TR
TR
×

Sağlık Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım Bölümü


BÖLÜM HAKKINDA

AMACI:  İlk ve Acil Yardım(Paramedic) Önlisans  programının amacı İlk ve Acil Yardım   uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin donanımlı bir şekilde yetiştirilmesidir.

 

VİZYON: Sağlık sektörüne alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış meslek elemanları yetiştirmek ve sağlık sektörü hizmetlerinin daha kaliteli olmasını sağlamaktır.

 

MİSYON: İki yıllık eğitim süresince öğrencilere İlk ve Acil Yardım programında teorik bilgi yanında gerekli uygulama ile yeterli donanım sağlanacak, İlk ve Acil Yardım ile ilgili  kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilecek,  İlk ve Acil Yardım Teknikerliği konusunda deneyim kazandırılacaktır.

 

PROGRAM DİLİ:  Türkçe’dir.

 

HAZIRLIK OKULU: Gerekmemektedir.

 

PROGRAM ONAYI:  YÖDAK

 

PROGRAM TANITIMI: 

İlk ve Acil Yardım (Paramedic) Önlisans  programının süresi iki yıldır. 

2 yıllık eğitim süresini tamamlayan öğrencilere “İlk ve Acil Yardım Teknikeri” ünvanı verilmektedir.  

Programa %100,%75, %50,%25 ve %20 bursluk verilmektedir. Burslar dönemsel olarak değişmektedir.

Programın ana dersleri ve uygulamaları Tıp doktoru ve alanında deneyimli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Programda uygulamalar büyük ölçüde  Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil    Servisinde ve Özel Hastanelerin Acil Servislerinde yapılmaktadır. 

Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür.

Öğrenciler KKTC hastanelerinde stajlarını yapabilmektedirler. Bu staj programının ana amacı, öğrencilerin teorik edindikleri bilgiyi alanda uygulayarak beceri geliştirmeleri, bilgilerini pekiştirmeleri, uygulama alanlarını tanımalarıdır.

İki yıllık eğitim süresince öğrencilerin 98 kredilik (120 AKTS) bir programı tamamlamaları öngörülmektedir.  Gerek KKTC, gerekse Türkiye’de sağlık alanında bu programdan mezun olacak öğrencilere olan ihtiyacın gelecek yıllarda artması beklenmektedir.

İlk ve Acil Yardım (Paramedic) Önlisans  programına KKTC ve Türkiye’den öğrenci gelmesi beklenmektedir. Gerek KKTC gerekse Türkiye’de sağlık alanında ara elemana olan ihtiyaç dikkate alındığı zaman öğrenci kaynağının sürekliliği konusunda sorun yaşanması beklenmemektedir.

 

 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtlar silinir.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI:

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu  İlk ve Acil Yardım (Paramedic) Önlisans Programından mezun olabilmek için Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, minimum Yerel kredi: 98,  AKTS: 120  gerekmektedir. Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30  iş günüdür. 

 

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ:

DGS aracılığıyla adaylar 2 yıllık İlk ve Acil Yardım(Paramedic)  Önlisans bölümünden 4 yıllık bölümlere geçiş hakkı kazanabilirler. Bu bölümler şunlardır:

1-Acil Yardım ve Afet Yönetimi

2-Hemşirelik,

3-Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri.

 

İSTİHDAM OLANAKLARI: 

İlk ve Acil Yardım(Paramedic) Önlisans  programından mezun olacak öğrenciler isterlerse dikey geçiş sınavları ile uygun bölümlerde lisans öğrenimlerine devam edebilirler. 

Bu programdan mezun olanlar KKTC ve Türkiye’de devlet hastanesi, özel hastane, 112 servislerinde istihdam edilebileceklerdir.

 

 

 

 

 

 

 

DERSLER

 

İLK VE ACİL YARDIM (PARAMEDİC)
1. YIL
GÜZ YARIYILI (1. Dönem)
BAHAR YARIYILI (2.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
İAY101Anatomi2023İAY102Acil Hasta Bakımı II3246
İAY103Fizyoloji2023İAY104Acil Sağlık Hizmetleri II5056
İAY105Acil Hasta Bakımı I4045İAY106Farmakoloji I2023
İAY107Beden Eğitimi ve Vücut geliştirme I1222İAY108Beden Eğitimi ve Vücut geliştirme II1222
İAY109Acil Sağlık Hizmetleri I4045EFL102Yabancı Dil II3033
İAY111Tıbbi Terminoloji1011TURK102Türk Dili II2022
TAR101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I2022TAR102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II2022
TURK101Türk Dili I2022

EFL101Yabancı Dil I3033


ZORUNLU TOPLAM2122226
ZORUNLU TOPLAM1842024

Seçmeli

44
Seçmeli

66

TOPLAM

2630
TOPLAM

2630
* Öğrenciler 4 kredilik seçmeli ders alacaktır.*Öğreciler 10 Kredilik Seçmeli Ders Alacaktır.

