TR
TR
×

AUC

ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ

PROGRAM HAKKINDA


Amacı:  Bu program işletme eğitimi alan veya alan dışından olup bilimsel hazırlık derslerini tamamlayan öğrenciler için tasarlanmıştır. Programın amacı; dört yıllık eğitimin üst yapısını oluşturmak, bu alandaki gelişmeleri izlemek ve öğrencilere uluslararası bağlamda kullanabilecekleri uzmanlık bilgileri kazandırmaktır. Program içeriği hazırlanırken kuramsal ve uygulamaya dönük bilgiler verilmekte, ululararası işletme uygulamaları yaptırılmak suretiyle öğrencilerin analitik ve sistem düşüncesine sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Program küreselleşme çağında öğrencilerin ulusal işletmecilik yanında uluslararaı işletmecilik bilgilerine sahip olmaları ve bunları ileride çalışma alanında kullanabilecek duruma gelmelerini sağlamaktadır.Vizyon:  Uluslararası İşletme Yüksek Lisans  programı, işletme, yönetim ve finans alanlarında uzmanlaşmış, teorik ve pratik bilgiye sahip, iş dünyasına yakın güçlü ve tecrübeli öğretim kadrosuyla, öğrencilerini kuram, uygulama, tanı, problem çözme ve karar verme yetkinlikleriyle donatmaya hazırdır. Açılması önerilen program, uluslararası işletmecilik, inovasyon, uluslararası finans piyasaları, uluslararası beleglendirme süreçleri gibi alandaki gelişmeleri yakından takip edecektir.  Uluslararası İşletme Bölümünün amacı, dünyada gelişen ve değişen teknolojik yenilikler ile ticaret alanındaki gelişmeleri takip ederek ithalat ve ihracat, uluslararası alanda pazar yaratma gibi bilgilerin yer alacağı akademik anlamda kaliteli çıktılar ortaya koyabilecek düzeyde eğitim verebilen en iyi kurum olmaktır.


Misyon:  Uluslararası İşletme Bölümünün amacı, dünyada gelişen ve değişen teknolojik yenilikler ile ticaret alanındaki gelişmeleri takip ederek ithalat ve ihracat, uluslararası alanda pazar yaratma gibi bilgilerin yer alacağı akademik anlamda kaliteli çıktılar ortaya koyabilecek düzeyde eğitim verebilen en iyi kurum olmaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Onayı: YÖDAK

Program Tanımı: Program küreselleşme çağında öğrencilerin ulusal işletmecilik yanında uluslararaı işletmecilik bilgilerine sahip olmaları ve bunları ileride çalışma alanında kullanabilecek duruma gelmelerini sağlamaktadır.Kabul ve Kayıt Koşulları: Önerilen programa aday öğrenci başvurusu, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları ve lisans başarı düzeyine göre kabul edilir.

ALES puanı ve puan türü Anabilim dalı önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır. Önerilen programa başvurmak isteyen adayların aşağıdaki koşulları taşıması gereği öngörülmektedir.

ALES puanın en az 50 ve üzerinde olması,
Yabancı dil koşulu aranmamaktadır,
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yurt içinde veya yurt dışında en az dört yıllık lisans eğitimi veren bir yüksek öğretim kurumundan birinden Lisans mezunu olmak, (Uluslararası İşletme dışında bir Lisans programından mezun olanlar, Uluslararası İşletme Master Programına kayıt yaptıkları takdirde, anabilim dalının belirleyeceği ve Uluslararası İşletme alanında beş lisans dersini köprü (intibak) ders olarak almalıdırlar.
Lisans programı bitirme ortalaması en az 2.50/ 4.00 (CC) olmak,Mezuniyet Şartları:  Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Uluslararası İşletme Tezli Yüksek Lisans Programından  mezun olabilmek için öğrencilerin 4 dönem boyunca toplam 7 ders, 1 Seminer ve yüksek lisans tezi için 21 kredi koşulunu ve 120 AKTS seviyesini, Uluslararası İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programından  mezun olabilmek için 10 ders, 1 seminer ve bitirme projesi için 30  kredi koşulunu ve 136 AKTS’yi tamamlamaları gerekir.
İstihdam Olanakları: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Uluslararası İşletme Yüksek Lisans Programından mezun olanlar Uluslararası İşletmecilik yüksek lisansı ünvanı alacaklar. Mezunlarımız uluslararası işletmecilik alanında uzmanlaşarak, başta tüm uluslararası işletmelerde olmak üzere çeşitli dış ticaret faaliyetlerine yönelmiş işletmelerde de uluslararası işletmeci ve/veya dış ticaret uzmanı olarak iş bulma imkanlarına sahip olurlar. Ayrıca uluslararası faaliyet gösteren finans kurumlarında da dış ticaret uzmanı olarak istihdam edilebilirler. Bunun yanında kamuda dış işleri bakanlığı bünyesinde de çalışabilecek donanıma sahip olabilirler. Tüm kamu kurumlarında ve özel sektörde istihdam edilebilirler. Mezunlarımızın üniversitelerde de akademik personel olarak çalışabilme durumları da mevcuttur.
DERSLER

Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Ders Programı (TEZLİ)

DERS KODU

DERS ADI

KREDİ

AKTS

İSL501

Uluslararası Pazarlama

3

8

İSL513

Uluslararası İşletmelerde Örgüt ve Yönetim

3

8

İSL515

Uluslararası Muhasebe Uygulamaları

3

7

İSL516

Uluslararası İşletme Hukuku

3

8

İSL517

Uluslararası Pazarlama Araştırmaları

3

7

SOSY501

Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

7

İSL519

Uluslararası İşletme Teorisi ve Uygulaması

3

8

İSL520

Seminer

0

7

İSL590

Tez

0

30+30

TOPLAM

 

21

120

 

DERS KODU

BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ

Teorik

Uygulama

Lab

Kredi

Zorunlu / Seçmeli

TBUS101

İŞLETMEYE GİRİŞ

3

0

3

Z

TBUS108

YÖNETİM İLKELERİ

3

0

3

Z

TBUS205

İSTATİSTİK I

2

1

3

Z

TBUS206

İSTATİSTİK II

2

1

3

Z

 

Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı (TEZSİZ)

 

DERS KODU

DERS ADI

KREDİ

AKTS

İSL501

Uluslararası Pazarlama

3

8

İSL511

Uluslararası Finansal Yönetim

3

7

İSL512

Küresel Ekonomik İşbirlikleri ve Entegrasyon

3

7

İSL513

Uluslararası İşletmelerde Örgüt ve Yönetim

3

8

İSL514

Küresel İşlemler Yönetimi

3

7

İSL515

Uluslararası Muhasebe Uygulamaları

3

7

İSL516

Uluslararası İşletme Hukuku

3

8

İSL517

Uluslararası Pazarlama Araştırmaları

3

7

SOSY501

Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

7

İSL518

Küresel Hizmet Pazarlaması

3

7

İSL519

Uluslararası İşletme Teorisi ve Uygulaması

3

8

İSL520

Bitirme projesi

0

60

TOPLAM

 

33

66

 

DERS KODU

BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ

Teorik

Uygulama

Lab

Kredi

Zorunlu / Seçmeli

TBUS101

İŞLETMEYE GİRİŞ

3

0

3

Z

TBUS108

YÖNETİM İLKELERİ

3

0

3

Z

TBUS205

İSTATİSTİK I

2

1

3

Z

TBUS206

İSTATİSTİK II

2

1

3

Z

 

Zorunlu Dersler:

 

