TR
TR
×

AUC

Moda Tasarımı

MESLEK YÜKSEKOKULU

Moda Tasarımı Bölümü

BÖLÜM HAKKINDAProgramın Eğitim Dili: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı önlisans Programı’nda İngilizce ve Türkçe dilinde eğitim verilecektir.

Hazırlık Okulu: İngilizce bölüm için hazırlık okulu gereklidir.

Moda Tasarımı Bölümü’nün Misyonu: KKTC ile Türkiye’de moda ve tekstil alanlarına nitelikli ve yaratıcı elemanlar yetiştiren en iyi Moda Tasarımı Önlisans Programı olmaktır.

Akreditasyonlar: Moda Tasarımı önlisans programı TC Yükseköretim Kurulu (YÖK) tarafından akredite edilmiş olmakla birlikte, KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından da akreditasyon süreci başlatılmıştır.

Moda Tasarımı Bölümü’nün VizyonuÖğrencilerin teorik bilgilerini uygulama ile pekiştirebilecekleri, bir öğretim sistemini esas alan programda moda tasarımı alanında yeterlilik kazanan vizyonu geniş mezunlar yetiştirmektir. Moda ve tekstil sektöründe yurtdışında ve kendi ülkesinde görev yapabilecek seviyeye gelmelerini sağlamaktır.  

Moda Tasarımı programı, ögrencilerin sanat ve tasarım alanlarında günümüz teknolojisi, iletişim ve rekabetçi koşullarına uygun biçimde kendilerini geliştirerek vizyonlarını oluşturmalarını hedeflemektedir.


Moda Tasarımı Bölümü’nün amaçları; Moda Tasarımı önlisans programın , moda ve tekstil tasarımı eğitimi vermek bölüm öğrencilerinin dört yıl boyunca; dokuma tasarımı, baskı tasarımı, moda tasarımı dallarında estetik bilgi, beceri ve teknik donanımları sağlanarak, tasarım dünyasının, moda ve tekstil sektörünün gereksinmelerine uygun; yaratıcı, üretken tasarımcılar olarak yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır.

Bölüm öğrencileri eğitim süresince tasarım ilkesi bakımından farklı olmayan; fakat ürün oluşturulması için farklı teknik yöntemler gerektiren dokuma, baskı ve giyim tasarımına dönük dersler alırlar. Bölümdeki eğitim bu üç disiplini özgün sanat ve tasarım ürünlerine aktarmayı amaçlamaktadır. Eğitim fabrika ve fuar ziyaretleri, müze gezileri, konferanslar ve sergiler ile desteklenmektedir. Eğitim desen, baskı ve dokuma atölyeleri ile bilgisayar stüdyosunda verilmektedir.


Programın, iç ve dış değerlendirmelere dayalı zayıf ve güçlü yönleri: Bölümümüzün en büyük avantajı olarak Güzel Sanatlar Fakülte Binasının eğitimi için planlanmış ve bu amaç doğrultusunda eğitim yürütüyor olmasıdır. Amaç doğrultusunda bilgisayar ve animasyon laboratuvarları ile donatılmıştır.  

KKTC gibi gelişmekte olan genç bir ülkede sanat ortamının istenilen seviye de olmaması sanat çevrelerince olumsuz gibi düşünülsede bölümüzün akademik yaklışımla bu alanın  estetik gelişimine ilkeli katkı koyması olumlu bir yön olarak kabul edilmektedir. Fakültemiz çok deneyimli ve güçlü bir eğitim kadrosuna sahiptir.


Programdan mezun olanların hangi ünvanı alacağı öngörülmektedir? Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı önlisans programı Mezunları Moda Tasarımcısı ünvanını alacaklar.

Programdan mezun olanların istihdam olanakları Moda Tasarımı önlisans programını bitiren kişiler hazır giyim ve ısmarlama giyim, giyim aksesuarı üzerine çalışan işletmelerde , model hazırlama, kalıp hazırlama, üretim, pazarlama ve kalite kontrol birimlerinde görev alabilirler, Ar-Ge(ürün geliştirme) çalışmalarını yürütebilirler.  Yine çeşitli işletmelerde endüstriyel tasarım, tekstil tasarım, grafik tasarımcısı olarak da çalışabilirler.

