TR
TR
×

AUC

SANAT & TASARIM

PROGRAM HAKKINDA


Amacı: Programın temel amacı; içeriğinde yer alan sanat, kültür ve tasarım bileşenleriyle elde edilen disiplinleri anlamak, sentezlemek, kendilerini geliştirmek isteyen adaylara sanat ve tasarım olgusunu hem teorik hem pratik olarak akademinin temel ilkeleri doğrultusunda anlatmaktır. Bu program, müfredatın kapsamında öğrencilerin, öğretim üyeleri ve araştırmacılar ile etkileşimini teşvik ederek yüz yüze yürütülmektedir.

Vizyon: Günümüzde toplumsal ve teknolojik koşulların değişmesiyle birlikte sanatçılar ve tasarımcılar yeni sorumluluklar üstlenmiş; yenilikçi, meraklı, araştıran, sorgulayan, eleştiren, üreten insanlar haline gelmiştir. Program; derinlemesine araştırma yapabilen, sorgulayan, eleştiren, araştırılan kuramlar çerçevesinde sanat ve tasarım alanında yeni projeler üreten uzman tasarımcı ve sanatçılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Misyon: Sanat ve Tasarım eğitimi her geçen gün önem kazanmaktadır. Sanat ve tasarımın piyasa yönünün geliştirilmesi adına; sanatsal veya tasarımsal üretim yapma becerisine sahip, sanat ve tasarım alanında yenilikçi yöntemler izleyen ve bu anlamda teknolojiyi ve dijital platformları kullanma becerisine sahip profesyonellere ihtiyaç duyulmaktadır. Sanat ve tasarım alanında yetkin, hem üretim hem de kuramsal açıdan kendisini yetiştirmiş sanatçı ve tasarımcılara hem akademik alanda hem de piyasa alanında ihtiyaç vardır. Bu açıdan yalnızca Türkiye’de değil, Kıbrıs’ta da bu açık hissedilmektedir.

Sanat ve tasarım yüksek lisans programı derinlemesine araştırma yapabilen, sorgulayan, eleştiren, araştıran adaylar yetiştirmenin yanında, öğrenilen kuramlarla beraber sanat ve tasarım alanında yeni projeler üreten uzman sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Program Dili: Türkçe

Akreditasyonlar: YÖDAK

Program Tanımı: Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans programına özgü sorunları/konuları ayrıntılı ve dikkatli bir şekilde takip eden, alanın sorunlarına yeni ve özgün çözümler önerebilen, alanın konu ve sorunlarını farklı ve derin bir bakış açısıyla ele alıp tartışabilen, tasarım alanındaki gelişmeleri yakından takip eden, sanatsal özgünlük ve yaratıcılığın üst düzeyde yer alacağı ürünleri ortaya koymak üzere uzmanların yetiştirilmesini kapsar.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Önerilen programa aday öğrenci başvurusu, Akademik Personel ve Lisansüstü
Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları ve lisans başarı düzeyine göre kabul edilir.
ALES puanı ve puan türü Anabilim dalı önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır. Önerilen programa başvurmak isteyen adayların aşağıdaki koşulları taşıması gereği öngörülmektedir.

Yurt içinde veya yurt dışında en az dört yıllık lisans eğitimi veren bir yüksek öğretim kurumundan birinden Lisans mezunu olmak, (Sanat ve tasarım alanları dışında bir Lisans programından mezun olanlar, Sanat ve Tasarım Master Programına kayıt yaptıkları takdirde, anabilim dalının belirleyeceği ve sanat ve tasarım alanında beş lisans dersini köprü (intibak) ders olarak almalıdırlar.

Lisans programı bitirme ortalaması en az 2.00/ 4.00 olmak,Mezuniyet Şartları:  Programdan mezun olabilmek için en az 21 kredilik 7 ders (en az ikisi bölüm dersi zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları ve tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, en az 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

İstihdam Olanakları: Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı mezunları profesyonel projelerde yer alarak sanat ve tasarım üzerine çalışmalar yürütebilirler. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı mezunu olanlar sanatsal yönden yaratıcı özelliklere sahip bireyler olarak aşağıdaki sektörlerde yönetim ve tasarım birimlerinde hizmet verebilirler.

