TR
TR
×

AUC

Adalet

Meslek Yüksekokulu

Adalet Bölümü


BÖLÜM HAKKINDAProgramın Tanımı: Hukukun temel kavramları ve hukuki yöntemlere dayanarak, adli yardımcılar basit hukuki sorunları çözebilir, demokrasi, laiklik, sosyal statü ve hukukun üstünlüğü gibi temel ilkeleri benimseyebilir ve hukuk mesleğinin dürüstlük, adalet ve ahlak anlayışını anlayabilir. Ve hayat boyu öğrenme ve kendi kendine öğrenme becerilerine sahip. Servis personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program Dili: Türkçe

Hazırlık Okulu: Gerekmemektedir.

Program Onayı: YÖDAK

Kabul ve Kayıt Koşulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü olmaktadır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.

Mezuniyet Şartları: Programdan mezun olabilmek için toplam süresi 30 gün olan iki staj yapmak zorundadırlar. Öğrenciler kendi tespit edip başvurdukları kurumlarda stajlarını tamamladıktan sonra stajlarını tamamladıklarına dair dosyaları fakülteye teslim etmektedirler. Staj dosyaları uygun olan öğrencilerin stajları tamamlanmış sayılır.  

Programa kabul edilen öğrencilerin önlisans diplomasına hak kazanabilmeleri için Kıbrıs Amerikan Üniversitesi – Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü’nde gösterilen başarı koşullarını tümüyle yerine getirmeleri zorunludur. Programdan mezun olabilmek için 2yıl boyunca 94 kredilik (AKTS: 120) dersin tamamlanması ve 30 iş günü staj yapılması gerekmektedir.


İstihdam Olanakları: Adalet Meslek Yüksekokulları,  öğrenciler, Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku gibi derslerin yanı sıra hukuk bürolarında kullanılan çeşitli yazılımlar, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) uygulamaları, büro yönetimi ve muhasebe gibi konulara odaklanan dersler alarak mesleğe hazırlanacaklardır.

Mezunlar mahkemelerde yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürü veya yardımcılığı yapabilmelerinin yanı sıra zabıt katipliği ve denetimli serbestlik bürolarında görev de yapma imkanına sahiptirler.

Ayrıca mezunlar infaz kurumlarında görev alabilirler. Ayrıca noterlik ve hukuk bürolarında, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk servislerinde, resmi veya özel bankalarda ve çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi kuruluşlarda hukuk bürolarının yardımcı personel ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetine sahiptir.


DERSLER

 

1.SINIF-I.YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

 

KODU

DERSLER

Z/S

Haftalık Ders Saati

Teori

Uygulama

Toplam Kredi

AKTS

ADL101

Medeni Hukuk- I

Z

3

0

3

3

ADL 103

İdare Hukuku  I

Z

2

0

2

4

ADL 105

Anayasa Hukuku

Z

3

0

3

5

ADL 113

Bilgisayarda Klavye Kullanımı-1

Z

2

2

3

3

ADL 115

Bilgisayar I

Z

2

2

3

3

ADL 107

Genel Muhasebe-I

Z

2

0

2

3

TURK101

Türk Dili-I

Z

2

0

2

3

EFL101

Yabancı Dil-I

Z

3

0

3

3

TAR 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -I

Z

2

0

2

3

 

  TOPLAM

 

22

4

24

30

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SINIF-II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

 

KODU

DERSLER

Z/S

Haftalık Ders Saati

Teori

Uygulama

Toplam Kredi

AKTS

ADL 102

Medeni Hukuk- II

Z

2

0

2

2

ADL 104

İdare Hukuku  II

Z

2

0

2

3

ADL 108

Ceza Hukuku

Z

3

0

3

4

ADL 110

Tebligat Hukuku

Z

2

0

2

3

ADL 114

Bilgisayarda Klavye Kullanımı-II

Z

2

2

3

3

ADL 116

Bilgisayar II

Z

2

2

3

3

ADL 118

Genel Muhasebe-II

Z

2

0

2

3

TURK102

Türk Dili –II

Z

2

0

2

3

EFL102

Yabancı Dil - II

Z

3

0

3

3

TAR102

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi -II

Z

2

0

2

3

STJ001

STAJ 1

 

 

 

 

 

 

  GENEL TOPLAM

 

22

4

24

30

Not: Birinci yıl, ikinci yarıyılın sonunda 10 iş günü staj yapılır.

