TR
TR
×

AUC

Görsel İletişim Tasarımı

BÖLÜM HAKKINDA

Amacı: Günümüzde medya teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, yaratıcı endüstri için çok önemli olanaklar sunmaktadır. Küresel pazarda yaratıcı endüstrinin büyüyeceği temel alanlar arasında yer alan; Tasarım, Film Yapımcılığı, Animasyon ve İnteraktif Medya, Bilgisayar Oyunu, Reklamcılık gibi alanları besleyen Medya ve Görsel Sanatlar eğitimi her geçen gün önem kazanmaktadır. Yaratıcı endüstri, yeni ürün geliştirme becerisine sahip, görüntü teknolojileri ve dijital günlük eğlence ürünlerine yenilikçi yaklaşımlar sunabilecek profesyonellere ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca, farklı iletişim platformları arasındaki geçişkenliği sağlayabilecek, tüketicilerin beklentilerine ve gereksinimlerine daha iyi cevap verebilecek uzmanlara, yalnız Türkiye’de değil Kıbrıs ve tüm dünyada gereksinim duyulmaktadır. Yaratıcı eğlence ürünleri pazarı 2000’den beri hızla büyümektedir ve günümüz ekonomileri içinde en hızlı büyümeye devam eden pazarı olduğu gözlemlenmiştir.

Vizyon: Medya ve Görsel Sanatlar lisans programı, bilişim teknolojileri ile sürekli genişleyerek devam eden geniş iş olanakları doğrultusunda hem kuramsal hem de yaratıcı ve özgün uygulama becerilerine sahip uzmanlar yetiştirmektedir. Medya ve Görsel Sanatlar lisans programı alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, dünyada gelişen ve değişen teknolojik yeniliklerle paralel olarak sanatsal özgünlük ve yaratıcılığın üst düzeyde yer alacağı ürünleri ortaya koymak üzere eğitim veren bir kurumdur.

Misyon: Medya; yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olarak kabul edilmesiyle birlikte, hem toplumsal, hem siyasal, hem de sanatsal olarak var olan bir interdisipliner bilim dalı olmuştur. Medya, kendi içerisinde çalışabilecek yaratıcı, özgün ve araştırmacı elemanlara ihtiyaç duymaktadır. Bu doğrultuda medya ile birlikte paralel olarak görsel sanatları da içerisinde barındıran Medya ve Görsel Sanatlar lisans programı etik ilkelere sahip, sektörü iyi tanımlayabilen, nitelikli, donanımlı, sorumluluk almaktan kaçınmayan, yaratıcı ve araştırmacı bireyler yetiştirmektedir.
Program Dili: Türkçe

Hazırlık Okulu: Gerekmemektedir.

Program Onayı: YÖDAK, YÖK

Program Tanımı: Medya ve Görsel Sanatlar lisans programı teknolojik açıdan yeterli donanımlara ve yazılımlara sahip PC laboratuarlarına, animasyon, tasarım ve baskı resim atölyelerine sahiptir. Öğrencilerimiz; medya ve iletişim, yeni medya tasarımı, medya araştırmaları, görsel medya analizi, sanat kuramları, sanat tarihi, temel tasarım, görsel tasarım, tipografi, animasyon, oyun tasarımı, kurgu, video grafik, web tasarımı ve film tasarımı gibi uygulamalı ve kuramsal, tasarım yeteneklerini geliştiren, analiz ve problem çözme yetisi kazandıran dersler almaktadır. Eğitim sürecinde; mesleki derslerin yanı sıra, alanda uzmanlaşmak üzere uygulamalı seçmeli dersler doğrultusunda öğrencileri projelerde görevlendirerek uygulama yapma fırsatı sunmaktadır. Diğer taraftan öğrenciler, alanında uzmanlaşmış kişilerle seminerler, atölyeler ve sergiler aracılığıyla buluşturularak, öğrencilerin sektörle tanışmasını ve sektörü tanımasını sağlamaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.Mezuniyet Şartları: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Medya ve Görsel Sanatlar Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 8 dönem boyunca toplam 50 ders, 144 kredi koşulunu tamamlamaları gerekir.