Animasyon şirketleri
Dergiler
Fotoğraf stüdyoları
Gazeteler
Reklam ajansları
Sanat merkezleri
Teknoloji şirketleri
Televizyon kanalları
Mimari Projeler

Bunun yanı sıra mezunlar akademisyen olarak da çalışma hayatına devam edebilirler.


DERSLER

Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans (Tezli) Ders Programı 

Ders kodu

Ders Adı

Teorik ders saati/ Hafta

Lab Saati

Kredi

AKTS

SNT 501

Sanat Felsefesi

3

1

3

8

SNT 503

Sanat-Tasarım Eleştirileri

1

3

3

8

xxx

Seçmeli Ders

2

2

3

7

xxx

Seçmeli Ders

2

2

3

7

SNT 514

Tasarım Kuram ve Araştırmaları

1

3

3

8

xxx

Seçmeli Ders

2

2

3

7

SNT 516

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

0

3

8

SNT 518

Seminer

0

0

0

7

SNT 590

Tez I-Tez II

0

0

0

30+30:60

Toplamlar

 

 

21

120

                                                                                                                        

Alan DeDersleri

MED 102 Temel Sanat Eğitimi

MED 112 Temel Tasarım

PA 141 Sanat ve Kültür Tarihi

PA 241 Çağdaş Sanat Kuramları

Teknik Seçmeli Derslerin Listesi

Atölye Olarak Kent

Renk Sanatı

Deneysel 

Görsel Sanat Uygulamaları

Malzeme-Biçim İlişkileri

Dijital Fotoğraf ve Video Teknikleri

Sanat ve Teorisi

Nesne Olarak Heykel

Görsel Kültür ve Fotoğraf Sanatı

Kamusal Alan ve Güncel Sanat Pratikleri

Çağdaş Sanat Akımları ve Uygulamaları

Tasarımda Yaratıcı Düşünce

Toplumsal Bellek ve Fotoğraf

Teknoloji ve Görüntü Estetiği

Seramik Form ve Kültürel İzler

Siber Kültür ve Görsel Sanatlar

Tasarımda Yeni Kurgular, Yeni Stratejiler

İç Mekan Tasarımında Renk, Doku ve Tekstil

Yerel Mimari

 

Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans (Tezsiz) Ders Programı 

Ders kodu

Ders Adı

Teorik ders saati/ Hafta

Lab Saati

Kredi

AKTS

SNT 501

Sanat Felsefesi

3

1

3

8

SNT 503

Sanat-Tasarım Eleştirileri

1

3

3

8

xxx

Seçmeli Ders

2

2

3

7

xxx

Seçmeli Ders

2

2

3

7

SNT 514

Tasarım Kuram ve Araştırmaları

1

3

3

8

xxx

Seçmeli Ders

2

2

3

7

SNT 516

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

0

3

8

SNT 517

Bitirme Projesi 

0

0

0

30+30:60

Toplamlar

 

 

27

136

                                                                                                                        

Alan DDersleri

MED 102 Temel Sanat Eğitimi

MED 112 Temel Tasarım

PA 141 Sanat ve Kültür Tarihi

PA 241 Çağdaş Sanat Kuramları

Teknik Seçmeli Derslerin Listesi

Atölye Olarak Kent

Renk Sanatı

Deneysel 

Görsel Sanat Uygulamaları

Malzeme-Biçim İlişkileri

Dijital Fotoğraf ve Video Teknikleri

Sanat ve Teorisi

Nesne Olarak Heykel

Görsel Kültür ve Fotoğraf Sanatı

Kamusal Alan ve Güncel Sanat Pratikleri

Çağdaş Sanat Akımları ve Uygulamaları

Tasarımda Yaratıcı Düşünce

Toplumsal Bellek ve Fotoğraf

Teknoloji ve Görüntü Estetiği

Seramik Form ve Kültürel İzler

Siber Kültür ve Görsel Sanatlar

Tasarımda Yeni Kurgular, Yeni Stratejiler

İç Mekan Tasarımında Renk, Doku ve Tekstil

Yerel Mimari

İLETİŞİM

PROGRAM HAKKINDA


Amacı: Programın temel amacı; içeriğinde yer alan sanat, kültür ve tasarım bileşenleriyle elde edilen disiplinleri anlamak, sentezlemek, kendilerini geliştirmek isteyen adaylara sanat ve tasarım olgusunu hem teorik hem pratik olarak akademinin temel ilkeleri doğrultusunda anlatmaktır. Bu program, müfredatın kapsamında öğrencilerin, öğretim üyeleri ve araştırmacılar ile etkileşimini teşvik ederek yüz yüze yürütülmektedir.

