TR
TR
×

AUC

Anestezi

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Anestezi Bölümü


BÖLÜM HAKKINDAAMACI: Anestezi Önlisans programının amacı Anestezi uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin donanımlı bir şekilde yetiştirilmesidir.

VİZYON:  Sağlık sektörüne alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış meslek elemanları yetiştirmek ve sağlık sektörü hizmetlerinin daha kaliteli olmasını sağlamaktır. Anestezi Önlisans Programı ile dünyada değişen ve gelişen bilimsel ve teknolojik yeniliklere, mesleki ilke ve standartalara uygun bir eğitim verilmesi planlanmaktadır.

MİSYON:  İki yıllık eğitim süresince öğrencilere Anestezi uygulamalarında teorik bilgi ve uygulama ile ilgili yeterli donanım sağlanacak, Ameliyathane ve Anestezi ve Reanimasyon Servislerinde kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilecek, Anestezi Teknikerliği konusunda deneyim kazandırılacaktır.

PROGRAM DİLİ: Türkçe

HAZIRLIK OKULU: Gerekmemektedir.

PROGRAM ONAYI:  YÖDAK ve YÖK 

PROGRAM TANITIMI:  Anestezi Önlisans programının süresi iki yıldır. 2 yıllık eğitim süresini tamamlayan öğrencilere “Anestezi Teknikeri” ünvanı verilmektedir. Programa %100,%75, %50,%25 ve %20 bursluk verilmektedir. Burslar dönemsel olarak değişmektedir. Programın ana dersleri ve uygulamaları Anestezi Uzman Hekimi, ana dersler Tıp doktoru ve alanında deneyimli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Programda uygulamalar büyük ölçüde Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılmaktadır. Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür. Öğrenciler KKTC Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde ve Türkiye’de Devlet ve Özel Hastanelerinde stajlarını yapabilmektedirler. Gerek KKTC, gerekse Türkiye’de sağlık alanında bu programdan mezun olacak öğrencilere olan ihtiyacın gelecek yıllarda artacağı düşünülmektedir. Anestezi Önlisans programına KKTC ve Türkiye’den öğrenci gelmesi beklenmektedir. Gerek KKTC gerekse Türkiye’de sağlık alanında ara elemana olan ihtiyaç dikkate alındığı zaman öğrenci kaynağının sürekliliği konusunda sorun yaşanması beklenmemektedir.

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI:  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtlar silinir.

MEZUNİYET KOŞULLARI:  Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Anestezi Önlisans Programından mezun olabilmek için Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, minimum Yerel kredi: 103, AKTS: 124 gerekmektedir. Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür.

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ:  DGS aracılığıyla adaylar 2 yıllık Anestezi Önlisans bölümünden 4 yıllık bölümlere geçiş hakkı kazanabilirler. Bu bölümler şunlardır: 1-Hemşirelik, 2-Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, 3-Acil Yardım ve Afet Yönetimi, 4-Sağlık Yönetimi, 5-Sosyal Hizmet. 

İSTİHDAM OLANAKLARI:  Anestezi Önlisans programından mezun olacak öğrenciler isterlerse dikey geçiş sınavları ile uygun bölümlerde lisans öğrenimlerine devam edebilirler. Bu programdan mezun olanlar KKTC ve Türkiye’de Devlet hastanesi, Özel hastanelerde ve Cerrahi müdahale iznine sahip her sağlık kuruluşunda Anestezi Teknikeri olarak çalışabilirler.


DERSLER


 
ANESTEZİ
1. YIL
GÜZ YARIYILI (1. Dönem)
BAHAR YARIYILI (2.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
SMY101Anatomi2045ANE102Anestezi Uygulama II6267
SMY103Fizyoloji2045ANE104Sistem Hastalıkları2078
SMY105Kimya2012TAR102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I2011
TAR101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I2011TUR102Türk Dili I2011
TUR101Türk Dili I2011EFL102İngilizce II5012
ANE101Anestezi Uygulama421213ZORUNLU TOPLAM1721619
EFL101İngilizce  I5012

2012
ZORUNLU TOPLAM2822729
Seçmeli2045

Seçmeli2023

2023
TOPLAM3022932TOPLAM2322329
*Öğreciler 3 Kredilik Seçmeli Ders Alacaktır.*Öğreciler 10 Kredilik Seçmeli Ders Alacaktır.

