla değerlendirilerek, toplumsal sorumluluk, sürdürülebilirlik, etik değerler çerçevesinde düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme duyarlılığı oluşturmaktır. Bu bağlamda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin hukuk, sosyoloji, tarih ve felsefe ile meslek için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinlikleri içeren, ulusal ve uluslararası düzeyde yeterlilikler kazandırmak amaçlanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları:  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.

Mezuniyet Şartları:  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programından mezun olabilmek için 4 yıllık (8 dönem) ders programında yer alan 50 adet dersten (Yerel Kredi: 145, AKTS: 240) geçer not alması, ortalamasının 2.00 ve üzeri olması ve bir adet staj dersini başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.
İstihdam Olanakları:  Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programı mezunları, bakanlıklar ve yerel yönetimler başta olmak üzere özel kuruluşlarda iş bulmaktadır. Mezunlarımız ayrıca müfettişlik, danışmanlık, bankacılık, iletişim, eğitim, medya ve halkla ilişkiler gibi sektörlerde, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda çalışmaktadır.
DERSLER


 
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
1. YIL
GÜZ YARIYILI (1. Dönem)
BAHAR YARIYILI (2.Dönem)
KODUDERS ADITULKr.AKTSKODUDERS ADITULKr.AKTS
TBUS101İşletmeye Giriş30336KAM102Kamu Yönetimine Giriş 30336
COMP103/BİL103Bilgisayara Giriş 130336COMP104/BİL104Bilgisayara Giriş II 30336
TPSYC100Psikoloji 30336TAR104Dünya Tarihi ve Medeniyetler30336
SİY101Siyaset Bilimine Giriş30336ULU102Uluslararası İlişkilere Giriş 30336
EGL101İngilizce I30335EGL101İngilizce II30335
NH001Milli Tarih I----1NH 002Milli Tarih II---
1
TOPLAM1530TOPLAM15302. YIL
GÜZ YARIYILI (3. Dönem)
BAHAR YARIYILI (4.Dönem)
KODUDERS ADIULKr.AKTSKODUDERS ADITULKr.AKTS
TBUS211Mikro Ekonomi30336TBUS212Makro Ekonomi30336
ULU201Karşılaştırmalı Politika I30336ULU204Karşılaştırmalı Politika II30336
TBUS205İstatistik I30336SİY202Siyasal Düşünceler Tarihi30336
BUS207Hukuka Giriş30336KAM206Anayasa Hukuku30336
TCS201İletişim Becerileri I30335TCS202İletişim Becerileri II30335
TURK001İngilizce  I---
1TURK002İngilizce  II

-
1
TOPLAM1530TOPLAM15303. YIL
GÜZ YARIYILI (5. Dönem)
BAHAR YARIYILI (6.Dönem)
KODUDERS ADITULKr.AKTSKODUDERS ADITULKr.AKTS
SİY301Avrupa Siyasal Tarihi30335SİY302Politik Psikoloji30335
TBUS303İnsan Kaynakları Yönetimi30335SİY304Siyasi İdeolojiler 30334
SİY303Türkiye Siyaseti30335SİY306Araştırma Yöntemleri30335
KAM305Kamu Finansmanı ve Bütçe 30335KAM304Program Değerlendirme ve Denetim30335

Seçmeli ders – Bölüm içi30335
Seçmeli ders – Bölüm içi30335

Seçmeli ders – Bölüm dışı30335
Seçmeli ders – Bölüm dışı30335STJ030Staj -30 takvim günü--001
TOPLAM1830TOPLAM18304.YIL
GÜZ YARIYILI (7. Dönem)
BAHAR YARIYILI (8.Dönem)
KODUDERS ADITULKr.AKTSKODUDERS ADITULKr.AKTS
SİY407Ekonomi Politik30335SİY415Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri30335
SİY409Ulus-Devlet ve Milliyetçilik30335KAM402Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi30335
KAM403Yerel Yönetimler30335SİY417Siyasal Teori30335
SİY401Siyaset Sosyolojisi30335
Seçmeli ders – Bölüm içi30335

Seçmeli ders – Bölüm içi30335
Seçmeli ders – Bölüm içi30335

Seçmeli ders – Bölüm dışı30335
Seçmeli ders – Bölüm dışı30335
TOPLAM1830TOPLAM1830TOPLAM KREDİ: 132AKTS: 240

İLETİŞİM


Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC


0392 228 92 33

info@auc.edu.tr     

BÖLÜM HAKKINDAAmacı:  Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü lisans programı, siyasal ve yönetsel konuların bilimsel çalışmasıyla ilgilenir. İnceleme konuları güç, otorite, meşruiyet, toplumsal yapı, sınıflar, toplumsal cinsiyet, ulus, siyasal partiler, siyasal katılım gibi siyaset biliminin temel konularının yanısıra siyasal düşünceler, ideolojiler ve yönetim sistemleridir. Kamu yönetimi disiplini bağlamında hukuk, kentleşme ve çevre sorunları, kamu politikaları ve yerel yönetimler temel bilgi alanlarıdır. Bu konularda akademik bir eğitimin yanısıra, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, evrensel nitelikte bilgi çağına uygun entelektüel kimlikte kişiler yetiştirmek bölümümüzün temel endişesidir. Üniversitemizin seçmeli dersler havuzundan ilgi duydukları alanlarla ilgili derslerle öğrencilerin mesleki bilgi ve becerileri daha da zenginleştirilmektedir.

