TR
TR
×

Güzel Sanatlar Fakültesi

Mimarlık Bölümü


BÖLÜM HAKKINDA

Amacı:  Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık   lisans programı, kültürel kimliğin temel yansıması olan ve tarihe iz bırakan mimari yapıların içerik ve görsel değer kazanmasını sağlayan mimarlara olan ihtiyacı sağlamak amacıyla açılacaktır.  

Vizyon:  Eğitimde uluslararası ölçütlere eşdeğerde, kuram ve uygulamaalanında yetkin, yaratıcı, teknik bilgilere sahip, tasarım konusunda becerilerini geliştirmiş,sürdürebilirlik, kentsel ölçek ve daha da önemli mesleki etik alanlarında duyarlı mezunlar vermeyi amaçlayan bölüm, eğitimi disiplinlerarası işbirlikleriyle zenginleştirmeyi hedefleyen ve güncel bilimi yakalamayı amaçlayan, eleştirel düşünce merkezli bir eğitim modeli geliştirmektedir.

 

Misyon:  Mimarlık mesleğini ulusal ve uluslararası platformlarda yerine getirecek vasıflara sahip, disiplinler arası ilişki kurabilen, araştıran, bilimsel yaklaşan, yenilikleri takip eden, kendini geliştiren mimarlar yetiştirmek, Hayal gücünü çalıştıran, yaratıcı düşünmeyi kullanan, yeni buluşlar getirebilen, tasarımda liderliği sağlama yeteneği kazanmış, mesleğini bireysel ve grup çalışmaları içinde uygulayabilecek mezunlar vermek ve Yetenekli, yaratıcı, eleştirel bir akla (düşünce yapısına) sahip ve meslek etiğine saygılı tasarımcılar yetiştirmektir. 

 
Program Dili: İngilizce

 

Hazırlık Okulu: Gerekmektedir.

 

Program Onayı: YÖK- YÖDAK

 

AkreditasyonlarEuropean Association for Architectural Education


Program Tanımı: Mimarlık lisans programının temel felsefesi, alana özgü bilginin eleştirel yaklaşımla değerlendirilerek, toplumsal sorumluluk, sürdürülebilirlik, etik değerler çerçevesinde düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme duyarlılığı oluşturmaktır. Bu bağlamda mimarlığın tasarım, tarih ve kuram, çevre ve kent, yapı bilim ve teknolojileri ile meslek için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinlikleri içeren, ulusal ve uluslararası düzeyde yeterlilikler kazandırmak amaçlanmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.
 

 

Mezuniyet Şartları:  Mimarlık lisans programından mezun olabilmek için 4 yıllık (8 dönem) ders programında yer alan 50 adet dersten (Yerel Kredi: 145, AKTS: 240) geçer not alması, ortalamasının 2.00 ve üzeri olması ve iki adet staj dersini  başarıyla   tamamlamış olması gerekmektedir.

 

İstihdam Olanakları: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık lisans programı mezunlarıMimarlar kamusal binalardan, ticari ve konut alanları gibi çeşitli yapı ve binaların inşaatı, planlaması ve tasarımında çalışabilirler. Mimarlar binaları kullanacak kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda ve çevreyle uyum içerisinde ve en rahat, sağlıklı, güvenli ve ekonomik yollarla mekan tasarımı yapmaktan sorumludurlar. Mimarlar ayrıca bakanlıklar, belediyeler vgibikamu kurum ve kuruluşlarının mimarlık bölümlerinde çalışabilirler. Bunun dışında, özel sektördeki mimarlık ve inşaat şirketlerinde iş olanakları olduğu gibikendi bürolarını da açabilirler.Mimarlık bölümü mezunları ayrıca master ve doktora eğitimlerine devam ederek akademik kurumlarda çalışabilirler.