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Uygulama

Lab

AKTS

Kredi

İSL501

ULUSLARARASI PAZARLAMA

3

0

3

6

İSL511

ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM

3

0

3

6

İSL512

KÜRESEL EKONOMİK İŞBİRLİKLERİ VE ENTEGRASYON

3

0

3

6

İSL513

ULUSLARARASI İŞLETMELERDE ÖRGÜT VE YÖNETİM

3

0

3

6

İSL520

SEMİNER

0

0

0

0

İSL590

TEZ

0

0

0

0

İLETİŞİM

PROGRAM HAKKINDA


Amacı:  Bu program işletme eğitimi alan veya alan dışından olup bilimsel hazırlık derslerini tamamlayan öğrenciler için tasarlanmıştır. Programın amacı; dört yıllık eğitimin üst yapısını oluşturmak, bu alandaki gelişmeleri izlemek ve öğrencilere uluslararası bağlamda kullanabilecekleri uzmanlık bilgileri kazandırmaktır. Program içeriği hazırlanırken kuramsal ve uygulamaya dönük bilgiler verilmekte, ululararası işletme uygulamaları yaptırılmak suretiyle öğrencilerin analitik ve sistem düşüncesine sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Program küreselleşme çağında öğrencilerin ulusal işletmecilik yanında uluslararaı işletmecilik bilgilerine sahip olmaları ve bunları ileride çalışma alanında kullanabilecek duruma gelmelerini sağlamaktadır.Vizyon:  Uluslararası İşletme Yüksek Lisans  programı, işletme, yönetim ve finans alanlarında uzmanlaşmış, teorik ve pratik bilgiye sahip, iş dünyasına yakın güçlü ve tecrübeli öğretim kadrosuyla, öğrencilerini kuram, uygulama, tanı, problem çözme ve karar verme yetkinlikleriyle donatmaya hazırdır. Açılması önerilen program, uluslararası işletmecilik, inovasyon, uluslararası finans piyasaları, uluslararası beleglendirme süreçleri gibi alandaki gelişmeleri yakından takip edecektir.  Uluslararası İşletme Bölümünün amacı, dünyada gelişen ve değişen teknolojik yenilikler ile ticaret alanındaki gelişmeleri takip ederek ithalat ve ihracat, uluslararası alanda pazar yaratma gibi bilgilerin yer alacağı akademik anlamda kaliteli çıktılar ortaya koyabilecek düzeyde eğitim verebilen en iyi kurum olmaktır.


Misyon:  Uluslararası İşletme Bölümünün amacı, dünyada gelişen ve değişen teknolojik yenilikler ile ticaret alanındaki gelişmeleri takip ederek ithalat ve ihracat, uluslararası alanda pazar yaratma gibi bilgilerin yer alacağı akademik anlamda kaliteli çıktılar ortaya koyabilecek düzeyde eğitim verebilen en iyi kurum olmaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Onayı: YÖDAK

Program Tanımı: Program küreselleşme çağında öğrencilerin ulusal işletmecilik yanında uluslararaı işletmecilik bilgilerine sahip olmaları ve bunları ileride çalışma alanında kullanabilecek duruma gelmelerini sağlamaktadır.Kabul ve Kayıt Koşulları: Önerilen programa aday öğrenci başvurusu, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları ve lisans başarı düzeyine göre kabul edilir.

ALES puanı ve puan türü Anabilim dalı önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır. Önerilen programa başvurmak isteyen adayların aşağıdaki koşulları taşıması gereği öngörülmektedir.

ALES puanın en az 50 ve üzerinde olması,
Yabancı dil koşulu aranmamaktadır,
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yurt içinde veya yurt dışında en az dört yıllık lisans eğitimi veren bir yüksek öğretim kurumundan birinden Lisans mezunu olmak, (Uluslararası İşletme dışında bir Lisans programından mezun olanlar, Uluslararası İşletme Master Programına kayıt yaptıkları takdirde, anabilim dalının belirleyeceği ve Uluslararası İşletme alanında beş lisans dersini köprü (intibak) ders olarak almalıdırlar.
Lisans programı bitirme ortalaması en az 2.50/ 4.00 (CC) olmak,Mezuniyet Şartları:  Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Uluslararası İşletme Tezli Yüksek Lisans Programından  mezun olabilmek için öğrencilerin 4 dönem boyunca toplam 7 ders, 1 Seminer ve yüksek lisans tezi için 21 kredi koşulunu ve 120 AKTS seviyesini, Uluslararası İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programından  mezun olabilmek için 10 ders, 1 seminer ve bitirme projesi için 30  kredi koşulunu ve 136 AKTS’yi tamamlamaları gerekir.
İstihdam Olanakları: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Uluslararası İşletme Yüksek Lisans Programından mezun olanlar Uluslararası İşletmecilik yüksek lisansı ünvanı alacaklar. Mezunlarımız uluslararası işletmecilik alanında uzmanlaşarak, başta tüm uluslararası işletmelerde olmak üzere çeşitli dış ticaret faaliyetlerine yönelmiş işletmelerde de uluslararası işletmeci ve/veya dış ticaret uzmanı olarak iş bulma imkanlarına sahip olurlar. Ayrıca uluslararası faaliyet gösteren finans kurumlarında da dış ticaret uzmanı olarak istihdam edilebilirler. Bunun yanında kamuda dış işleri bakanlığı bünyesinde de çalışabilecek donanıma sahip olabilirler. Tüm kamu kurumlarında ve özel sektörde istihdam edilebilirler. Mezunlarımızın üniversitelerde de akademik personel olarak çalışabilme durumları da mevcuttur.
DERSLER

Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Ders Programı (TEZLİ)

DERS KODU

DERS ADI

KREDİ

AKTS

İSL501

Uluslararası Pazarlama

3

8

İSL513

Uluslararası İşletmelerde Örgüt ve Yönetim

3

8

İSL515

Uluslararası Muhasebe Uygulamaları

3

7

İSL516

Uluslararası İşletme Hukuku

3

8

İSL517

Uluslararası Pazarlama Araştırmaları

3

7

SOSY501

Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

7

İSL519

Uluslararası İşletme Teorisi ve Uygulaması

3

8

İSL520

Seminer

0

7

İSL590

Tez

0

30+30

TOPLAM

 

21

120

 

DERS KODU

BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ

Teorik

Uygulama

Lab

Kredi

Zorunlu / Seçmeli

TBUS101

İŞLETMEYE GİRİŞ

3

0

3

Z

TBUS108

YÖNETİM İLKELERİ

3

0

3

Z

TBUS205

İSTATİSTİK I

2

1

3

Z

TBUS206

İSTATİSTİK II

2

1

3

Z

 

Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı (TEZSİZ)

 

DERS KODU

DERS ADI

KREDİ

AKTS

İSL501

Uluslararası Pazarlama

3

8

İSL511

Uluslararası Finansal Yönetim

3

7

İSL512

Küresel Ekonomik İşbirlikleri ve Entegrasyon

3

7

İSL513

Uluslararası İşletmelerde Örgüt ve Yönetim

3

8

İSL514

Küresel İşlemler Yönetimi

3

7

İSL515

Uluslararası Muhasebe Uygulamaları

3

7

İSL516

Uluslararası İşletme Hukuku

3

8

İSL517

Uluslararası Pazarlama Araştırmaları

3

7

SOSY501

Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

7

İSL518

Küresel Hizmet Pazarlaması

3

7

İSL519

Uluslararası İşletme Teorisi ve Uygulaması

3

8

İSL520

Bitirme projesi

0

60

TOPLAM

 

33

66

 

DERS KODU

BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ

Teorik

Uygulama

Lab

Kredi

Zorunlu / Seçmeli

TBUS101

İŞLETMEYE GİRİŞ

3

0

3

Z

TBUS108

YÖNETİM İLKELERİ

3

0

3

Z

TBUS205

İSTATİSTİK I

2

1

3

Z

TBUS206

İSTATİSTİK II

2

1

3

Z

 

Zorunlu Dersler:

 

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Uygulama

Lab

AKTS

Kredi

İSL501

ULUSLARARASI PAZARLAMA

3

0

3

6

İSL511

ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM

3

0

3

6

İSL512

KÜRESEL EKONOMİK İŞBİRLİKLERİ VE ENTEGRASYON

3

0

3

6

İSL513

ULUSLARARASI İŞLETMELERDE ÖRGÜT VE YÖNETİM

3

0

3

6

İSL520

SEMİNER

0

0

0

0

İSL590

TEZ

0

0

0

0

İLETİŞİM

GENEL BİLGİLER

ADI
SOYADI
BABA ADI
ANNE ADI
DOĞUM TARİHİ
DOĞUM YERİ
ÜLKESİ
MİLLİYETİ
CİNSİYETİ
KİMLİK NO
TELEFON
CEP TELEFONU
EMAİL

AKADEMİK BİLGİLER

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU
MESLEK YÜKSEKOKULU
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MASTER PROGRAMLARI

MEZUN OLDUĞU

OKULUN ADI
ALANI
MEZUN OLDUĞU YIL