TR
TR
×

AUC

Çocuk Gelişimi

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi Bölümü


BÖLÜM HAKKINDAAmacı:  Çocuk Gelişimi Önlisans Programının temel amacı, çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0–6 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış, çocukların karşılaşabilecekleri sorunlara önlemler alabilen elemanlar yetiştirmektir.

Bununla birlikte programda özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp, bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne sağlığı konusunda bilinçli olan teknik elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.


Vizyon:  Sağlık sektörüne alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış meslek elemanları yetiştirmek ve sağlık sektörü hizmetlerinin daha kaliteli olmasını sağlamaktır.

Misyon:  İki yıllık eğitim süresince öğrencilere Çocuk Gelişimi alanında teorik bilgi ve uygulama desteği ile yeterli donanım sağlanacak, Çocuk Gelişimi alanında hastaya bakım teknikleri , İlkyardım, Çocuk Gelişimi alanında kullanılan teknoloji ve cihazlara ilişkin teknik bilgiler verilecek, Çocuk Gelişimi konusunda deneyim kazandırılacaktır.

Program Dili: Türkçe

Hazırlık Okulu: Gerekmemektedir.

Program Onayı: YÖDAK

Program Tanımı:  Çocuk Gelişimi Önlisans programının süresi iki yıldır.

2 yıllık eğitim süresini tamamlayan öğrencilere “Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı” ünvanı verilmektedir.

Programa %100,%75, %50,%25 ve %20 bursluk verilmektedir. Burslar dönemsel olarak değişmektedir.

Programın ana dersleri ve uygulamaları Tıp doktoru ve alanında deneyimli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Programda uygulamalar yapılmaktadır.

Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür.

Öğrenciler KKTC Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin çocuk kliniklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde stajlarını yapabilmektedirler.

Çocuk Gelişimi Önlisans Programı ile öğrenciler,yukarıda sözü edilen yaş grubu çocuklarında görülebilen hastalıkların belirtileri hakkında bilgi sahibi olacaklar, bu hastalıklardan korunma yollarını ve hastaya bakım tekniklerini öğrenecekler, ilk yardım konusunda temel bilgi ve beceriye sahip olacaklar; çocukların gelişim düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun, eğitici oyuncaklar hazırlayıp, kullandıkları makine araç ve gereçlerin bakım ve onarımını yapabilecekler, çalışılan yerde günlük menü ve yiyecekleri ilkelerine uygun hazırlayabileceklerdir.

Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı toplumun temelini oluşturan çocukların farklı alanlardaki gelişimlerini ortaya koymak ve her yönden desteklemek, ailelere ve eğitimcilere bu konuda rehberlik etmek, uygun eğitim programlarının oluşturulabilmesi açısından gerekli yönlendirmeleri yapmak ve toplumu bilinçlendirmek gibi önemli görevleri üstlenir.

Gerek KKTC, gerekse Türkiye’de sağlık alanında bu programdan mezun olacak öğrencilere olan ihtiyacın gelecek yıllarda artması beklenmektedir.

Çocuk Gelişimi Önlisans programına KKTC ve Türkiye’den öğrenci gelmesi beklenmektedir. Gerek KKTC gerekse Türkiye’de sağlık alanında ara elemana olan ihtiyaç dikkate alındığı zaman öğrenci kaynağının sürekliliği konusunda sorun yaşanması beklenmemektedir.


Kabul ve Kayıt Koşulları:  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtlar silinir.

Mezuniyet Koşulları:  Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Önlisans Programından mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, minimum Yerel kredi: 84, AKTS: 120 gerekmektedir. Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür.

Üst Kademeye Geçiş:  DGS aracılığıyla adaylar 2 yıllık Tıbbi Görüntüleme Teknikerleri Önlisans bölümünden 4 yıllık bölümlere geçiş hakkı kazanabilirler. Bu bölümler şunlardır:

1-Çocuk Gelişimi Lisans

2-Okul Öncesi Öğretmenliği


İstihdam Olanakları:  Çocuk Gelişimi Önlisans programından mezun olacak öğrenciler isterlerse dikey geçiş sınavları ile uygun bölümlerde lisans öğrenimlerine devam edebilirler.

Bu programdan mezun olanlar KKTC’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin çocuk kliniklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde istihdam edilebilme olanağına sahip olurlar.


