TR
TR
×

AUC

Ameliyathane Hizmetleri

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri Bölümü


BÖLÜM HAKKINDAAmacı:  Ameliyathane Hizmetleri Önlisans programının amacı Ameliyathane Hizmetleri uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin donanımlı bir şekilde yetiştirilmesidir.

Vizyon: Sağlık sektörüne alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış meslek elemanları yetiştirmek ve sağlık sektörü hizmetlerinin daha kaliteli olmasını sağlamaktır.

Misyon:  İki yıllık eğitim süresince öğrencilere Ameliyathane Hizmetleri uygulamalarında teorik bilgi ve uygulama dağarcığı oluşturulup geliştirilecek , Ameliyathane’de kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilecek, Ameliyathane Hizmetleri konusunda deneyim kazandırılacaktır.

Program Dili: Türkçe

Hazırlık Okulu: Gerekmemektedir.

Program Onayı: YÖDAK

Program Tanımı: Ameliyathane Hizmetleri programının süresi iki yıldır.

2 yıllık eğitim süresini tamamlayan öğrencilere “Ameliyathane Teknikeri” ünvanı verilmektedir.

Programa %100,%75, %50,%25 ve %20 bursluk verilmektedir. Burslar dönemsel olarak değişmektedir.

Programın ana dersleri ve uygulamaları Tıp doktoru ve alanında deneyimli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Programda uygulamalar büyük ölçüde Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ameliyathane’lerinde ve Özel Hastanelerde yapılmaktadır.

Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür.

Öğrenciler KKTC hastanelerinde stajlarını yapabilmektedirler.

Ameliyathane Hizmetleri önlisans programında, ameliyathanelerde kullanılan alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesine, cerrahi ekibe malzeme sağlanması ve ameliyathane ortamının ameliyatın özelliğine göre uygun hale getirilmesine yönelik iş ve eylemleri yapan ve uygulama açısından destek veren, donanımlı sağlık personeli yetiştirilmektedir.

Gerek KKTC, gerekse Türkiye’de sağlık alanında bu programdan mezun olacak öğrencilere olan ihtiyaç sürmektedir.

Ameliyathane Hizmetleri Önlisans programına KKTC ve Türkiye’den öğrenci gelmesi beklenmektedir. Gerek KKTC gerekse Türkiye’de sağlık alanında ara elemana olan ihtiyaç dikkate alındığı zaman öğrenci kaynağının sürekliliği konusunda sorun yaşanması beklenmemektedir.


Kabul ve Kayıt Koşulları:  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtlar silinir.

Mezuniyet Koşulları:  Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Ameliyathane Hizmetleri Önlisans Programından mezun olabilmek için Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, minimum 88 ulusal ve 120 AKTS kredisini sağlaması, 30 iş günü stajını tamamlamış olması gerekmektedir.

Üst Kademeye Geçiş:  DGS aracılığıyla adaylar 2 yıllık Ameliyathane Hizmetleri Önlisans bölümünden 4 yıllık bölümlere geçiş hakkı kazanabilirler. Bu bölümler şunlardır:

1-Hemşirelik,

2-Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri.

 3-Acil Yardım ve Afet Yönetimi.


İstihdam Olanakları:  Ameliyathane Hizmetleri programından mezun olacak öğrenciler isterlerse dikey geçiş sınavları ile uygun bölümlerde lisans öğrenimlerine devam edebilirler.

Bu programdan mezun olanlar KKTC ve Türkiye’de devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler ve tıp merkezleri gibi ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumlarında çalışabilirler.


DERSLER


 
AMELİYATHANE HİZMETLERİ
1. YIL
GÜZ YARIYILI (1. Dönem)
BAHAR YARIYILI (2.Dönem)
KODUDERS ADITPKr.AKTSKODUDERS ADITPKr.AKTS
SMY101Anatomi2024SMY104Biyokimya2022
SMY103Fizyoloji2024SMY106Sterilizasyon2023
SMY109Tıbbi Terminoloji2023SMY108Mikrobiyoloji2447
TAR101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I2022EFL102İngilizce II3033
AMH101Tıbbi Biyoloji ve Genetik 2023TURK102Türk Dili II2021
TUR101Türk Dili I2022TAR102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II2022
EFL101İngilizce I3032AMH113Proje Kültürü1011
AMH103Ameliyathane Teknolojisi2023AMH115İletişim Becerilerine Giriş2023
AMH105Sağlık Hukuku2023BİL104Bilgisayar II2233
SMY111Sağlık Hizmetleri Yönetimi2022

SMY207Meslek Etiği2022

BİL103Bilgisayar I2233

TOPLAM2522633TOPLAM1862125

2. YIL
GÜZ YARIYILI (3. Dönem)
BAHAR YARIYILI (4.Dönem)
KODUDERS ADIUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
AMH201Ameliyathane Uygulamaları I2659AMH200Hasta Hakları2023
AMH203Cerrahi Hastalıklar Bilgisi I2024AMH202Ameliyathane Uygulamaları II2659
SMY204Enfeksiyon Hastalıkları4469AMH204Cerrahi Hastalıklar Bilgisi II2025
AMH205Anestezi Uygulamaları3457AMH206Anestezi Ugulamaları II3456
SMY102Ilk Yardım2024AMH208Kalite Güvencesi ve Standartları2023


AMH210Pozitif Psikolojiye Giriş2023
TOPLAM13162133TOPLAM13101829

TOPLAM KREDİ: 82AKTS: 120


UYGULAMA: 34TEORİK: 69
İLETİŞİM


Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC


0392 228 92 33

info@auc.edu.tr    

BÖLÜM HAKKINDAAmacı:  Ameliyathane Hizmetleri Önlisans programının amacı Ameliyathane Hizmetleri uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin donanımlı bir şekilde yetiştirilmesidir.

