TR
TR
×

Dijital Oyunların Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkisini Araştıran Önemli Bir Yayın

Son yıllarda tüm dünyada çocukları olumsuz yönleriyle etkisi altına alan bilgisayar oyunlarıyla ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özelinde  “Dijital Oyunların Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkisi” isimli makale uluslararası indeksli (SSCI) bilimsel dergide yayınlandı.  

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, KAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları Prof. Dr. Gökçe Keçeci, öğretim görevlisi Merve Akgül ve YDÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İzlem Kanlı’nın birlikte araştırdıkları, tüm dünyada çocuklar ve gençler üzerinde özellikle de son zamanlarda olumsuz etkilerinin ön plana çıktığı dijital oyunları içeren “Digital  Technology’s  Effetcs  on  Children’s  Social Education: Representations of Gender in Digital Games” başlıklı makalenin SSCI indeksli saygın bir dergide yayınlandığı bildirildi. 

Günümüzde dijitalleşmeyle birlikte çocukların ve gençlerin en çok sosyalleştikleri alan olan dijital oyun platformlarının, tüm dünyada özellikle gençler ve çocuklar üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olduğu biliniyor. Olumsuz etkilerine bakıldığında, son yıllarda özellikle ergenlik dönemindeki çocuklar için davranış bozukluklarının yanı sıra hayati tehlikeleri de ön plana çıkıyor. İstatistiki verilere göre, çocukları sözlü talimatlarla intihara ve şiddete yönlendiren “Mavi Balina” isimli oyunun, Türkiye’de 142 çocuğun intihar etmesine neden olduğu açıklanırken, yine aynı içerikle tasarlanan oyunlardan birinin geçtiğimiz aylarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ergenlik dönemindeki bir çocuğun anne ve babasını ateşli silahla katletmesine neden olmuştu.Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Öğretim görevlisi ve aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi doktora öğrencisi Merve Akgül’ün doktora tez konusunu kapsayan makale, günümüzde dijitalleşmeyle birlikte yaygınlaşan ve gelecek nesli en çok etkileyen toplumsal sorunların başında gelen dijital oyunları içeriyor.

KAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Merve Akgül, son zamanlarda haberlerde çok sık rastlanan, özellikle çocukları intihara veya aile içi şiddete yönlendiren dijital oyunların, şiddet, ırkçılık ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi konularda bilinçaltına işlenen kodlarla gelecek nesli olumsuz etkilediğini bu konunun toplumsal bir soruna dönüştüğünü ifade etti. Merve Akgül, Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de istatistiki verilerde bilgisayar oyunlarının çocuklar ve gençler üzerinde özellikle olumsuz etkilerinin ön plana çıktığının altını çizdi.

Akgül araştırmada, bilgisayar oyunları içinde şiddet, yasaklı madde, ırkçılık ve kadının görsel bir obje olarak kullanılması konularının ne kadar sıklıkla yer aldığını, bu konularda oluşturulan görsel kodların gençleri nasıl etkilediğini KKTC’de Liseli gençlere uygulanan anket çalışması ve görsel çözümleme yoluyla ortaya koyduklarını dile getirdi. Merve Akgül, anket sonuçlarından ve görsel çözümlemelerden elde edilen bulgulara göre, bilgisayar oyunları oynayan çocuklarda, şiddetin ve kadının görsel bir obje olarak sunulması yani toplumsal cinsiyet eşitsizliği konularının meşrulaştırıldığı yönünde sonuçlar elde ettiklerini belirterek, bilimsel araştırmaların aynı zamanda toplumu yönlendirme ve bilinçlendirme işlevi olduğunu özellikle vurguladı. KAÜ Öğretim Görevlisi Merve Akgül, araştırmasına katkı koyan doktora tez danışmanları Prof. Dr. Gökçe Keçeci ile Yrd. Doç. Dr. İzlem Kanlı’ya da teşekkürlerini iletti.Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, dijitalleşmenin tüm dünyada olumlu etkilerinin yanında olumsuz etkilerinin de olduğunu ve bu konuda gerekli bilince ulaşmak için toplumu ve özellikle gelecek nesli yönlendirme konusunda akademisyenlere büyük bir görev düştüğünü vurguladı.  Prof. Dr. Gökçe Keçeci, bilgisayar oyunlarının çocukları geri döndürülemez ve çok tehlikeli sonuçlara sürüklediğine dikkat çekerek, bu tür bilimsel araştırmaların özellikle sosyal bilimler alanında toplumsal bilincin oluşmasına akademik katkılarının olacağını belirtti.

Makaleyi okumak isteyenler için link: https://hivt.be/linguistica/article/view/137/99