2. YIL
GÜZ YARIYILI (3. Dönem)
BAHAR YARIYILI (4.Dönem)
KODUDERS ADIUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
ANE203Mesleki Uygulamalar261314ANE202Mesleki İngilizce2012
ANE201Mesleki İngilizce I2012ANE204Klinik Anestezi II21056
ANE205Klinik Anestezi I2434ANE206Anestezi Cihaz ve Ekipmanları2045
ZORUNLU TOPLAM6101720ZORUNLU TOPLAM6101013

Seçmeli 2478

2056Seçmeli2434
TOPLAM8142428TOPLAM10141823
*Öğreciler 8 Kredilik Seçmeli Ders Alacaktır.*Öğreciler 10 Kredilik Seçmeli Ders Alacaktır.

TOPLAM TEORİK: 71UYGULAMA 94


TOPLAM KREDİ: 94AKTS: 124
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ (GÜZ YARIYILI)

KODUDERS ADITUAKTS

SMY 109Tınni Terminoloji203

ANE 207Reanimasyon I248

SMY211Araştırma Yöntem ve Teknikleri203

SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ (BAHAR YARIYILI)

KODUDERS ADITUAKTS

ANE106Anestetik Farmakoloji205

SMY207Meslek Etiği202

ANE108Enfeksiyon Hastalıkları203

SMY102İlkyardım206

ANE208Reanimasyon244

SMY205Kalite Yönetim Sistemleri202

SMY209İletişim202

SMY210Çevre Koruma202


Yaz StajıTeorikUKr.AKTS


024078Toplam KrediTeorikUKr.AKTS


71272103124
İLETİŞİM


Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC0392 228 92 33


info@auc. edu.tr     

BÖLÜM HAKKINDAAMACI: Anestezi Önlisans programının amacı Anestezi uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin donanımlı bir şekilde yetiştirilmesidir.

VİZYON:  Sağlık sektörüne alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış meslek elemanları yetiştirmek ve sağlık sektörü hizmetlerinin daha kaliteli olmasını sağlamaktır. Anestezi Önlisans Programı ile dünyada değişen ve gelişen bilimsel ve teknolojik yeniliklere, mesleki ilke ve standartalara uygun bir eğitim verilmesi planlanmaktadır.

MİSYON:  İki yıllık eğitim süresince öğrencilere Anestezi uygulamalarında teorik bilgi ve uygulama ile ilgili yeterli donanım sağlanacak, Ameliyathane ve Anestezi ve Reanimasyon Servislerinde kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilecek, Anestezi Teknikerliği konusunda deneyim kazandırılacaktır.

PROGRAM DİLİ: Türkçe

HAZIRLIK OKULU: Gerekmemektedir.

PROGRAM ONAYI:  YÖDAK ve YÖK 

PROGRAM TANITIMI:  Anestezi Önlisans programının süresi iki yıldır. 2 yıllık eğitim süresini tamamlayan öğrencilere “Anestezi Teknikeri” ünvanı verilmektedir. Programa %100,%75, %50,%25 ve %20 bursluk verilmektedir. Burslar dönemsel olarak değişmektedir. Programın ana dersleri ve uygulamaları Anestezi Uzman Hekimi, ana dersler Tıp doktoru ve alanında deneyimli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Programda uygulamalar büyük ölçüde Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılmaktadır. Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür. Öğrenciler KKTC Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde ve Türkiye’de Devlet ve Özel Hastanelerinde stajlarını yapabilmektedirler. Gerek KKTC, gerekse Türkiye’de sağlık alanında bu programdan mezun olacak öğrencilere olan ihtiyacın gelecek yıllarda artacağı düşünülmektedir. Anestezi Önlisans programına KKTC ve Türkiye’den öğrenci gelmesi beklenmektedir. Gerek KKTC gerekse Türkiye’de sağlık alanında ara elemana olan ihtiyaç dikkate alındığı zaman öğrenci kaynağının sürekliliği konusunda sorun yaşanması beklenmemektedir.