Vizyon: Sağlık sektörüne alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış meslek elemanları yetiştirmek ve sağlık sektörü hizmetlerinin daha kaliteli olmasını sağlamaktır.

Misyon:  İki yıllık eğitim süresince öğrencilere Ameliyathane Hizmetleri uygulamalarında teorik bilgi ve uygulama dağarcığı oluşturulup geliştirilecek , Ameliyathane’de kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilecek, Ameliyathane Hizmetleri konusunda deneyim kazandırılacaktır.

Program Dili: Türkçe

Hazırlık Okulu: Gerekmemektedir.

Program Onayı: YÖDAK

Program Tanımı: Ameliyathane Hizmetleri programının süresi iki yıldır.

2 yıllık eğitim süresini tamamlayan öğrencilere “Ameliyathane Teknikeri” ünvanı verilmektedir.

Programa %100,%75, %50,%25 ve %20 bursluk verilmektedir. Burslar dönemsel olarak değişmektedir.

Programın ana dersleri ve uygulamaları Tıp doktoru ve alanında deneyimli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Programda uygulamalar büyük ölçüde Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ameliyathane’lerinde ve Özel Hastanelerde yapılmaktadır.

Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür.

Öğrenciler KKTC hastanelerinde stajlarını yapabilmektedirler.

Ameliyathane Hizmetleri önlisans programında, ameliyathanelerde kullanılan alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesine, cerrahi ekibe malzeme sağlanması ve ameliyathane ortamının ameliyatın özelliğine göre uygun hale getirilmesine yönelik iş ve eylemleri yapan ve uygulama açısından destek veren, donanımlı sağlık personeli yetiştirilmektedir.

Gerek KKTC, gerekse Türkiye’de sağlık alanında bu programdan mezun olacak öğrencilere olan ihtiyaç sürmektedir.

Ameliyathane Hizmetleri Önlisans programına KKTC ve Türkiye’den öğrenci gelmesi beklenmektedir. Gerek KKTC gerekse Türkiye’de sağlık alanında ara elemana olan ihtiyaç dikkate alındığı zaman öğrenci kaynağının sürekliliği konusunda sorun yaşanması beklenmemektedir.


Kabul ve Kayıt Koşulları:  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtlar silinir.

Mezuniyet Koşulları:  Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Ameliyathane Hizmetleri Önlisans Programından mezun olabilmek için Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, minimum 88 ulusal ve 120 AKTS kredisini sağlaması, 30 iş günü stajını tamamlamış olması gerekmektedir.

Üst Kademeye Geçiş:  DGS aracılığıyla adaylar 2 yıllık Ameliyathane Hizmetleri Önlisans bölümünden 4 yıllık bölümlere geçiş hakkı kazanabilirler. Bu bölümler şunlardır:

1-Hemşirelik,

2-Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri.

 3-Acil Yardım ve Afet Yönetimi.


İstihdam Olanakları:  Ameliyathane Hizmetleri programından mezun olacak öğrenciler isterlerse dikey geçiş sınavları ile uygun bölümlerde lisans öğrenimlerine devam edebilirler.

Bu programdan mezun olanlar KKTC ve Türkiye’de devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler ve tıp merkezleri gibi ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumlarında çalışabilirler.


DERSLER


 
AMELİYATHANE HİZMETLERİ
1. YIL
GÜZ YARIYILI (1. Dönem)
BAHAR YARIYILI (2.Dönem)
KODUDERS ADITPKr.AKTSKODUDERS ADITPKr.AKTS
SMY101Anatomi2024SMY104Biyokimya2022
SMY103Fizyoloji2024SMY106Sterilizasyon2023
SMY109Tıbbi Terminoloji2023SMY108Mikrobiyoloji2447
TAR101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I2022EFL102İngilizce II3033
AMH101Tıbbi Biyoloji ve Genetik 2023TURK102Türk Dili II2021
TUR101Türk Dili I2022TAR102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II2022
EFL101İngilizce I3032AMH113Proje Kültürü1011
AMH103Ameliyathane Teknolojisi2023AMH115İletişim Becerilerine Giriş2023
AMH105Sağlık Hukuku2023BİL104Bilgisayar II2233
SMY111Sağlık Hizmetleri Yönetimi2022

SMY207Meslek Etiği2022

BİL103Bilgisayar I2233

TOPLAM2522633TOPLAM1862125

2. YIL
GÜZ YARIYILI (3. Dönem)
BAHAR YARIYILI (4.Dönem)
KODUDERS ADIUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
AMH201Ameliyathane Uygulamaları I2659AMH200Hasta Hakları2023
AMH203Cerrahi Hastalıklar Bilgisi I2024AMH202Ameliyathane Uygulamaları II2659
SMY204Enfeksiyon Hastalıkları4469AMH204Cerrahi Hastalıklar Bilgisi II2025
AMH205Anestezi Uygulamaları3457AMH206Anestezi Ugulamaları II3456
SMY102Ilk Yardım2024AMH208Kalite Güvencesi ve Standartları2023


AMH210Pozitif Psikolojiye Giriş2023
TOPLAM13162133TOPLAM13101829

TOPLAM KREDİ: 82AKTS: 120


UYGULAMA: 34TEORİK: 69
İLETİŞİM


Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC


0392 228 92 33

info@auc.edu.tr