2. YIL
GÜZ YARIYILI (3. Dönem)
BAHAR YARIYILI (4.Dönem)
KODUDERS ADIUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
İAY201Mesleki Uygulama I46710İAY202Mesleki Uygulama II46710
İAY203Resüsitasyon4046İAY204Acil Hasta Bakımı III2446
İAY205Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme III0212İAY206Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme IV0212
İAY207Travma Bilgisi4468


ZORUNLU TOPLAM12121826
ZORUNLU TOPLAM6121218

Seçmeli 

44
Seçmeli

1212

TOPLAM

2230
TOPLAM

2430
* Öğrenciler 4 kredilik seçmeli ders alacaktır.
* Öğrenciler 12 kredilik seçmeli ders alacaktır.

TOPLAM TEORİK: 71UYGULAMA 94


TOPLAM KREDİ: 94AKTS: 124
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ

KODUDERS ADITUAKTS

BİL103Bilgisayar Programlarına Giriş I     122

BİL104Bilgisayar Programlarına Giriş II     122

İAY113Sağlığa Bütüncül Yaklaşım       202

İAY115Çevre Koruma       202

İAY110İletişim   202

İAY112Meslek Etiği 202

İAY114İş Sağlığı ve Güvenliği        202

İAY116Arama Kurtarma        202

İAY118Afet Bilgisi          202

İAY209Kimyasal Biyolojik Nükleer Silahlar      202

İAY211Kalite Güvencesi ve Standartları  202

İAY213İşletme Yönetimi I   202

İAY215Sağlık Yönetimi ve Örgütlenme  202

İAY217Mesleki İngilizce I  202

İAY219İşyeri Eğitimi I  202

İAY208Afetlerde Salgın Hastalıklar       202

İAY210İleri Yaşam Desteği Uygulama202

İAY212Yasal Sorumluluklar    202

İAY214İşyeri Eğitimi II  202

İAY216İşletme Yönetimi II   202

İAY218İstatistik   202

İAY220Mesleki İngilizce II  202

İAY222Farmakoloji II202

İAY224Kalite Yönetim Sistemleri   202

İAY226  İnsan Kaynakları Yönetimi  202

İAY228  Yazışma Teknikleri202

İAY230  Sağlık Kurumlarında Muhasebe202

İAY232  Elektrik Tesisatı Bilgisi  202

İAY234  Elektrik Elektronik Haberleşme Bilgisi202

ETKİNLİKLER

Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz.

İLETİŞİM


Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC


0392 228 92 33

info@auc.edu.tr  

BÖLÜM HAKKINDA

AMACI:  İlk ve Acil Yardım(Paramedic) Önlisans  programının amacı İlk ve Acil Yardım   uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin donanımlı bir şekilde yetiştirilmesidir.

 

VİZYON: Sağlık sektörüne alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış meslek elemanları yetiştirmek ve sağlık sektörü hizmetlerinin daha kaliteli olmasını sağlamaktır.

 

MİSYON: İki yıllık eğitim süresince öğrencilere İlk ve Acil Yardım programında teorik bilgi yanında gerekli uygulama ile yeterli donanım sağlanacak, İlk ve Acil Yardım ile ilgili  kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilecek,  İlk ve Acil Yardım Teknikerliği konusunda deneyim kazandırılacaktır.

 

PROGRAM DİLİ:  Türkçe’dir.

 

HAZIRLIK OKULU: Gerekmemektedir.

 

PROGRAM ONAYI:  YÖDAK

 

PROGRAM TANITIMI: 

İlk ve Acil Yardım (Paramedic) Önlisans  programının süresi iki yıldır. 

2 yıllık eğitim süresini tamamlayan öğrencilere “İlk ve Acil Yardım Teknikeri” ünvanı verilmektedir.  

Programa %100,%75, %50,%25 ve %20 bursluk verilmektedir. Burslar dönemsel olarak değişmektedir.

Programın ana dersleri ve uygulamaları Tıp doktoru ve alanında deneyimli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Programda uygulamalar büyük ölçüde  Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil    Servisinde ve Özel Hastanelerin Acil Servislerinde yapılmaktadır. 

Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür.

Öğrenciler KKTC hastanelerinde stajlarını yapabilmektedirler. Bu staj programının ana amacı, öğrencilerin teorik edindikleri bilgiyi alanda uygulayarak beceri geliştirmeleri, bilgilerini pekiştirmeleri, uygulama alanlarını tanımalarıdır.

İki yıllık eğitim süresince öğrencilerin 98 kredilik (120 AKTS) bir programı tamamlamaları öngörülmektedir.  Gerek KKTC, gerekse Türkiye’de sağlık alanında bu programdan mezun olacak öğrencilere olan ihtiyacın gelecek yıllarda artması beklenmektedir.

İlk ve Acil Yardım (Paramedic) Önlisans  programına KKTC ve Türkiye’den öğrenci gelmesi beklenmektedir. Gerek KKTC gerekse Türkiye’de sağlık alanında ara elemana olan ihtiyaç dikkate alındığı zaman öğrenci kaynağının sürekliliği konusunda sorun yaşanması beklenmemektedir.