İstihdam Olanakları: Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü mezunu olanlar medya ortamını tanıyıp analiz edebilen ve sanatsal yönden yaratıcı özelliklere sahip bireyler olarak aşağıdaki sektörlerde yönetim ve tasarım birimlerinde hizmet verebilirler. Animasyon şirketleri, Dergiler, Film setleri, Film yapım şirketleri, Fotoğraf stüdyoları, Gazeteler, Reklam ajansları, Sanat merkezleri, Teknoloji şirketleri, Televizyon kanalları, Yazılım şirketleri, vb. 


DERSLER

 

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI TOPLAM KREDİ: 144 AKTS: 240  (MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR) 
1. YIL
GÜZ YARIYILI (1. Dönem)
BAHAR YARIYILI (2.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTS
KODUDERS ADITUKr.AKTS
MED131Temel Fotoğraf2235
MED112Temel Tasarım34610
MED101Medya ve İletişime Giriş3035
MED142Modern Sanat Tarihi3035
MED111Temel Sanat Eğitimi24610

Seçmeli3035
MED141Sanat ve Kültür Tarihi3035

Seçmeli

35
TURK001Türk Dili ve Yazım Kuralları I0000
TURK002Türk Dili ve Yazım Kuralları II0000
EFL001English I3035
EFL002English II3035
NH 001Atatürk İ ve İ Tarihi I0000
NH 002Atatürk İ ve İ Tarihi II0000
TOPLAM
1361830
TOPLAM
1241830
2. YIL
GÜZ YARIYILI (3. Dönem)
BAHAR YARIYILI (4.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTS
KODUDERS ADITUKr.AKTS
MED 201Medya Okuryazarlığı3035
MED 202Görüntü Estetiği3035
MED 203Görsel Tasarıma Giriş2235
MED 206Görsel Tasarım2235
MED 205Film Kuramları3035
MED 208Video Temelleri2235
MED241Çağdaş Sanat Kuramları3035
MED 210Tipografi2235

Seçmeli

35

Seçmeli

35

Seçmeli

35

Seçmeli

35
TOPLAM
821830
TOPLAM
961830
3. YIL
GÜZ YARIYILI (5. Dönem)
BAHAR YARIYILI (6.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTS
KODUDERS ADITUKr.AKTS
MED 301Görsel Medya Analizi3035
MED 310Web Tasarımı2235
CFA 311Kurgu I2235
MED 312Medya Etiği3035
MED 302Pazarlama Stratejisi3035
MED 314Yeni Medya 2235
MED 305Yeni Medya Tasarımları2235
MED 318Sanat ve Görüntü2235
MED307Medya Araştırma Yöntemleri3035
CFA312Kurgu II2235
MED309Web Tasarımına Giriş2235

Seçmeli

35
TOPLAM
1561830
TOPLAM
1181830

4.YIL
GÜZ YARIYILI (7. Dönem)
BAHAR YARIYILI (8.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTS
KODUDERS ADITUKr.AKTS
MED 401Foto-Grafik2235
MED402Belgesel Film2235
MED 403İnternet Gazeteciliği2235
CFA3053B Bilgisar Animasyon I2235
MED 405Film Yapımı2235
MED404Oyun Tasarımı2235
CFA 3032 Boyutlu Animasyon2235
MED406Kinetik Tipografi2235
MED444Medya ve Görsel Sanatlar Projesi2235
MED446Mezuniyet Projesi2235