 

 

DERSLER


ARCHITECTURE UNDERGRADUATE PROGRAM  
  TOTAL CREDİT: 145 ECTS: 240
First Year
1st Semester
2nd Semester
CodeCourse TitleTPCr.ECTS
CodeCourse TitleTPCr.ECTS
ARC101Basic Design Studio36610
ARC102Introduction to Architectural Design Studio36610
ARC111Architectural Drawing I2235
ARC112Architectural Drawing II2235
ARC121Building Technology I3034
ARC122Building Technology II2234
ARC131Mathematics3034
ARC134Prog & Architecture3034
ARC141History of Art and Culture3034
ARC142History of Modern Architecture3034
Total


1827
Total


1827

Second Year
1st Semester
2nd Semester
CodeCourse TitleTPCr.ECTS
CodeCourse TitleTPCr.ECTS
ARC201Architectural Design Studio I36611
ARC202Architectural Design Studio II28611
ARC211Digital Design & presentation I2235
ARC212Digital Design & presentation II2235
ARC221Building Technology III3034
ARC252Environmental Design Systems3034
ARC241Contemporary Architecture3034

Elective 23034

Elective 13034

Elective 33034
TURK001Turkish I0002
TURK002Turkish II0002
TFL101Turkish as a Foreign Language I
ARC300Internship I0006TFL101Turkish as a Foreign Language IITotal


1830
Total


1836

Third Year
1st Semester
2nd Semester
CodeCourse TitleTPCr.ECTS
CodeCourse TitleTPCr.ECTS
ARC301Architectural Design Studio III36611
ARC302Architectural Design Studio IV36611
ARC351Urban Design & planing2023
ARC372Principles of Restoration and Conservation2234
ARC361Human Factors in Design2234

Elective 53034
ARC381Professional Ethics2023

Elective 63034

Elective 43034

Elective 73034NH002National History II0002
NH001National History I0002
ARC400Internship II0006
Total


1627
Total


1835

Fourth Year
1st Semester
2nd Semester
CodeCourse TitleTPCr.ECTS
CodeCourse TitleTPCr.ECTS
ARC401Architectural Design Studio V36611
ARC402Graduation Project421016
ARC403Graduation Research & preparation3034
ARC412Portfolio & presentation2234
ARC481Project Management2023
ARC482Professional Practice3034

Elective 83034

Elective 103034

Elective 93034

Elective 113034
Total


1726
Total


2232
July20
TOTAL CREDİT: 145          ECTS: 240


,


ETKİNLİKLER

İLETİŞİM

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC
0392 228 92 33
info@auc.edu.tr         


BÖLÜM HAKKINDA

Amacı:  Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık   lisans programı, kültürel kimliğin temel yansıması olan ve tarihe iz bırakan mimari yapıların içerik ve görsel değer kazanmasını sağlayan mimarlara olan ihtiyacı sağlamak amacıyla açılacaktır.  

Vizyon:  Eğitimde uluslararası ölçütlere eşdeğerde, kuram ve uygulamaalanında yetkin, yaratıcı, teknik bilgilere sahip, tasarım konusunda becerilerini geliştirmiş,sürdürebilirlik, kentsel ölçek ve daha da önemli mesleki etik alanlarında duyarlı mezunlar vermeyi amaçlayan bölüm, eğitimi disiplinlerarası işbirlikleriyle zenginleştirmeyi hedefleyen ve güncel bilimi yakalamayı amaçlayan, eleştirel düşünce merkezli bir eğitim modeli geliştirmektedir.

 

Misyon:  Mimarlık mesleğini ulusal ve uluslararası platformlarda yerine getirecek vasıflara sahip, disiplinler arası ilişki kurabilen, araştıran, bilimsel yaklaşan, yenilikleri takip eden, kendini geliştiren mimarlar yetiştirmek, Hayal gücünü çalıştıran, yaratıcı düşünmeyi kullanan, yeni buluşlar getirebilen, tasarımda liderliği sağlama yeteneği kazanmış, mesleğini bireysel ve grup çalışmaları içinde uygulayabilecek mezunlar vermek ve Yetenekli, yaratıcı, eleştirel bir akla (düşünce yapısına) sahip ve meslek etiğine saygılı tasarımcılar yetiştirmektir. 

 
Program Dili: İngilizce

 

Hazırlık Okulu: Gerekmektedir.

 

Program Onayı: YÖK- YÖDAK

 

AkreditasyonlarEuropean Association for Architectural Education


Program Tanımı: Mimarlık lisans programının temel felsefesi, alana özgü bilginin eleştirel yaklaşımla değerlendirilerek, toplumsal sorumluluk, sürdürülebilirlik, etik değerler çerçevesinde düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme duyarlılığı oluşturmaktır. Bu bağlamda mimarlığın tasarım, tarih ve kuram, çevre ve kent, yapı bilim ve teknolojileri ile meslek için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinlikleri içeren, ulusal ve uluslararası düzeyde yeterlilikler kazandırmak amaçlanmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.
 