DERSLER
ÇOCUK GELİŞİMİ

1. YIL
KODUDERSİN ADITUKr.AKTS
KODUDERSİN ADITUKr.AKTS

İLETİŞİM


Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC


0392 228 92 33

info@auc.edu.tr   

BÖLÜM HAKKINDAAmacı:  Çocuk Gelişimi Önlisans Programının temel amacı, çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0–6 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış, çocukların karşılaşabilecekleri sorunlara önlemler alabilen elemanlar yetiştirmektir.

Bununla birlikte programda özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp, bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne sağlığı konusunda bilinçli olan teknik elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.


Vizyon:  Sağlık sektörüne alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış meslek elemanları yetiştirmek ve sağlık sektörü hizmetlerinin daha kaliteli olmasını sağlamaktır.

Misyon:  İki yıllık eğitim süresince öğrencilere Çocuk Gelişimi alanında teorik bilgi ve uygulama desteği ile yeterli donanım sağlanacak, Çocuk Gelişimi alanında hastaya bakım teknikleri , İlkyardım, Çocuk Gelişimi alanında kullanılan teknoloji ve cihazlara ilişkin teknik bilgiler verilecek, Çocuk Gelişimi konusunda deneyim kazandırılacaktır.

Program Dili: Türkçe

Hazırlık Okulu: Gerekmemektedir.

Program Onayı: YÖDAK

Program Tanımı:  Çocuk Gelişimi Önlisans programının süresi iki yıldır.

2 yıllık eğitim süresini tamamlayan öğrencilere “Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı” ünvanı verilmektedir.

Programa %100,%75, %50,%25 ve %20 bursluk verilmektedir. Burslar dönemsel olarak değişmektedir.

Programın ana dersleri ve uygulamaları Tıp doktoru ve alanında deneyimli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Programda uygulamalar yapılmaktadır.

Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür.

Öğrenciler KKTC Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin çocuk kliniklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde stajlarını yapabilmektedirler.

Çocuk Gelişimi Önlisans Programı ile öğrenciler,yukarıda sözü edilen yaş grubu çocuklarında görülebilen hastalıkların belirtileri hakkında bilgi sahibi olacaklar, bu hastalıklardan korunma yollarını ve hastaya bakım tekniklerini öğrenecekler, ilk yardım konusunda temel bilgi ve beceriye sahip olacaklar; çocukların gelişim düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun, eğitici oyuncaklar hazırlayıp, kullandıkları makine araç ve gereçlerin bakım ve onarımını yapabilecekler, çalışılan yerde günlük menü ve yiyecekleri ilkelerine uygun hazırlayabileceklerdir.

Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı toplumun temelini oluşturan çocukların farklı alanlardaki gelişimlerini ortaya koymak ve her yönden desteklemek, ailelere ve eğitimcilere bu konuda rehberlik etmek, uygun eğitim programlarının oluşturulabilmesi açısından gerekli yönlendirmeleri yapmak ve toplumu bilinçlendirmek gibi önemli görevleri üstlenir.

Gerek KKTC, gerekse Türkiye’de sağlık alanında bu programdan mezun olacak öğrencilere olan ihtiyacın gelecek yıllarda artması beklenmektedir.

Çocuk Gelişimi Önlisans programına KKTC ve Türkiye’den öğrenci gelmesi beklenmektedir. Gerek KKTC gerekse Türkiye’de sağlık alanında ara elemana olan ihtiyaç dikkate alındığı zaman öğrenci kaynağının sürekliliği konusunda sorun yaşanması beklenmemektedir.


Kabul ve Kayıt Koşulları:  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtlar silinir.

Mezuniyet Koşulları:  Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Önlisans Programından mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, minimum Yerel kredi: 84, AKTS: 120 gerekmektedir. Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür.

Üst Kademeye Geçiş:  DGS aracılığıyla adaylar 2 yıllık Tıbbi Görüntüleme Teknikerleri Önlisans bölümünden 4 yıllık bölümlere geçiş hakkı kazanabilirler. Bu bölümler şunlardır:

1-Çocuk Gelişimi Lisans

2-Okul Öncesi Öğretmenliği


İstihdam Olanakları:  Çocuk Gelişimi Önlisans programından mezun olacak öğrenciler isterlerse dikey geçiş sınavları ile uygun bölümlerde lisans öğrenimlerine devam edebilirler.

Bu programdan mezun olanlar KKTC’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin çocuk kliniklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde istihdam edilebilme olanağına sahip olurlar.


DERSLER
ÇOCUK GELİŞİMİ

1. YIL
KODUDERSİN ADITUKr.AKTS
KODUDERSİN ADITUKr.AKTS

İLETİŞİM


Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC


0392 228 92 33

info@auc.edu.tr