TR
TR
×

AUC

FAKÜLTE KADRO

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİDoç. Dr. Pelin AGOCUK
Dekan
Prof. Dr. Mümtaz Ulvi KESER


Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim GörevlisiAssit. Prof. Dr. Kemal BULUT


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi

Lecturer Ahmet ASLIM

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim GörevlisiLecturer. Burak KURTCEBE

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi