TR
TR
×

AUC

Yaşlı Bakımı

Meslek Yüksek Okulu

Yaşlı Bakımı Bölümü


BÖLÜM HAKKINDAAmacı:  Yaşlı Bakımı Önlisans Programının amacı, yaşlı bireylerin sosyal, ruhsal, fiziksel durumlarının iyileştirilmesine katkı sağlayabilecek donanımda sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Vizyon:  Sağlık sektörüne alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış meslek elemanları yetiştirmek ve sağlık sektörü hizmetlerinin daha kaliteli olmasını sağlamaktır.

Misyon:  İki yıllık eğitim süresince öğrencilere Yaşlı Bakımı uygulamalarında teorik bilgi ve uygulama dağarcığı oluşturulup geliştirilecek , Yaşlı Bakım Hastaneleri ve Bakımevlerinde kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilecek, Yaşlı Bakımı konusunda deneyim kazandırılacaktır.

Program Dili: Türkçe

Hazırlık Okulu: Gerekmemektedir.

Program Onayı:  YÖDAK ve YÖK 

Program Tanımı:  Yaşlı Bakımı programının süresi iki yıldır.

2 yıllık eğitim süresini tamamlayan öğrencilere “Yaşlı Bakım Teknikeri” ünvanı verilmektedir.

Programa %100,%75, %50,%25 ve %20 bursluk verilmektedir. Burslar dönemsel olarak değişmektedir.

Programın ana dersleri ve uygulamaları Tıp doktoru ve alanında deneyimli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Programda uygulamalar büyük ölçüde Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nde ve Devlete ait ve Özel Yaşlı Bakımı Evlerinde yapılmaktadır.

Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür.

Öğrenciler Türkiye Sağlık Bakanlığı’na ve KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yaşlı Bakımı Hastaneleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde stajlarını yapabilmektedirler.

Yaşlı Bakımı Önlisans Programında yaşlı bireylerin sosyal, ruhsal, fiziksel durumlarının iyileştirilmesine katkı sağlayabilecek donanımda ve aynı zamanda yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin hayata sarılmasını, gelecek kaygısından arındırılmasını, boş zamanlarını üretken bir şekilde değerlendirmesini, kendi bedenine ve yaşam alanlarına karşı duyarlı ve koruyucu olmalarını sağlayan ve uygulatan Yaşlı Bakım Teknikeri yetiştirilmektedir.

Gerek KKTC, gerekse Türkiye’de sağlık alanında bu programdan mezun olacak öğrencilere olan ihtiyacın gelecek yıllarda artması beklenmektedir.

Yaşlı Bakımı Önlisans Programına KKTC ve Türkiye’den öğrenci gelmesi beklenmektedir. Gerek KKTC gerekse Türkiye’de sağlık alanında ara elemana olan ihtiyaç dikkate alındığı zaman öğrenci kaynağının sürekliliği konusunda sorun yaşanması beklenmemektedir.


Kabul ve Kayıt Koşulları:  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtlar silinir.

Mezuniyet Şartları:  Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakımı Önlisans Programından mezun olabilmek için Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, minimum Yerel kredi: 91, AKTS: 124 gerekmektedir. Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür.

Üst Kademeye Geçiş:  DGS aracılığıyla adaylar 2 yıllık Yaşlı Bakımı Önlisans bölümünden 4 yıllık bölümlere geçiş hakkı kazanabilirler. Bu bölümler şunlardır:

1-Hemşirelik,

2-Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri,

3-Beslenme ve Diyetetik,

4-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,

 5-Gerontoloji.


İstihtam Olanakları:  Programdan mezun olanlar, başta KKTC ve Türkiye’de, yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, belediyeler, hastaneler, sivil toplum kuruluşları ve özel kurumlarda yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri vb. birimlerde uzman gözetiminde çalışabileceklerdir. KKTC’ de yaşlı bakım programının uygulama alanını oluşturabilecek güçsüzler yurdu ya da yaşlılar için gündüz bakım evi gibi birimler henüz hedeflenen seviyede bulunmamaktadır. İleride açılacak ya da geliştirilecek olan bu birimlerin ve iş alanlarının Kıbrıs Amerikan Üniversitesi bünyesinde açılacak bu programın mezunları tarafından iş alanı olarak seçilebileceği düşünülmektedir. Ayrıca mezunların istihdamı hem yerel olarak hem de ülke çapında yaşlı bakımı ve evde hasta bakımı konusundaki açığın kapatılmasına katkıda bulunacaktır.


DERSLER

 

YAŞLI BAKIMI
1. YIL
GÜZ YARIYILI (1. Dönem)
BAHAR YARIYILI (2.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
SMY 101Anatomi2025YBT 106Yaşlılıkta Beslenme İlkeleri2022
SMY103Fizyoloji2025YBT102Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamarı II2447
YBT103Davranış Bilimleri2024YBT104Farmakoloji I2022
YBT101Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamarı I2446EFL102İngilize II3033
TAR101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I2022TAR102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II2022
TUR101Türk Dili I2022TUR102Türk Dili II2022
EFL101İngilize I3033
Zorunlu Toplam1341518

Zorunlu Toplam1541727
Seçmeli2022

Seçmeli2023

2024


3034

2022

Toplam Kredi2042234
Toplam Kredi1942126

2. YIL
GÜZ YARIYILI (3. Dönem)
BAHAR YARIYILI (4.Dönem)
KODUDERS ADIUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
YBT203Mesleki İngilizce I2022YBT204Mesleki İngilizce II2022
YBT205Kronik Hastalıklarda Bakım4044YBT206Kronik Hastalıklarda Bakım II2022
YBT207Geriatrik Psikoloji2022YBT208Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri2022
YBT201Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları III2658YBT202Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamarı IV2669

Zorunlu Toplam1061316
Zorunlu Kredi861214

Seçmeli2022
Seçmeli2024


2022

2022


2026

2022
2023

Toplam Kredi1661926
Toplam Kredi1662026

TOPLAM TEORİK: 71UYGULAMA 94


TOPLAM KREDİ: 94AKTS: 124
SEÇMELİ DERSLER
KODUDERS ADITUKr.AKTS
SMYSeçmeli Ders1012
SMYSeçmeli Ders1012
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ (Güz Yarıyılı)KODUDERS ADITUAKTSSMY213Bilgi ve İletisim Teknolojisi204SMY109Tıbbi Terminoloji203YBT209Yaşlanma ve Yaşlılık Psikolojisi202SMY207Meslek Etiği202SMY102İlkyardım206
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ (Bahar Yarıyılı)KODUDERS ADITUAKTSYBT 108Enfeksiyon Önlenmesi204SMY209İletişim202SMY205Kalite Yönetim Sistemleri202YBT210Sosyal Rehabilitasyon204YBT212Fiziksel Rehabilitasyon ve Uğraş Terapisi204YBT214Sosyal Hizmetler ve Uygulamarı202SMY211Araştırma Yöntem ve Teknikleri203İLETİŞİM


Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC


0392 228 92 33

info@auc.edu.tr   

BÖLÜM HAKKINDAAmacı:  Yaşlı Bakımı Önlisans Programının amacı, yaşlı bireylerin sosyal, ruhsal, fiziksel durumlarının iyileştirilmesine katkı sağlayabilecek donanımda sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Vizyon:  Sağlık sektörüne alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış meslek elemanları yetiştirmek ve sağlık sektörü hizmetlerinin daha kaliteli olmasını sağlamaktır.

Misyon:  İki yıllık eğitim süresince öğrencilere Yaşlı Bakımı uygulamalarında teorik bilgi ve uygulama dağarcığı oluşturulup geliştirilecek , Yaşlı Bakım Hastaneleri ve Bakımevlerinde kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilecek, Yaşlı Bakımı konusunda deneyim kazandırılacaktır.

Program Dili: Türkçe

Hazırlık Okulu: Gerekmemektedir.

Program Onayı:  YÖDAK ve YÖK 

Program Tanımı:  Yaşlı Bakımı programının süresi iki yıldır.

2 yıllık eğitim süresini tamamlayan öğrencilere “Yaşlı Bakım Teknikeri” ünvanı verilmektedir.

Programa %100,%75, %50,%25 ve %20 bursluk verilmektedir. Burslar dönemsel olarak değişmektedir.

Programın ana dersleri ve uygulamaları Tıp doktoru ve alanında deneyimli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Programda uygulamalar büyük ölçüde Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nde ve Devlete ait ve Özel Yaşlı Bakımı Evlerinde yapılmaktadır.

Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür.

Öğrenciler Türkiye Sağlık Bakanlığı’na ve KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yaşlı Bakımı Hastaneleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde stajlarını yapabilmektedirler.

Yaşlı Bakımı Önlisans Programında yaşlı bireylerin sosyal, ruhsal, fiziksel durumlarının iyileştirilmesine katkı sağlayabilecek donanımda ve aynı zamanda yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin hayata sarılmasını, gelecek kaygısından arındırılmasını, boş zamanlarını üretken bir şekilde değerlendirmesini, kendi bedenine ve yaşam alanlarına karşı duyarlı ve koruyucu olmalarını sağlayan ve uygulatan Yaşlı Bakım Teknikeri yetiştirilmektedir.

Gerek KKTC, gerekse Türkiye’de sağlık alanında bu programdan mezun olacak öğrencilere olan ihtiyacın gelecek yıllarda artması beklenmektedir.

Yaşlı Bakımı Önlisans Programına KKTC ve Türkiye’den öğrenci gelmesi beklenmektedir. Gerek KKTC gerekse Türkiye’de sağlık alanında ara elemana olan ihtiyaç dikkate alındığı zaman öğrenci kaynağının sürekliliği konusunda sorun yaşanması beklenmemektedir.


Kabul ve Kayıt Koşulları:  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtlar silinir.

Mezuniyet Şartları:  Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakımı Önlisans Programından mezun olabilmek için Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, minimum Yerel kredi: 91, AKTS: 124 gerekmektedir. Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür.

Üst Kademeye Geçiş:  DGS aracılığıyla adaylar 2 yıllık Yaşlı Bakımı Önlisans bölümünden 4 yıllık bölümlere geçiş hakkı kazanabilirler. Bu bölümler şunlardır:

1-Hemşirelik,

2-Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri,

3-Beslenme ve Diyetetik,

4-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,

 5-Gerontoloji.


İstihtam Olanakları:  Programdan mezun olanlar, başta KKTC ve Türkiye’de, yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, belediyeler, hastaneler, sivil toplum kuruluşları ve özel kurumlarda yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri vb. birimlerde uzman gözetiminde çalışabileceklerdir. KKTC’ de yaşlı bakım programının uygulama alanını oluşturabilecek güçsüzler yurdu ya da yaşlılar için gündüz bakım evi gibi birimler henüz hedeflenen seviyede bulunmamaktadır. İleride açılacak ya da geliştirilecek olan bu birimlerin ve iş alanlarının Kıbrıs Amerikan Üniversitesi bünyesinde açılacak bu programın mezunları tarafından iş alanı olarak seçilebileceği düşünülmektedir. Ayrıca mezunların istihdamı hem yerel olarak hem de ülke çapında yaşlı bakımı ve evde hasta bakımı konusundaki açığın kapatılmasına katkıda bulunacaktır.


DERSLER

 

YAŞLI BAKIMI
1. YIL
GÜZ YARIYILI (1. Dönem)
BAHAR YARIYILI (2.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
SMY 101Anatomi2025YBT 106Yaşlılıkta Beslenme İlkeleri2022
SMY103Fizyoloji2025YBT102Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamarı II2447
YBT103Davranış Bilimleri2024YBT104Farmakoloji I2022
YBT101Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamarı I2446EFL102İngilize II3033
TAR101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I2022TAR102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II2022
TUR101Türk Dili I2022TUR102Türk Dili II2022
EFL101İngilize I3033
Zorunlu Toplam1341518

Zorunlu Toplam1541727
Seçmeli2022

Seçmeli2023

2024


3034

2022

Toplam Kredi2042234
Toplam Kredi1942126

2. YIL
GÜZ YARIYILI (3. Dönem)
BAHAR YARIYILI (4.Dönem)
KODUDERS ADIUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
YBT203Mesleki İngilizce I2022YBT204Mesleki İngilizce II2022
YBT205Kronik Hastalıklarda Bakım4044YBT206Kronik Hastalıklarda Bakım II2022
YBT207Geriatrik Psikoloji2022YBT208Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri2022
YBT201Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları III2658YBT202Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamarı IV2669

Zorunlu Toplam1061316
Zorunlu Kredi861214

Seçmeli2022
Seçmeli2024


2022

2022


2026

2022
2023

Toplam Kredi1661926
Toplam Kredi1662026

TOPLAM TEORİK: 71UYGULAMA 94


TOPLAM KREDİ: 94AKTS: 124
SEÇMELİ DERSLER
KODUDERS ADITUKr.AKTS
SMYSeçmeli Ders1012
SMYSeçmeli Ders1012
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ (Güz Yarıyılı)KODUDERS ADITUAKTSSMY213Bilgi ve İletisim Teknolojisi204SMY109Tıbbi Terminoloji203YBT209Yaşlanma ve Yaşlılık Psikolojisi202SMY207Meslek Etiği202SMY102İlkyardım206
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ (Bahar Yarıyılı)KODUDERS ADITUAKTSYBT 108Enfeksiyon Önlenmesi204SMY209İletişim202SMY205Kalite Yönetim Sistemleri202YBT210Sosyal Rehabilitasyon204YBT212Fiziksel Rehabilitasyon ve Uğraş Terapisi204YBT214Sosyal Hizmetler ve Uygulamarı202SMY211Araştırma Yöntem ve Teknikleri203İLETİŞİM


Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC


0392 228 92 33

info@auc.edu.tr