KKTC yeterli olmasada Türkiyede tekstil sektörünün gelişmeye başlaması bu alanda yetişmiş elemanların çoğalması ve moda dünyasında daha fazla ulusal markanın doğmasına neden olacaktır. Dolayısı ile Türk Moda ve Tekstil Sanayiinin dahada gelişmesine ve bu alanda istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır.

Giyim ve aksesuarların ilk çağlardan beri insanların yaşantısında önemli yer alması ve sürekli kendini yenileyen bir alan olması, insanların ekonomik durumlarına parelel olarak modaya daha fazla ilgi duymaları mesleğin geleceğinin de iyi olacağını göstermektedir.

İstemesi durumunda sanatsal ve daha yaratıcı çalışmalarını oluşturmak için kendi işyerini de açabilir.


Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar (dersler ve kredi sayıları, staj, v.b.): Ön lisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgari krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri, yetkinlikler ve diğer ölçütler, kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmektedir.Ders müfredatları bu yeterlilikler çerçevesinde oluşturulmaktadır.

Programa kabul edilen öğrencilerin önlisans diplomasına hak kazanabilmeleri için KAÜ - Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü’nde gösterilen başarı koşullarını tümüyle yerine getirmeleri zorunludur. Önlisans derecesini almak için öğrencilerin minimum toplam kredi koşullarını sağlamaları (Yerel kredi: 84 AKTS: 148) gerekmektedir.


DERSLER

Öğrencilerin dönem bazında alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin kodları, adları ve kredileri:

 

Ek 1.1-PROGRAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTER 1 

 

SEMESTER 2 

No

Course Code

Course Name

T

P

CreditS

ECTS

 

No

Course Code

Course Name

T

P

CreditS

ECTS

1

FSH001

Textile Technology

2

1

3

5

 

1

FSH102

Apparel Production Technology 

3

0

3

5

2

FSH141

History of Fashion Art  

3

0

3

5

 

2

FSH104

Fashion Painting and Illustration 

1

2

3

5

3

FSH105

Introduction to Arts Education  

1

2

3

5

 

3

FSH106

Introduction to Arts Education   II

2

1

3

5

4

FSH107

Experimental Clothing Design

1

2

3

5

 

4

FSH108

Mold Design I

1

2

3

5

5

NH001

Ataturk's Principles and History of Turkish Revolution I

0

0

0

2

 

5

NH002

Ataturk's Principles and History of Turkish Revolution II

0

0

0

2

6

 

Elective Course- 2

3

0

3

5

 

6

 

Elective Course - 4

3

0

3

5

7

 

Elective Course-  3

3

0

3

5

 

7

 

Elective Course-5

3

0

3

5

8

TURK001

Turkish  I

0

0

0

2

 

8

TURK002

Turkish  II

0

0

0

2

9

ENG001

English I

3

0

3

5

 

9

ENG002

English  II

3

0

3

5

TOTAL

14

5

21

39

 

TOTAL

16

5

21

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTER 3 

 

SEMESTER 4 

No

Course Code

Course Name

T

P

CreditS

ECTS

 

No

Course Code

Course Name

T

P

CreditS

ECTS

1

FSH201

Clothing Design I

2

1

3

5

 

1

FSH206

Marketing in Fashion

3

 

3

5

2

FSH203

Clothing Creation Technics I

1

2

3

5

 

2

FSH202

Clothing Design II

1

2

3

5

3

FSH207

Mold Design II

1

2

3

5

 

3

FSH204

Clothing Creation Technics II

1

2

3

5

4

FSH205

Quality Control in Apparel

3

 

3

5

 

4

FSH222

Graduation Project

0

3

3

5

5

 

Elective Course- 6

3

0

3

5

 

5

 

Elective Course- 9

3

0

3

5

6

 

Elective Course- 7

3

0

3

5

 

6

 

Elective Course- 10

3

0

3

5

 

 

Elective Course- 8

3

0

3

5

 

7

 

Elective Course- 11

3

0

3

5

TOTAL

16

5

21

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

14

7

21

35

ELECTIVE COURSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

Course Code

Course Name

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

PA131

Photography

 

 

 

 

 

 

2

ILT1013

Communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

FSH209

Computer Assisted Clothing Design  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

PA132

Color Theory & Practice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

FSH114

Fashion Designor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

FSH223

Three Dimensional Mold Design

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

PA211

Advanced Drawing 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

PA331

Printmaking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

FSH216

Fashion Accessory Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

PA212

Advanced Drawing 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

FSH210

Professional Ethics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

FSH110

History of Fashion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

PA412

Portfolio & Presentation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETKİNLİKLER

İLETİŞİM

BÖLÜM HAKKINDAProgramın Eğitim Dili: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı önlisans Programı’nda İngilizce ve Türkçe dilinde eğitim verilecektir.