Vizyon:  Eğitimde uluslararası ölçütlere eşdeğerde, kuram ve uygulama alanında yetkin, yaratıcı, güncel ve tarihsel bilgilere sahip, yazılı ve sözlü anlatım yeteneği gelişkin,; mesleki etik ile siyasal ve yönetsel alanlara duyarlı mezunlar vermeyi amaçlayan bölüm, eğitimi disiplinlerarası işbirlikleriyle zenginleştirmeyi hedeflemekte ve güncel olanı bilimsel olarak yorumlamayı amaçlayan, eleştirel düşünce merkezli bir eğitim modeli geliştirmektedir.

Misyon:  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, mesleğini ulusal ve uluslararası platformlarda, özel ve kamu kurumlarında yerine getirecek vasıflara sahip, disiplinler arası ilişki kurabilen, araştıran, bilimsel yaklaşan, yenilikleri takip eden, kendini geliştiren; küreselleşen yeni dünya düzeninde yapıcı role sahip, açık görüşlü, girişken, çözüm odaklı, liderlik yeteneği kazanmış, mesleğini bireysel ve grup çalışmaları içinde uygulayabilecek mezunlar vermek; yetenekli, yaratıcı, eleştirel bir akla (düşünce yapısına) sahip ve meslek etiğine saygılı yöneticiler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Hazırlık Okulu: Yok

Program Onayı: YÖK-YÖDAK

Akreditasyonlar: ...........

Program Tanımı:  Lisans programının temel felsefesi, alana özgü bilginin eleştirel yaklaşımla değerlendirilerek, toplumsal sorumluluk, sürdürülebilirlik, etik değerler çerçevesinde düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme duyarlılığı oluşturmaktır. Bu bağlamda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin hukuk, sosyoloji, tarih ve felsefe ile meslek için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinlikleri içeren, ulusal ve uluslararası düzeyde yeterlilikler kazandırmak amaçlanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları:  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.

Mezuniyet Şartları:  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programından mezun olabilmek için 4 yıllık (8 dönem) ders programında yer alan 50 adet dersten (Yerel Kredi: 145, AKTS: 240) geçer not alması, ortalamasının 2.00 ve üzeri olması ve bir adet staj dersini başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.
İstihdam Olanakları:  Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programı mezunları, bakanlıklar ve yerel yönetimler başta olmak üzere özel kuruluşlarda iş bulmaktadır. Mezunlarımız ayrıca müfettişlik, danışmanlık, bankacılık, iletişim, eğitim, medya ve halkla ilişkiler gibi sektörlerde, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda çalışmaktadır.
DERSLER


 
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
1. YIL
GÜZ YARIYILI (1. Dönem)
BAHAR YARIYILI (2.Dönem)
KODUDERS ADITULKr.AKTSKODUDERS ADITULKr.AKTS
TBUS101İşletmeye Giriş30336KAM102Kamu Yönetimine Giriş 30336
COMP103/BİL103Bilgisayara Giriş 130336COMP104/BİL104Bilgisayara Giriş II 30336
TPSYC100Psikoloji 30336TAR104Dünya Tarihi ve Medeniyetler30336
SİY101Siyaset Bilimine Giriş30336ULU102Uluslararası İlişkilere Giriş 30336
EGL101İngilizce I30335EGL101İngilizce II30335
NH001Milli Tarih I----1NH 002Milli Tarih II---
1
TOPLAM1530TOPLAM15302. YIL
GÜZ YARIYILI (3. Dönem)
BAHAR YARIYILI (4.Dönem)
KODUDERS ADIULKr.AKTSKODUDERS ADITULKr.AKTS
TBUS211Mikro Ekonomi30336TBUS212Makro Ekonomi30336
ULU201Karşılaştırmalı Politika I30336ULU204Karşılaştırmalı Politika II30336
TBUS205İstatistik I30336SİY202Siyasal Düşünceler Tarihi30336
BUS207Hukuka Giriş30336KAM206Anayasa Hukuku30336
TCS201İletişim Becerileri I30335TCS202İletişim Becerileri II30335
TURK001İngilizce  I---
1TURK002İngilizce  II

-
1
TOPLAM1530TOPLAM15303. YIL
GÜZ YARIYILI (5. Dönem)
BAHAR YARIYILI (6.Dönem)
KODUDERS ADITULKr.AKTSKODUDERS ADITULKr.AKTS
SİY301Avrupa Siyasal Tarihi30335SİY302Politik Psikoloji30335
TBUS303İnsan Kaynakları Yönetimi30335SİY304Siyasi İdeolojiler 30334
SİY303Türkiye Siyaseti30335SİY306Araştırma Yöntemleri30335
KAM305Kamu Finansmanı ve Bütçe 30335KAM304Program Değerlendirme ve Denetim30335

Seçmeli ders – Bölüm içi30335
Seçmeli ders – Bölüm içi30335

Seçmeli ders – Bölüm dışı30335
Seçmeli ders – Bölüm dışı30335STJ030Staj -30 takvim günü--001
TOPLAM1830TOPLAM18304.YIL
GÜZ YARIYILI (7. Dönem)
BAHAR YARIYILI (8.Dönem)
KODUDERS ADITULKr.AKTSKODUDERS ADITULKr.AKTS
SİY407Ekonomi Politik30335SİY415Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri30335
SİY409Ulus-Devlet ve Milliyetçilik30335KAM402Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi30335
KAM403Yerel Yönetimler30335SİY417Siyasal Teori30335
SİY401Siyaset Sosyolojisi30335
Seçmeli ders – Bölüm içi30335

Seçmeli ders – Bölüm içi30335
Seçmeli ders – Bölüm içi30335

Seçmeli ders – Bölüm dışı30335
Seçmeli ders – Bölüm dışı30335
TOPLAM1830TOPLAM1830TOPLAM KREDİ: 132AKTS: 240

İLETİŞİM


Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC


0392 228 92 33

info@auc.edu.tr