TR
TR
×

AUC

Arıcılık

Meslek Yüksekokulu

Arıcılık Bölümü


BÖLÜM HAKKINDAProgramın Tanımı: Arıcılık, arıların yapısı ve tüm ürünlerin (özellikle bal) üretimi, hazırlanması ve satışı üzerine bir üniversite eğitim programıdır.Arıcılık genellikle insanların arıları yapay kovanlarda tuttuğu bir yerdir. Bu tür arıların çoğu Apis arılarıdır, ancak Melipona olmayan arılar gibi diğer bal üreten arılar da tutulur. Arıcı (veya arıcı), kovan tarafından üretilen bal ve diğer ürünleri (balmumu, propolis, polen, arı poleni ve arı sütü dahil) toplamak, bitkileri tozlaştırmak veya başkalarına satmak üzere arılar üretmek için arılar kullanır.

Program Dili: Türkçe

Hazırlık Okulu:Gerekmemektedir.

Program Onayı:YÖDAK

Kabul ve Kayıt Koşulları:Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü olmaktadır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.

Mezuniyet Şartları:Programdan mezun olabilmek için toplam süresi 20 iş günü olan staj yapmak zorundadırlar. Öğrenciler kendi tespit edip başvurdukları kurumlarda stajlarını tamamladıktan sonra stajlarını tamamladıklarına dair dosyaları Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim etmektedirler. Staj dosyaları uygun olan öğrencilerin stajları tamamlanmış sayılır.  

Programa kabul edilen öğrencilerin önlisans diplomasına hak kazanabilmeleri için Kıbrıs Amerikan Üniversitesi – Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü’nde gösterilen başarı koşullarını tümüyle yerine getirmeleri zorunludur. Programdan mezun olabilmek için 2 yıl boyunca 88 kredilik (AKTS: 120) dersin tamamlanması ve 20 iş günü staj yapılması gerekmektedir. İstihdam Olanakları: Programdan mezun olanlar, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığında, çeşitli özel, kamu ve vakıflar bünyesinde bulunan arıcılık işletmelerinde istihdam edilebilirler ve kendi işletmelerini kurabilirler.


DERSLER

 

1.SINIF-I.YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

 

KODU

DERSLER

Z/S

Haftalık Ders Saati

Teori

Uygulama

Toplam Kredi

AKTS

ARI101

Zooloji

Z

2

0

2

3

ARI103

Zirai Botanik

Z

2

0

2

3

ARI105

Arı Anatomisi Ve Fizyolojisi

Z

2

2

3

4

ARI1497

MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)

Z

0

0

0

4

ARI107

Arıcılığa Giriş

Z

3

0

3

4

ARI109

Genel Mikrobiyoloji

Z

2

0

2

3

ARI111

Biyokimya

Z

2

0

2

3

ARI113

Genetik

Z

2

0

2

2

ARI115

Biyokimya 

Z

2

0

2

3

EFL101

İngilizce I

Z

3

0

3

3

TURK101

Türk Dili I

Z

2

0

2

2

 

  TOPLAM

 

22

2

23

34

 

 

1. SINIF-II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

 

KODU

DERSLER

Z/S

Haftalık Ders Saati

Teori

Uygulama

Toplam Kredi

AKTS

MYO112

Biyoistatistik

Z

2

0

2

3

ARI104

Arı Davranışları

Z

2

0

2

2

ARI108

Arı Ekolojisi

S

2

0

2

2

ARI112

Farmakoloji ve Toksikoloji

Z

2

0

2

2

ARI102

Ballı Bitkiler Ve Polinasyon

Z

2

2

3

4

ARI110

Hayvancılık İşletme Ekonomisi

Z

2

0

2

3

TURK002

Türk Dili II

Z

2

0

2

2

EFL102

İngilizce II

Z

3

0

3

3

ARI 118

Arıcılık Uygulaması I

Z

0

4

2

5

 

  GENEL TOPLAM

 

17

6

20

26

 

 

2.SINIF- III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

 