Seçmeli2235

SeçmeliTOPLAM
10101830
TOPLAM
10101830

UYGULAMA: 52
TEORİK : 88TOPLAM KREDİ: 144
AKTS: 240


İLETİŞİM


Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC


0392 228 92 33

info@auc.edu.tr   

BÖLÜM HAKKINDA

Amacı: Günümüzde medya teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, yaratıcı endüstri için çok önemli olanaklar sunmaktadır. Küresel pazarda yaratıcı endüstrinin büyüyeceği temel alanlar arasında yer alan; Tasarım, Film Yapımcılığı, Animasyon ve İnteraktif Medya, Bilgisayar Oyunu, Reklamcılık gibi alanları besleyen Medya ve Görsel Sanatlar eğitimi her geçen gün önem kazanmaktadır. Yaratıcı endüstri, yeni ürün geliştirme becerisine sahip, görüntü teknolojileri ve dijital günlük eğlence ürünlerine yenilikçi yaklaşımlar sunabilecek profesyonellere ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca, farklı iletişim platformları arasındaki geçişkenliği sağlayabilecek, tüketicilerin beklentilerine ve gereksinimlerine daha iyi cevap verebilecek uzmanlara, yalnız Türkiye’de değil Kıbrıs ve tüm dünyada gereksinim duyulmaktadır. Yaratıcı eğlence ürünleri pazarı 2000’den beri hızla büyümektedir ve günümüz ekonomileri içinde en hızlı büyümeye devam eden pazarı olduğu gözlemlenmiştir.

Vizyon: Medya ve Görsel Sanatlar lisans programı, bilişim teknolojileri ile sürekli genişleyerek devam eden geniş iş olanakları doğrultusunda hem kuramsal hem de yaratıcı ve özgün uygulama becerilerine sahip uzmanlar yetiştirmektedir. Medya ve Görsel Sanatlar lisans programı alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, dünyada gelişen ve değişen teknolojik yeniliklerle paralel olarak sanatsal özgünlük ve yaratıcılığın üst düzeyde yer alacağı ürünleri ortaya koymak üzere eğitim veren bir kurumdur.

Misyon: Medya; yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olarak kabul edilmesiyle birlikte, hem toplumsal, hem siyasal, hem de sanatsal olarak var olan bir interdisipliner bilim dalı olmuştur. Medya, kendi içerisinde çalışabilecek yaratıcı, özgün ve araştırmacı elemanlara ihtiyaç duymaktadır. Bu doğrultuda medya ile birlikte paralel olarak görsel sanatları da içerisinde barındıran Medya ve Görsel Sanatlar lisans programı etik ilkelere sahip, sektörü iyi tanımlayabilen, nitelikli, donanımlı, sorumluluk almaktan kaçınmayan, yaratıcı ve araştırmacı bireyler yetiştirmektedir.
Program Dili: Türkçe

Hazırlık Okulu: Gerekmemektedir.

Program Onayı: YÖDAK, YÖK

Program Tanımı: Medya ve Görsel Sanatlar lisans programı teknolojik açıdan yeterli donanımlara ve yazılımlara sahip PC laboratuarlarına, animasyon, tasarım ve baskı resim atölyelerine sahiptir. Öğrencilerimiz; medya ve iletişim, yeni medya tasarımı, medya araştırmaları, görsel medya analizi, sanat kuramları, sanat tarihi, temel tasarım, görsel tasarım, tipografi, animasyon, oyun tasarımı, kurgu, video grafik, web tasarımı ve film tasarımı gibi uygulamalı ve kuramsal, tasarım yeteneklerini geliştiren, analiz ve problem çözme yetisi kazandıran dersler almaktadır. Eğitim sürecinde; mesleki derslerin yanı sıra, alanda uzmanlaşmak üzere uygulamalı seçmeli dersler doğrultusunda öğrencileri projelerde görevlendirerek uygulama yapma fırsatı sunmaktadır. Diğer taraftan öğrenciler, alanında uzmanlaşmış kişilerle seminerler, atölyeler ve sergiler aracılığıyla buluşturularak, öğrencilerin sektörle tanışmasını ve sektörü tanımasını sağlamaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.Mezuniyet Şartları: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Medya ve Görsel Sanatlar Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 8 dönem boyunca toplam 50 ders, 144 kredi koşulunu tamamlamaları gerekir.