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI:  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtlar silinir.

MEZUNİYET KOŞULLARI:  Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Anestezi Önlisans Programından mezun olabilmek için Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, minimum Yerel kredi: 103, AKTS: 124 gerekmektedir. Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür.

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ:  DGS aracılığıyla adaylar 2 yıllık Anestezi Önlisans bölümünden 4 yıllık bölümlere geçiş hakkı kazanabilirler. Bu bölümler şunlardır: 1-Hemşirelik, 2-Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, 3-Acil Yardım ve Afet Yönetimi, 4-Sağlık Yönetimi, 5-Sosyal Hizmet. 

İSTİHDAM OLANAKLARI:  Anestezi Önlisans programından mezun olacak öğrenciler isterlerse dikey geçiş sınavları ile uygun bölümlerde lisans öğrenimlerine devam edebilirler. Bu programdan mezun olanlar KKTC ve Türkiye’de Devlet hastanesi, Özel hastanelerde ve Cerrahi müdahale iznine sahip her sağlık kuruluşunda Anestezi Teknikeri olarak çalışabilirler.


DERSLER


 
ANESTEZİ
1. YIL
GÜZ YARIYILI (1. Dönem)
BAHAR YARIYILI (2.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
SMY101Anatomi2045ANE102Anestezi Uygulama II6267
SMY103Fizyoloji2045ANE104Sistem Hastalıkları2078
SMY105Kimya2012TAR102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I2011
TAR101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I2011TUR102Türk Dili I2011
TUR101Türk Dili I2011EFL102İngilizce II5012
ANE101Anestezi Uygulama421213ZORUNLU TOPLAM1721619
EFL101İngilizce  I5012

2012
ZORUNLU TOPLAM2822729
Seçmeli2045

Seçmeli2023

2023
TOPLAM3022932TOPLAM2322329
*Öğreciler 3 Kredilik Seçmeli Ders Alacaktır.*Öğreciler 10 Kredilik Seçmeli Ders Alacaktır.

2. YIL
GÜZ YARIYILI (3. Dönem)
BAHAR YARIYILI (4.Dönem)
KODUDERS ADIUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
ANE203Mesleki Uygulamalar261314ANE202Mesleki İngilizce2012
ANE201Mesleki İngilizce I2012ANE204Klinik Anestezi II21056
ANE205Klinik Anestezi I2434ANE206Anestezi Cihaz ve Ekipmanları2045
ZORUNLU TOPLAM6101720ZORUNLU TOPLAM6101013

Seçmeli 2478

2056Seçmeli2434
TOPLAM8142428TOPLAM10141823
*Öğreciler 8 Kredilik Seçmeli Ders Alacaktır.*Öğreciler 10 Kredilik Seçmeli Ders Alacaktır.

TOPLAM TEORİK: 71UYGULAMA 94


TOPLAM KREDİ: 94AKTS: 124
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ (GÜZ YARIYILI)

KODUDERS ADITUAKTS

SMY 109Tınni Terminoloji203

ANE 207Reanimasyon I248

SMY211Araştırma Yöntem ve Teknikleri203

SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ (BAHAR YARIYILI)

KODUDERS ADITUAKTS

ANE106Anestetik Farmakoloji205

SMY207Meslek Etiği202

ANE108Enfeksiyon Hastalıkları203

SMY102İlkyardım206

ANE208Reanimasyon244

SMY205Kalite Yönetim Sistemleri202

SMY209İletişim202

SMY210Çevre Koruma202


Yaz StajıTeorikUKr.AKTS


024078Toplam KrediTeorikUKr.AKTS


71272103124
İLETİŞİM


Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC0392 228 92 33


info@auc. edu.tr