 

 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtlar silinir.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI:

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu  İlk ve Acil Yardım (Paramedic) Önlisans Programından mezun olabilmek için Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, minimum Yerel kredi: 98,  AKTS: 120  gerekmektedir. Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30  iş günüdür. 

 

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ:

DGS aracılığıyla adaylar 2 yıllık İlk ve Acil Yardım(Paramedic)  Önlisans bölümünden 4 yıllık bölümlere geçiş hakkı kazanabilirler. Bu bölümler şunlardır:

1-Acil Yardım ve Afet Yönetimi

2-Hemşirelik,

3-Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri.

 

İSTİHDAM OLANAKLARI: 

İlk ve Acil Yardım(Paramedic) Önlisans  programından mezun olacak öğrenciler isterlerse dikey geçiş sınavları ile uygun bölümlerde lisans öğrenimlerine devam edebilirler. 

Bu programdan mezun olanlar KKTC ve Türkiye’de devlet hastanesi, özel hastane, 112 servislerinde istihdam edilebileceklerdir.

 

 

 

 

 

 

 

enterence students
graduation study

DERSLER

 

İLK VE ACİL YARDIM (PARAMEDİC)
1. YIL
GÜZ YARIYILI (1. Dönem)
BAHAR YARIYILI (2.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
İAY101Anatomi2023İAY102Acil Hasta Bakımı II3246
İAY103Fizyoloji2023İAY104Acil Sağlık Hizmetleri II5056
İAY105Acil Hasta Bakımı I4045İAY106Farmakoloji I2023
İAY107Beden Eğitimi ve Vücut geliştirme I1222İAY108Beden Eğitimi ve Vücut geliştirme II1222
İAY109Acil Sağlık Hizmetleri I4045EFL102Yabancı Dil II3033
İAY111Tıbbi Terminoloji1011TURK102Türk Dili II2022
TAR101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I2022TAR102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II2022
TURK101Türk Dili I2022

EFL101Yabancı Dil I3033


ZORUNLU TOPLAM2122226
ZORUNLU TOPLAM1842024

Seçmeli

44
Seçmeli

66

TOPLAM

2630
TOPLAM

2630
* Öğrenciler 4 kredilik seçmeli ders alacaktır.*Öğreciler 10 Kredilik Seçmeli Ders Alacaktır.

2. YIL
GÜZ YARIYILI (3. Dönem)
BAHAR YARIYILI (4.Dönem)
KODUDERS ADIUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
İAY201Mesleki Uygulama I46710İAY202Mesleki Uygulama II46710
İAY203Resüsitasyon4046İAY204Acil Hasta Bakımı III2446
İAY205Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme III0212İAY206Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme IV0212
İAY207Travma Bilgisi4468


ZORUNLU TOPLAM12121826
ZORUNLU TOPLAM6121218

Seçmeli 

44
Seçmeli

1212

TOPLAM

2230
TOPLAM

2430
* Öğrenciler 4 kredilik seçmeli ders alacaktır.
* Öğrenciler 12 kredilik seçmeli ders alacaktır.

TOPLAM TEORİK: 71UYGULAMA 94


TOPLAM KREDİ: 94AKTS: 124
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ

KODUDERS ADITUAKTS

BİL103Bilgisayar Programlarına Giriş I     122

BİL104Bilgisayar Programlarına Giriş II     122

İAY113Sağlığa Bütüncül Yaklaşım       202

İAY115Çevre Koruma       202

İAY110İletişim   202

İAY112Meslek Etiği 202

İAY114İş Sağlığı ve Güvenliği        202

İAY116Arama Kurtarma        202

İAY118Afet Bilgisi          202

İAY209Kimyasal Biyolojik Nükleer Silahlar      202

İAY211Kalite Güvencesi ve Standartları  202

İAY213İşletme Yönetimi I   202

İAY215Sağlık Yönetimi ve Örgütlenme  202

İAY217Mesleki İngilizce I  202

İAY219İşyeri Eğitimi I  202

İAY208Afetlerde Salgın Hastalıklar       202

İAY210İleri Yaşam Desteği Uygulama202

İAY212Yasal Sorumluluklar    202

İAY214İşyeri Eğitimi II  202

İAY216İşletme Yönetimi II   202

İAY218İstatistik   202

İAY220Mesleki İngilizce II  202

İAY222Farmakoloji II202

İAY224Kalite Yönetim Sistemleri   202

İAY226  İnsan Kaynakları Yönetimi  202

İAY228  Yazışma Teknikleri202

İAY230  Sağlık Kurumlarında Muhasebe202

İAY232  Elektrik Tesisatı Bilgisi  202

İAY234  Elektrik Elektronik Haberleşme Bilgisi202

enterence students
graduation study

ETKİNLİKLER

Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz.

enterence students
graduation study

İLETİŞİM


Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC


0392 228 92 33

info@auc.edu.tr  
enterence students
graduation study
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident. Ad vegan excepteur butcher vice lomo. Leggings occaecat craft beer farm-to-table, raw denim aesthetic synth nesciunt you probably haven't heard of them accusamus labore sustainable VHS.