Hazırlık Okulu: İngilizce bölüm için hazırlık okulu gereklidir.

Moda Tasarımı Bölümü’nün Misyonu: KKTC ile Türkiye’de moda ve tekstil alanlarına nitelikli ve yaratıcı elemanlar yetiştiren en iyi Moda Tasarımı Önlisans Programı olmaktır.

Akreditasyonlar: Moda Tasarımı önlisans programı TC Yükseköretim Kurulu (YÖK) tarafından akredite edilmiş olmakla birlikte, KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından da akreditasyon süreci başlatılmıştır.

Moda Tasarımı Bölümü’nün VizyonuÖğrencilerin teorik bilgilerini uygulama ile pekiştirebilecekleri, bir öğretim sistemini esas alan programda moda tasarımı alanında yeterlilik kazanan vizyonu geniş mezunlar yetiştirmektir. Moda ve tekstil sektöründe yurtdışında ve kendi ülkesinde görev yapabilecek seviyeye gelmelerini sağlamaktır.  

Moda Tasarımı programı, ögrencilerin sanat ve tasarım alanlarında günümüz teknolojisi, iletişim ve rekabetçi koşullarına uygun biçimde kendilerini geliştirerek vizyonlarını oluşturmalarını hedeflemektedir.


Moda Tasarımı Bölümü’nün amaçları; Moda Tasarımı önlisans programın , moda ve tekstil tasarımı eğitimi vermek bölüm öğrencilerinin dört yıl boyunca; dokuma tasarımı, baskı tasarımı, moda tasarımı dallarında estetik bilgi, beceri ve teknik donanımları sağlanarak, tasarım dünyasının, moda ve tekstil sektörünün gereksinmelerine uygun; yaratıcı, üretken tasarımcılar olarak yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır.

Bölüm öğrencileri eğitim süresince tasarım ilkesi bakımından farklı olmayan; fakat ürün oluşturulması için farklı teknik yöntemler gerektiren dokuma, baskı ve giyim tasarımına dönük dersler alırlar. Bölümdeki eğitim bu üç disiplini özgün sanat ve tasarım ürünlerine aktarmayı amaçlamaktadır. Eğitim fabrika ve fuar ziyaretleri, müze gezileri, konferanslar ve sergiler ile desteklenmektedir. Eğitim desen, baskı ve dokuma atölyeleri ile bilgisayar stüdyosunda verilmektedir.


Programın, iç ve dış değerlendirmelere dayalı zayıf ve güçlü yönleri: Bölümümüzün en büyük avantajı olarak Güzel Sanatlar Fakülte Binasının eğitimi için planlanmış ve bu amaç doğrultusunda eğitim yürütüyor olmasıdır. Amaç doğrultusunda bilgisayar ve animasyon laboratuvarları ile donatılmıştır.  

KKTC gibi gelişmekte olan genç bir ülkede sanat ortamının istenilen seviye de olmaması sanat çevrelerince olumsuz gibi düşünülsede bölümüzün akademik yaklışımla bu alanın  estetik gelişimine ilkeli katkı koyması olumlu bir yön olarak kabul edilmektedir. Fakültemiz çok deneyimli ve güçlü bir eğitim kadrosuna sahiptir.


Programdan mezun olanların hangi ünvanı alacağı öngörülmektedir? Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı önlisans programı Mezunları Moda Tasarımcısı ünvanını alacaklar.

Programdan mezun olanların istihdam olanakları Moda Tasarımı önlisans programını bitiren kişiler hazır giyim ve ısmarlama giyim, giyim aksesuarı üzerine çalışan işletmelerde , model hazırlama, kalıp hazırlama, üretim, pazarlama ve kalite kontrol birimlerinde görev alabilirler, Ar-Ge(ürün geliştirme) çalışmalarını yürütebilirler.  Yine çeşitli işletmelerde endüstriyel tasarım, tekstil tasarım, grafik tasarımcısı olarak da çalışabilirler.

KKTC yeterli olmasada Türkiyede tekstil sektörünün gelişmeye başlaması bu alanda yetişmiş elemanların çoğalması ve moda dünyasında daha fazla ulusal markanın doğmasına neden olacaktır. Dolayısı ile Türk Moda ve Tekstil Sanayiinin dahada gelişmesine ve bu alanda istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır.