KODU

DERSLER

Z/S *

Haftalık Ders Saati

Teori

Uygulama

Toplam Kredi

AKTS

ARI201

Arıcılık Malzeme Yapım Ve Üretim Tekniği

Z

2

2

3

4

ARI203

Bal Ve Bal Teknolojisi

Z

2

2

3

4

ARI205

Arıcılıkta Mevsimsel Çalışmalar I

Z

2

2

3

4

ARI207

Arı Genetiği Ve Islahı

Z

2

0

2

2

ARI209

Arı Besleme İlkeleri

Z

2

2

3

4

ARI211

Arıcılık Uygulaması Iı

Z

2

2

3

4

MYO201

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

S

2

2

3

4

TAR101

Atatürk İlke Ve İnkılâp Tarihi I

Z

2

0

2

2

MYO203

SEMİNER

Z

2

0

2

3

 

TOPLAM

 

18

12

24

31

*Z: Zorunlu  ;  *S: Seçmeli

NOT: I. yarıyıl içerisinde 20 iş günü staj yapılacaktır.

 

2.SINIF- IV YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

 

KODU

DERSLER

Z/S

Haftalık Ders Saati

Teori

Uygulama

Toplam Kredi

AKTS

ARI202

Arıcılıkta Mevsimsel Çalışmalar II

Z

2

2

3

4

ARI204

Ana Arı Üretim Tekniği

Z

2

2

3

4

ARI206

Arıcılık Ürünlerinin Üretimi, İşleme ve Muhafaza Yöntemleri

Z

2

0

2

2

ARI208

Projelendirme ve Fizibilite Raporu

Z

2

0

2

2

ARI210

Bal Arısı Hastalıkları

Z

3

2

4

5

ARI212

Arıcılıkta Yapay Tohumlama

Z

2

2

3

4

ARI214

Arıcılık Uygulaması III

Z

0

4

2

5

TAR102

Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi II

Z

2

0

2

3

 

TOPLAM

 

15

12

21

29

*Z: Zorunlu  ;  *S: Seçmeli

 

 

TOPLAM KREDİLER

 

TEORİK

 

UYGULAMA

Ulusal Krediler

AKTS

72

32

88

120

 

İLETİŞİM


Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC


0392 228 92 33

info@auc.edu.tr    

BÖLÜM HAKKINDAProgramın Tanımı: Arıcılık, arıların yapısı ve tüm ürünlerin (özellikle bal) üretimi, hazırlanması ve satışı üzerine bir üniversite eğitim programıdır.Arıcılık genellikle insanların arıları yapay kovanlarda tuttuğu bir yerdir. Bu tür arıların çoğu Apis arılarıdır, ancak Melipona olmayan arılar gibi diğer bal üreten arılar da tutulur. Arıcı (veya arıcı), kovan tarafından üretilen bal ve diğer ürünleri (balmumu, propolis, polen, arı poleni ve arı sütü dahil) toplamak, bitkileri tozlaştırmak veya başkalarına satmak üzere arılar üretmek için arılar kullanır.

Program Dili: Türkçe

Hazırlık Okulu:Gerekmemektedir.

Program Onayı:YÖDAK

Kabul ve Kayıt Koşulları:Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü olmaktadır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.

Mezuniyet Şartları:Programdan mezun olabilmek için toplam süresi 20 iş günü olan staj yapmak zorundadırlar. Öğrenciler kendi tespit edip başvurdukları kurumlarda stajlarını tamamladıktan sonra stajlarını tamamladıklarına dair dosyaları Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim etmektedirler. Staj dosyaları uygun olan öğrencilerin stajları tamamlanmış sayılır.  

Programa kabul edilen öğrencilerin önlisans diplomasına hak kazanabilmeleri için Kıbrıs Amerikan Üniversitesi – Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü’nde gösterilen başarı koşullarını tümüyle yerine getirmeleri zorunludur. Programdan mezun olabilmek için 2 yıl boyunca 88 kredilik (AKTS: 120) dersin tamamlanması ve 20 iş günü staj yapılması gerekmektedir. İstihdam Olanakları: Programdan mezun olanlar, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığında, çeşitli özel, kamu ve vakıflar bünyesinde bulunan arıcılık işletmelerinde istihdam edilebilirler ve kendi işletmelerini kurabilirler.