 

 

 

 

 

 

2.SINIF- III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

 

KODU

DERSLER

Z/S *

Haftalık Ders Saati

Teori

Uygulama

Toplam Kredi

AKTS

ADL 201

Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku

Z

3

0

3

3

ADL 203

Borçlar Hukuku

Z

2

0

2

3

ADL 205

Ticaret Hukuku

Z

3

0

3

4

ADL 207

Eşya Hukuku

Z

2

0

2

3

ADL 209

Medeni Usul Hukuku

Z

3

0

3

3

ADL 211

UYAP  I

Z

2

2

3

5

ADL 213

Hukuk Dili ve Adli Yazışma

Z

2

0

2

3

 

                                                          TOPLAM

 

17

2

18

24

ADL 221

Avukatlık ve Noterlik Hukuku 

S

2

0

2

3

ADL 223

İş Hukuku

S

2

0

2

3

ADL 225

İnsan Hakları

S

2

0

2

3

ADL 227

Büro Yönetimi Teknikleri

S

2

0

2

3

 

TOPLAM

 

4

0

4

6

 

GENEL TOPLAM

 

21

2

22

30

*Z: Zorunlu  ;  *S: Seçmeli

*   ÖĞRENCİLER.  HER DÖNEM SEÇMELİ DERSLERDEN 2 (İKİ)  TANESİNİ SEÇECEKLERDİR.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.SINIF- IV YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

 

KODU

DERSLER

Z/S

Haftalık Ders Saati

Teori

Uygulama

Toplam Kredi

AKTS

ADL 200

İdari Yargılama Hukuku

Z

3

0

3

4

ADL 202

Ceza Usul Hukuku

Z

3

0

3

4

ADL 204

İnfaz Hukuku

Z

2

0

2

3

ADL 206

İcra  ve  İflas Hukuku

Z

3

0

3

3

ADL 208

Banka Hukuku 

Z

2

0

2

3

ADL 210

Yazı İşleri Mevzuatı

Z

3

0

3

3

ADL 212

UYAP II

Z

2

2

3

4

 

TOPLAM

 

18

2

19

24

ADL 234

Halkla İlişkiler ve Mesleki Eğitim

S

2

0

2

3

ADL 224

Adalet Meslek Etiği

S

2

0

2

3

ADL 226

Sigorta Hukuku

S

2

0

2

3

ADL 228

Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi

S

2

0

2

3

STJ002

STAJ 2

Z

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

4

0

4

6

 

GENEL TOPLAM

 

22

2

23

30

*Z: Zorunlu  ;  *S: Seçmeli

*   ÖĞRENCİLER.  HER DÖNEM SEÇMELİ DERSLERDEN 2 (İKİ)  TANESİNİ SEÇECEKLERDİR.

Not: İkinci yıl, dördüncü yarıyılın sonunda, 20 iş günü staj yapılır. 

 

 

TOPLAM KREDİLER

 

TEORİK

 

UYGULAMA

Ulusal Krediler

AKTS

88

12

94

120

 

İLETİŞİM


Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC


0392 228 92 33

info@auc.edu.tr   

BÖLÜM HAKKINDAProgramın Tanımı: Hukukun temel kavramları ve hukuki yöntemlere dayanarak, adli yardımcılar basit hukuki sorunları çözebilir, demokrasi, laiklik, sosyal statü ve hukukun üstünlüğü gibi temel ilkeleri benimseyebilir ve hukuk mesleğinin dürüstlük, adalet ve ahlak anlayışını anlayabilir. Ve hayat boyu öğrenme ve kendi kendine öğrenme becerilerine sahip. Servis personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program Dili: Türkçe

Hazırlık Okulu: Gerekmemektedir.

Program Onayı: YÖDAK

Kabul ve Kayıt Koşulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü olmaktadır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.

Mezuniyet Şartları: Programdan mezun olabilmek için toplam süresi 30 gün olan iki staj yapmak zorundadırlar. Öğrenciler kendi tespit edip başvurdukları kurumlarda stajlarını tamamladıktan sonra stajlarını tamamladıklarına dair dosyaları fakülteye teslim etmektedirler. Staj dosyaları uygun olan öğrencilerin stajları tamamlanmış sayılır.  

Programa kabul edilen öğrencilerin önlisans diplomasına hak kazanabilmeleri için Kıbrıs Amerikan Üniversitesi – Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü’nde gösterilen başarı koşullarını tümüyle yerine getirmeleri zorunludur. Programdan mezun olabilmek için 2yıl boyunca 94 kredilik (AKTS: 120) dersin tamamlanması ve 30 iş günü staj yapılması gerekmektedir.


İstihdam Olanakları: Adalet Meslek Yüksekokulları,  öğrenciler, Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku gibi derslerin yanı sıra hukuk bürolarında kullanılan çeşitli yazılımlar, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) uygulamaları, büro yönetimi ve muhasebe gibi konulara odaklanan dersler alarak mesleğe hazırlanacaklardır.

Mezunlar mahkemelerde yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürü veya yardımcılığı yapabilmelerinin yanı sıra zabıt katipliği ve denetimli serbestlik bürolarında görev de yapma imkanına sahiptirler.

Ayrıca mezunlar infaz kurumlarında görev alabilirler. Ayrıca noterlik ve hukuk bürolarında, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk servislerinde, resmi veya özel bankalarda ve çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi kuruluşlarda hukuk bürolarının yardımcı personel ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetine sahiptir.