 

Mezuniyet Şartları:  Mimarlık lisans programından mezun olabilmek için 4 yıllık (8 dönem) ders programında yer alan 50 adet dersten (Yerel Kredi: 145, AKTS: 240) geçer not alması, ortalamasının 2.00 ve üzeri olması ve iki adet staj dersini  başarıyla   tamamlamış olması gerekmektedir.

 

İstihdam Olanakları: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık lisans programı mezunlarıMimarlar kamusal binalardan, ticari ve konut alanları gibi çeşitli yapı ve binaların inşaatı, planlaması ve tasarımında çalışabilirler. Mimarlar binaları kullanacak kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda ve çevreyle uyum içerisinde ve en rahat, sağlıklı, güvenli ve ekonomik yollarla mekan tasarımı yapmaktan sorumludurlar. Mimarlar ayrıca bakanlıklar, belediyeler vgibikamu kurum ve kuruluşlarının mimarlık bölümlerinde çalışabilirler. Bunun dışında, özel sektördeki mimarlık ve inşaat şirketlerinde iş olanakları olduğu gibikendi bürolarını da açabilirler.Mimarlık bölümü mezunları ayrıca master ve doktora eğitimlerine devam ederek akademik kurumlarda çalışabilirler.

 

 

enterence students
graduation study

DERSLER


ARCHITECTURE UNDERGRADUATE PROGRAM  
  TOTAL CREDİT: 145 ECTS: 240
First Year
1st Semester
2nd Semester
CodeCourse TitleTPCr.ECTS
CodeCourse TitleTPCr.ECTS
ARC101Basic Design Studio36610
ARC102Introduction to Architectural Design Studio36610
ARC111Architectural Drawing I2235
ARC112Architectural Drawing II2235
ARC121Building Technology I3034
ARC122Building Technology II2234
ARC131Mathematics3034
ARC134Prog & Architecture3034
ARC141History of Art and Culture3034
ARC142History of Modern Architecture3034
Total


1827
Total


1827

Second Year
1st Semester
2nd Semester
CodeCourse TitleTPCr.ECTS
CodeCourse TitleTPCr.ECTS
ARC201Architectural Design Studio I36611
ARC202Architectural Design Studio II28611
ARC211Digital Design & presentation I2235
ARC212Digital Design & presentation II2235
ARC221Building Technology III3034
ARC252Environmental Design Systems3034
ARC241Contemporary Architecture3034

Elective 23034

Elective 13034

Elective 33034
TURK001Turkish I0002
TURK002Turkish II0002
TFL101Turkish as a Foreign Language I
ARC300Internship I0006TFL101Turkish as a Foreign Language IITotal


1830
Total


1836

Third Year
1st Semester
2nd Semester
CodeCourse TitleTPCr.ECTS
CodeCourse TitleTPCr.ECTS
ARC301Architectural Design Studio III36611
ARC302Architectural Design Studio IV36611
ARC351Urban Design & planing2023
ARC372Principles of Restoration and Conservation2234
ARC361Human Factors in Design2234

Elective 53034
ARC381Professional Ethics2023

Elective 63034

Elective 43034

Elective 73034NH002National History II0002
NH001National History I0002
ARC400Internship II0006
Total


1627
Total


1835

Fourth Year
1st Semester
2nd Semester
CodeCourse TitleTPCr.ECTS
CodeCourse TitleTPCr.ECTS
ARC401Architectural Design Studio V36611
ARC402Graduation Project421016
ARC403Graduation Research & preparation3034
ARC412Portfolio & presentation2234
ARC481Project Management2023
ARC482Professional Practice3034

Elective 83034

Elective 103034

Elective 93034

Elective 113034
Total


1726
Total


2232
July20
TOTAL CREDİT: 145          ECTS: 240


,


enterence students
graduation study

ETKİNLİKLER

enterence students
graduation study

İLETİŞİM

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC
0392 228 92 33
info@auc.edu.tr         


enterence students
graduation study
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident. Ad vegan excepteur butcher vice lomo. Leggings occaecat craft beer farm-to-table, raw denim aesthetic synth nesciunt you probably haven't heard of them accusamus labore sustainable VHS.