Giyim ve aksesuarların ilk çağlardan beri insanların yaşantısında önemli yer alması ve sürekli kendini yenileyen bir alan olması, insanların ekonomik durumlarına parelel olarak modaya daha fazla ilgi duymaları mesleğin geleceğinin de iyi olacağını göstermektedir.

İstemesi durumunda sanatsal ve daha yaratıcı çalışmalarını oluşturmak için kendi işyerini de açabilir.


Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar (dersler ve kredi sayıları, staj, v.b.): Ön lisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgari krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri, yetkinlikler ve diğer ölçütler, kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmektedir.Ders müfredatları bu yeterlilikler çerçevesinde oluşturulmaktadır.

Programa kabul edilen öğrencilerin önlisans diplomasına hak kazanabilmeleri için KAÜ - Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü’nde gösterilen başarı koşullarını tümüyle yerine getirmeleri zorunludur. Önlisans derecesini almak için öğrencilerin minimum toplam kredi koşullarını sağlamaları (Yerel kredi: 84 AKTS: 148) gerekmektedir.


DERSLER

Öğrencilerin dönem bazında alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin kodları, adları ve kredileri:

 

Ek 1.1-PROGRAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTER 1 

 

SEMESTER 2 

No

Course Code

Course Name

T

P

CreditS

ECTS

 

No

Course Code

Course Name

T

P

CreditS

ECTS

1

FSH001

Textile Technology

2

1

3

5

 

1

FSH102

Apparel Production Technology 

3

0

3

5

2

FSH141

History of Fashion Art  

3

0

3

5

 

2

FSH104

Fashion Painting and Illustration 

1

2

3

5

3

FSH105

Introduction to Arts Education  

1

2

3

5

 

3

FSH106

Introduction to Arts Education   II

2

1

3

5

4

FSH107

Experimental Clothing Design

1

2

3

5

 

4

FSH108

Mold Design I

1

2

3

5

5

NH001

Ataturk's Principles and History of Turkish Revolution I

0

0

0

2

 

5

NH002

Ataturk's Principles and History of Turkish Revolution II

0

0

0

2

6

 

Elective Course- 2

3

0

3

5

 

6

 

Elective Course - 4

3

0

3

5

7

 

Elective Course-  3

3

0

3

5

 

7

 

Elective Course-5

3

0

3

5

8

TURK001

Turkish  I

0

0

0

2

 

8

TURK002

Turkish  II

0

0

0

2

9

ENG001

English I

3

0

3

5

 

9

ENG002

English  II

3

0

3

5

TOTAL

14

5

21

39

 

TOTAL

16

5

21

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTER 3 

 

SEMESTER 4 

No

Course Code

Course Name

T

P

CreditS

ECTS

 

No

Course Code

Course Name

T

P

CreditS

ECTS

1

FSH201

Clothing Design I

2

1

3

5

 

1

FSH206

Marketing in Fashion

3

 

3

5

2

FSH203

Clothing Creation Technics I

1

2

3

5

 

2

FSH202

Clothing Design II

1

2

3

5

3

FSH207

Mold Design II

1

2

3

5

 

3

FSH204

Clothing Creation Technics II

1

2

3

5

4

FSH205

Quality Control in Apparel

3

 

3

5

 

4

FSH222

Graduation Project

0

3

3

5

5

 

Elective Course- 6

3

0

3

5

 

5

 

Elective Course- 9

3

0

3

5

6

 

Elective Course- 7

3

0

3

5

 

6

 

Elective Course- 10

3

0

3

5

 

 

Elective Course- 8

3

0

3

5

 

7

 

Elective Course- 11

3

0

3

5

TOTAL

16

5

21

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

14

7

21

35

ELECTIVE COURSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

Course Code

Course Name

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

PA131

Photography

 

 

 

 

 

 

2

ILT1013

Communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

FSH209

Computer Assisted Clothing Design  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

PA132

Color Theory & Practice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

FSH114

Fashion Designor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

FSH223

Three Dimensional Mold Design

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

PA211

Advanced Drawing 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

PA331

Printmaking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

FSH216

Fashion Accessory Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

PA212

Advanced Drawing 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

FSH210

Professional Ethics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

FSH110

History of Fashion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

PA412

Portfolio & Presentation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETKİNLİKLER

İLETİŞİM