TR
TR
×

AUC

KAÜ VE KAMUSEN ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
KAÜ VE KAMUSEN ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

 

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ile Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ilişkilerini geliştirme, güçlendirme ve karşılıklı gereksinimlerini olanaklarına bağlı olarak karşılama amacı ile aşağıda belirtilen alanlarda işbirliği yapmak ve gereken önlemleri almak için yükümlülük yüklendiklerini işbu protokol ile karara bağlarlar. 

 

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ile KAMUSEN arasında bilimsel ve eğitsel alanlarda bilgi ve deneyim alışverişi ve ortak çalışmalar yapılır. Bu bağlamda; 

 

 

1. KAÜ, KAMUSEN Genel Başkanı’nın insiyatifinde, 3 lisans ve 3 yüksek lisans programlarında geçerli olmak üzere eğitim ücretini kapsayan yeni kayıt yapacak olan öğrencilere 2020-2021 akademik yılı için 6 adet tam eğitim bursu sağlar. (Eğitim harç ücretleri, ek alınan dersler ve mezuniyet ücretleri  bu anlaşmanın dışındadır.) 

 

2. KAÜ, GAÜ Okullar Grubu bünyesinde Sendika üyelerinin çocuklarına (okul öncesi, İlköğretim, Orta Öğretim ve Lise) 2020-2021 akademik yılı için % 50 burs imkanı sağlar.

 

3. KAÜ, Sendika üyelerinin çocuklarına (Yüksek öğretim, lisans ve Yüksek Lisans) 2020-2021 akademik yılı için % 50 burs imkanı sağlar. Başvurular (Eczacılık ve Pilotaj hariç) sadece Sendika Genel Başkanı imzasıyla kabul edilir.Öğrencilerin kazanmış olduğu bu burslar Yüksek öğretim ve lisans programları için  7 yıl , Yüksek Lisans ise 2 yıl  ile kısıtlıdır  ve öğrenci mezun olana denk aynı bursu kapsar .

 

4. Sendika, kendi iletişim ağında olan üyelerinin elektronik posta ve iletişim adreslerini KAÜ ile paylaşır. 

 

5. Sendika, KAÜ’nün gereksinim duyduğu alanlarda üniversite öğrencilerine sendika merkezlerinde “Staj” ve “Araştırma” olanağı sağlar. KAÜ ve Sendika  gereksinim duydukları durumlarda karşılıklı olarak yayın ve teknik personele hizmet içi kurslar ve KAÜ öğrencilerine atölyeler düzenler. 

 

6. KAMUSEN ve KAÜ etkinliklerinin ve KAÜ tarafından hazırlanacak haber ve programların, Sendika yayın merkezlerinde  yayınlaması için üyelerine iletir. 

 

7. KAÜ ve KAMUSEN eğitim, öğretim ve araştırmalar için yararlanılabilecek yazılı/görsel/işitsel malzeme ile teknik donanımın, karşılıklı olarak kullanılmasına olanak sağlar. 

 

8. KAÜ , KAMUSEN üyelerine, bağlı olduğu işletmeler düzeyinde indirim ve yararlanma olanağı sağlar. 

 

9. KAÜ , KAMUSEN’in Kıbırs’ta düzenlemeyi düşündüğü tüm organizasyonlara destek sağlar, karşılıklı olarak ortak işbirliği yapar. 

 

10. KAÜ ile KAMUSEN, karşılıklı olarak bilimsel ve toplumsal amaçlı toplantıların düzenlenmesinde işbirliği yapar, ilgi alanlarına giren konularda ortak araştırma ve çalışmaların yapılmasını destekler. KAÜ, personelinin uzmanlık alanlarına bağlı olarak, KAMUSEN’in organizasyonlarına katılımcı olarak katkı sağlanmasını teşvik eder. 

 

11. KAÜ ve KAMUSEN arasındaki bu anlaşmaya bağlı olarak, Sendika üyeleri KAÜ’nün nün yükseklisans ve Doktora programlarından KAÜ mezunu ile aynı ücret ve imkanlar ile yararlanır.

 

12. İşbu protokolün işlerlik kazanabilmesi için işbirliğinin şekil ve ayrıntılarını belirleyen çalışma programları her yıl değişen ihtiyaçlar çerçevesinde tarafların önerileri doğrultusunda yeniden düzenlenir. 

 

13.İşbu protokol ve bağlantılı olarak hazırlanacak çalışma programlarının işlerliğini kontrol amacıyla gerektiğinde tarafların üst düzey yöneticileri arasında karşılıklı görüşmeler ve ziyaretler yapılır. İşlerliği takip için taraflar yetkili birer temsilci görevlendirir. 

 

14. İşbu protokol, imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle yürürlükte kalır. Sona erme tarihinden bir ay önce taraflardan birinin yazılı bildirimde bulunmaması halinde birer yıllık süreyle uzatılmış sayılır. 

 

Ondört maddeden oluşan işbu protokol iki kopya olarak hazırlanmış ve 29.07.2020 tarihinde imzalanmıştır. 

 

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (a)  Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (a)

Prof.Dr.GÖKÇE KEÇECİ  Yrd.Doç.Dr Melahat Arıklı

KAÜ Rektörü  KAMUSEN Yön.Kur.Üyesi