İstihdam Olanakları: Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü mezunu olanlar medya ortamını tanıyıp analiz edebilen ve sanatsal yönden yaratıcı özelliklere sahip bireyler olarak aşağıdaki sektörlerde yönetim ve tasarım birimlerinde hizmet verebilirler. Animasyon şirketleri, Dergiler, Film setleri, Film yapım şirketleri, Fotoğraf stüdyoları, Gazeteler, Reklam ajansları, Sanat merkezleri, Teknoloji şirketleri, Televizyon kanalları, Yazılım şirketleri, vb. 


DERSLER

 

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI TOPLAM KREDİ: 144 AKTS: 240  (MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR) 
1. YIL
GÜZ YARIYILI (1. Dönem)
BAHAR YARIYILI (2.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTS
KODUDERS ADITUKr.AKTS
MED131Temel Fotoğraf2235
MED112Temel Tasarım34610
MED101Medya ve İletişime Giriş3035
MED142Modern Sanat Tarihi3035
MED111Temel Sanat Eğitimi24610

Seçmeli3035
MED141Sanat ve Kültür Tarihi3035

Seçmeli

35
TURK001Türk Dili ve Yazım Kuralları I0000
TURK002Türk Dili ve Yazım Kuralları II0000
EFL001English I3035
EFL002English II3035
NH 001Atatürk İ ve İ Tarihi I0000
NH 002Atatürk İ ve İ Tarihi II0000
TOPLAM
1361830
TOPLAM
1241830
2. YIL
GÜZ YARIYILI (3. Dönem)
BAHAR YARIYILI (4.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTS
KODUDERS ADITUKr.AKTS
MED 201Medya Okuryazarlığı3035
MED 202Görüntü Estetiği3035
MED 203Görsel Tasarıma Giriş2235
MED 206Görsel Tasarım2235
MED 205Film Kuramları3035
MED 208Video Temelleri2235
MED241Çağdaş Sanat Kuramları3035
MED 210Tipografi2235

Seçmeli

35

Seçmeli

35

Seçmeli

35

Seçmeli

35
TOPLAM
821830
TOPLAM
961830
3. YIL
GÜZ YARIYILI (5. Dönem)
BAHAR YARIYILI (6.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTS
KODUDERS ADITUKr.AKTS
MED 301Görsel Medya Analizi3035
MED 310Web Tasarımı2235
CFA 311Kurgu I2235
MED 312Medya Etiği3035
MED 302Pazarlama Stratejisi3035
MED 314Yeni Medya 2235
MED 305Yeni Medya Tasarımları2235
MED 318Sanat ve Görüntü2235
MED307Medya Araştırma Yöntemleri3035
CFA312Kurgu II2235
MED309Web Tasarımına Giriş2235

Seçmeli

35
TOPLAM
1561830
TOPLAM
1181830

4.YIL
GÜZ YARIYILI (7. Dönem)
BAHAR YARIYILI (8.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTS
KODUDERS ADITUKr.AKTS
MED 401Foto-Grafik2235
MED402Belgesel Film2235
MED 403İnternet Gazeteciliği2235
CFA3053B Bilgisar Animasyon I2235
MED 405Film Yapımı2235
MED404Oyun Tasarımı2235
CFA 3032 Boyutlu Animasyon2235
MED406Kinetik Tipografi2235
MED444Medya ve Görsel Sanatlar Projesi2235
MED446Mezuniyet Projesi2235

Seçmeli2235

SeçmeliTOPLAM
10101830
TOPLAM
10101830

UYGULAMA: 52
TEORİK : 88TOPLAM KREDİ: 144
AKTS: 240


İLETİŞİM


Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC


0392 228 92 33

info@auc.edu.tr