Vizyon: Günümüzde toplumsal ve teknolojik koşulların değişmesiyle birlikte sanatçılar ve tasarımcılar yeni sorumluluklar üstlenmiş; yenilikçi, meraklı, araştıran, sorgulayan, eleştiren, üreten insanlar haline gelmiştir. Program; derinlemesine araştırma yapabilen, sorgulayan, eleştiren, araştırılan kuramlar çerçevesinde sanat ve tasarım alanında yeni projeler üreten uzman tasarımcı ve sanatçılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Misyon: Sanat ve Tasarım eğitimi her geçen gün önem kazanmaktadır. Sanat ve tasarımın piyasa yönünün geliştirilmesi adına; sanatsal veya tasarımsal üretim yapma becerisine sahip, sanat ve tasarım alanında yenilikçi yöntemler izleyen ve bu anlamda teknolojiyi ve dijital platformları kullanma becerisine sahip profesyonellere ihtiyaç duyulmaktadır. Sanat ve tasarım alanında yetkin, hem üretim hem de kuramsal açıdan kendisini yetiştirmiş sanatçı ve tasarımcılara hem akademik alanda hem de piyasa alanında ihtiyaç vardır. Bu açıdan yalnızca Türkiye’de değil, Kıbrıs’ta da bu açık hissedilmektedir.

Sanat ve tasarım yüksek lisans programı derinlemesine araştırma yapabilen, sorgulayan, eleştiren, araştıran adaylar yetiştirmenin yanında, öğrenilen kuramlarla beraber sanat ve tasarım alanında yeni projeler üreten uzman sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Program Dili: Türkçe

Akreditasyonlar: YÖDAK

Program Tanımı: Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans programına özgü sorunları/konuları ayrıntılı ve dikkatli bir şekilde takip eden, alanın sorunlarına yeni ve özgün çözümler önerebilen, alanın konu ve sorunlarını farklı ve derin bir bakış açısıyla ele alıp tartışabilen, tasarım alanındaki gelişmeleri yakından takip eden, sanatsal özgünlük ve yaratıcılığın üst düzeyde yer alacağı ürünleri ortaya koymak üzere uzmanların yetiştirilmesini kapsar.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Önerilen programa aday öğrenci başvurusu, Akademik Personel ve Lisansüstü
Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları ve lisans başarı düzeyine göre kabul edilir.
ALES puanı ve puan türü Anabilim dalı önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır. Önerilen programa başvurmak isteyen adayların aşağıdaki koşulları taşıması gereği öngörülmektedir.

Yurt içinde veya yurt dışında en az dört yıllık lisans eğitimi veren bir yüksek öğretim kurumundan birinden Lisans mezunu olmak, (Sanat ve tasarım alanları dışında bir Lisans programından mezun olanlar, Sanat ve Tasarım Master Programına kayıt yaptıkları takdirde, anabilim dalının belirleyeceği ve sanat ve tasarım alanında beş lisans dersini köprü (intibak) ders olarak almalıdırlar.

Lisans programı bitirme ortalaması en az 2.00/ 4.00 olmak,Mezuniyet Şartları:  Programdan mezun olabilmek için en az 21 kredilik 7 ders (en az ikisi bölüm dersi zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları ve tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, en az 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

İstihdam Olanakları: Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı mezunları profesyonel projelerde yer alarak sanat ve tasarım üzerine çalışmalar yürütebilirler. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı mezunu olanlar sanatsal yönden yaratıcı özelliklere sahip bireyler olarak aşağıdaki sektörlerde yönetim ve tasarım birimlerinde hizmet verebilirler.