DERSLER

 

1.SINIF-I.YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

 

KODU

DERSLER

Z/S

Haftalık Ders Saati

Teori

Uygulama

Toplam Kredi

AKTS

ARI101

Zooloji

Z

2

0

2

3

ARI103

Zirai Botanik

Z

2

0

2

3

ARI105

Arı Anatomisi Ve Fizyolojisi

Z

2

2

3

4

ARI1497

MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)

Z

0

0

0

4

ARI107

Arıcılığa Giriş

Z

3

0

3

4

ARI109

Genel Mikrobiyoloji

Z

2

0

2

3

ARI111

Biyokimya

Z

2

0

2

3

ARI113

Genetik

Z

2

0

2

2

ARI115

Biyokimya 

Z

2

0

2

3

EFL101

İngilizce I

Z

3

0

3

3

TURK101

Türk Dili I

Z

2

0

2

2

 

  TOPLAM

 

22

2

23

34

 

 

1. SINIF-II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

 

KODU

DERSLER

Z/S

Haftalık Ders Saati

Teori

Uygulama

Toplam Kredi

AKTS

MYO112

Biyoistatistik

Z

2

0

2

3

ARI104

Arı Davranışları

Z

2

0

2

2

ARI108

Arı Ekolojisi

S

2

0

2

2

ARI112

Farmakoloji ve Toksikoloji

Z

2

0

2

2

ARI102

Ballı Bitkiler Ve Polinasyon

Z

2

2

3

4

ARI110

Hayvancılık İşletme Ekonomisi

Z

2

0

2

3

TURK002

Türk Dili II

Z

2

0

2

2

EFL102

İngilizce II

Z

3

0

3

3

ARI 118

Arıcılık Uygulaması I

Z

0

4

2

5

 

  GENEL TOPLAM

 

17

6

20

26

 

 

2.SINIF- III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

 

KODU

DERSLER

Z/S *

Haftalık Ders Saati

Teori

Uygulama

Toplam Kredi

AKTS

ARI201

Arıcılık Malzeme Yapım Ve Üretim Tekniği

Z

2

2

3

4

ARI203

Bal Ve Bal Teknolojisi

Z

2

2

3

4

ARI205

Arıcılıkta Mevsimsel Çalışmalar I

Z

2

2

3

4

ARI207

Arı Genetiği Ve Islahı

Z

2

0

2

2

ARI209

Arı Besleme İlkeleri

Z

2

2

3

4

ARI211

Arıcılık Uygulaması Iı

Z

2

2

3

4

MYO201

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

S

2

2

3

4

TAR101

Atatürk İlke Ve İnkılâp Tarihi I

Z

2

0

2

2

MYO203

SEMİNER

Z

2

0

2

3

 

TOPLAM

 

18

12

24

31

*Z: Zorunlu  ;  *S: Seçmeli

NOT: I. yarıyıl içerisinde 20 iş günü staj yapılacaktır.

 

2.SINIF- IV YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

 

KODU

DERSLER

Z/S

Haftalık Ders Saati

Teori

Uygulama

Toplam Kredi

AKTS

ARI202

Arıcılıkta Mevsimsel Çalışmalar II

Z

2

2

3

4

ARI204

Ana Arı Üretim Tekniği

Z

2

2

3

4

ARI206

Arıcılık Ürünlerinin Üretimi, İşleme ve Muhafaza Yöntemleri

Z

2

0

2

2

ARI208

Projelendirme ve Fizibilite Raporu

Z

2

0

2

2

ARI210

Bal Arısı Hastalıkları

Z

3

2

4

5

ARI212

Arıcılıkta Yapay Tohumlama

Z

2

2

3

4

ARI214

Arıcılık Uygulaması III

Z

0

4

2

5

TAR102

Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi II

Z

2

0

2

3

 

TOPLAM

 

15

12

21

29

*Z: Zorunlu  ;  *S: Seçmeli

 

 

TOPLAM KREDİLER

 

TEORİK

 

UYGULAMA

Ulusal Krediler

AKTS

72

32

88

120

 

İLETİŞİM


Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC


0392 228 92 33

info@auc.edu.tr