DERSLER

 

1.SINIF-I.YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

 

KODU

DERSLER

Z/S

Haftalık Ders Saati

Teori

Uygulama

Toplam Kredi

AKTS

ADL101

Medeni Hukuk- I

Z

3

0

3

3

ADL 103

İdare Hukuku  I

Z

2

0

2

4

ADL 105

Anayasa Hukuku

Z

3

0

3

5

ADL 113

Bilgisayarda Klavye Kullanımı-1

Z

2

2

3

3

ADL 115

Bilgisayar I

Z

2

2

3

3

ADL 107

Genel Muhasebe-I

Z

2

0

2

3

TURK101

Türk Dili-I

Z

2

0

2

3

EFL101

Yabancı Dil-I

Z

3

0

3

3

TAR 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -I

Z

2

0

2

3

 

  TOPLAM

 

22

4

24

30

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SINIF-II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

 

KODU

DERSLER

Z/S

Haftalık Ders Saati

Teori

Uygulama

Toplam Kredi

AKTS

ADL 102

Medeni Hukuk- II

Z

2

0

2

2

ADL 104

İdare Hukuku  II

Z

2

0

2

3

ADL 108

Ceza Hukuku

Z

3

0

3

4

ADL 110

Tebligat Hukuku

Z

2

0

2

3

ADL 114

Bilgisayarda Klavye Kullanımı-II

Z

2

2

3

3

ADL 116

Bilgisayar II

Z

2

2

3

3

ADL 118

Genel Muhasebe-II

Z

2

0

2

3

TURK102

Türk Dili –II

Z

2

0

2

3

EFL102

Yabancı Dil - II

Z

3

0

3

3

TAR102

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi -II

Z

2

0

2

3

STJ001

STAJ 1

 

 

 

 

 

 

  GENEL TOPLAM

 

22

4

24

30

Not: Birinci yıl, ikinci yarıyılın sonunda 10 iş günü staj yapılır.

 

 

 

 

 

 

2.SINIF- III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

 

KODU

DERSLER

Z/S *

Haftalık Ders Saati

Teori

Uygulama

Toplam Kredi

AKTS

ADL 201

Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku

Z

3

0

3

3

ADL 203

Borçlar Hukuku

Z

2

0

2

3

ADL 205

Ticaret Hukuku

Z

3

0

3

4

ADL 207

Eşya Hukuku

Z

2

0

2

3

ADL 209

Medeni Usul Hukuku

Z

3

0

3

3

ADL 211

UYAP  I

Z

2

2

3

5

ADL 213

Hukuk Dili ve Adli Yazışma

Z

2

0

2

3

 

                                                          TOPLAM

 

17

2

18

24

ADL 221

Avukatlık ve Noterlik Hukuku 

S

2

0

2

3

ADL 223

İş Hukuku

S

2

0

2

3

ADL 225

İnsan Hakları

S

2

0

2

3

ADL 227

Büro Yönetimi Teknikleri

S

2

0

2

3

 

TOPLAM

 

4

0

4

6

 

GENEL TOPLAM

 

21

2

22

30

*Z: Zorunlu  ;  *S: Seçmeli

*   ÖĞRENCİLER.  HER DÖNEM SEÇMELİ DERSLERDEN 2 (İKİ)  TANESİNİ SEÇECEKLERDİR.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.SINIF- IV YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

 

KODU

DERSLER

Z/S

Haftalık Ders Saati

Teori

Uygulama

Toplam Kredi

AKTS

ADL 200

İdari Yargılama Hukuku

Z

3

0

3

4

ADL 202

Ceza Usul Hukuku

Z

3

0

3

4

ADL 204

İnfaz Hukuku

Z

2

0

2

3

ADL 206

İcra  ve  İflas Hukuku

Z

3

0

3

3

ADL 208

Banka Hukuku 

Z

2

0

2

3

ADL 210

Yazı İşleri Mevzuatı

Z

3

0

3

3

ADL 212

UYAP II

Z

2

2

3

4

 

TOPLAM

 

18

2

19

24

ADL 234

Halkla İlişkiler ve Mesleki Eğitim

S

2

0

2

3

ADL 224

Adalet Meslek Etiği

S

2

0

2

3

ADL 226

Sigorta Hukuku

S

2

0

2

3

ADL 228

Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi

S

2

0

2

3

STJ002

STAJ 2

Z

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

4

0

4

6

 

GENEL TOPLAM

 

22

2

23

30

*Z: Zorunlu  ;  *S: Seçmeli

*   ÖĞRENCİLER.  HER DÖNEM SEÇMELİ DERSLERDEN 2 (İKİ)  TANESİNİ SEÇECEKLERDİR.

Not: İkinci yıl, dördüncü yarıyılın sonunda, 20 iş günü staj yapılır. 

 

 

TOPLAM KREDİLER

 

TEORİK

 

UYGULAMA

Ulusal Krediler

AKTS

88

12

94

120

 

İLETİŞİM


Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC


0392 228 92 33

info@auc.edu.tr