Animasyon şirketleri
Dergiler
Fotoğraf stüdyoları
Gazeteler
Reklam ajansları
Sanat merkezleri
Teknoloji şirketleri
Televizyon kanalları
Mimari Projeler

Bunun yanı sıra mezunlar akademisyen olarak da çalışma hayatına devam edebilirler.


DERSLER

Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans (Tezli) Ders Programı 

Ders kodu

Ders Adı

Teorik ders saati/ Hafta

Lab Saati

Kredi

AKTS

SNT 501

Sanat Felsefesi

3

1

3

8

SNT 503

Sanat-Tasarım Eleştirileri

1

3

3

8

xxx

Seçmeli Ders

2

2

3

7

xxx

Seçmeli Ders

2

2

3

7

SNT 514

Tasarım Kuram ve Araştırmaları

1

3

3

8

xxx

Seçmeli Ders

2

2

3

7

SNT 516

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

0

3

8

SNT 518

Seminer

0

0

0

7

SNT 590

Tez I-Tez II

0

0

0

30+30:60

Toplamlar

 

 

21

120

                                                                                                                        

Alan DeDersleri

MED 102 Temel Sanat Eğitimi

MED 112 Temel Tasarım

PA 141 Sanat ve Kültür Tarihi

PA 241 Çağdaş Sanat Kuramları

Teknik Seçmeli Derslerin Listesi

Atölye Olarak Kent

Renk Sanatı

Deneysel 

Görsel Sanat Uygulamaları

Malzeme-Biçim İlişkileri

Dijital Fotoğraf ve Video Teknikleri

Sanat ve Teorisi

Nesne Olarak Heykel

Görsel Kültür ve Fotoğraf Sanatı

Kamusal Alan ve Güncel Sanat Pratikleri

Çağdaş Sanat Akımları ve Uygulamaları

Tasarımda Yaratıcı Düşünce

Toplumsal Bellek ve Fotoğraf

Teknoloji ve Görüntü Estetiği

Seramik Form ve Kültürel İzler

Siber Kültür ve Görsel Sanatlar

Tasarımda Yeni Kurgular, Yeni Stratejiler

İç Mekan Tasarımında Renk, Doku ve Tekstil

Yerel Mimari

 

Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans (Tezsiz) Ders Programı 

Ders kodu

Ders Adı

Teorik ders saati/ Hafta

Lab Saati

Kredi

AKTS

SNT 501

Sanat Felsefesi

3

1

3

8

SNT 503

Sanat-Tasarım Eleştirileri

1

3

3

8

xxx

Seçmeli Ders

2

2

3

7

xxx

Seçmeli Ders

2

2

3

7

SNT 514

Tasarım Kuram ve Araştırmaları

1

3

3

8

xxx

Seçmeli Ders

2

2

3

7

SNT 516

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

0

3

8

SNT 517

Bitirme Projesi 

0

0

0

30+30:60

Toplamlar

 

 

27

136

                                                                                                                        

Alan DDersleri

MED 102 Temel Sanat Eğitimi

MED 112 Temel Tasarım

PA 141 Sanat ve Kültür Tarihi

PA 241 Çağdaş Sanat Kuramları

Teknik Seçmeli Derslerin Listesi

Atölye Olarak Kent

Renk Sanatı

Deneysel 

Görsel Sanat Uygulamaları

Malzeme-Biçim İlişkileri

Dijital Fotoğraf ve Video Teknikleri

Sanat ve Teorisi

Nesne Olarak Heykel

Görsel Kültür ve Fotoğraf Sanatı

Kamusal Alan ve Güncel Sanat Pratikleri

Çağdaş Sanat Akımları ve Uygulamaları

Tasarımda Yaratıcı Düşünce

Toplumsal Bellek ve Fotoğraf

Teknoloji ve Görüntü Estetiği

Seramik Form ve Kültürel İzler

Siber Kültür ve Görsel Sanatlar

Tasarımda Yeni Kurgular, Yeni Stratejiler

İç Mekan Tasarımında Renk, Doku ve Tekstil

Yerel Mimari

İLETİŞİM