TR
TR
×

AUC

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

BÖLÜM HAKKINDA


Amacı: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı; mekan ve insan ilişkisini çzümleyebilmiş, kaliteli yaşam ortamlarının insan psikolojisine olumlu yansımasını sağlayabilen ve mekan-toplum ilişkisini birleştirip geliştirebilen iç mimar ihtiyacını gidermek amacıyla sektöre ve akademik ortama eleman yetiştirmeyi amaçlar.

Vizyon: Geçmişin ışığında çağın gereksinimlerine uygun bir eğitim-öğretim yaklaşımının benimsendiği İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde sorumluluk sahibi, araştırmacı, bilimsel ve teknolojik olduğu kadar sanatsal ve düşünsel boyutları meslek pratiğine dönüştürecek bilgi ve becerileri kazanan öğrenciler, yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Mizyon: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü olarak yetiştirilen öğrencilerin ve hazırlanan projelerin ulusal ve uluslar arası düzeyde olması hedeflenmektedir. Bölüm, 4 yıllık eğitim programı sürecinde görsel algıya dayalı, yaratıcı ve yaşanabilir iç mekanlar tasarlayan, estetik ve fonksiyonu birleştirici çözümler sunan, kullanıcıya konforlu ve yaşam kalitesini arttırıcı çağdaş iç mekanları hazırlayan, yakın çevre tasarımını oluşturabilen, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış iç mimarlar yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Program Dili: Türkçe

Hazırlık Okulu: Gerekmemektedir. 

Program Onayı: YÖK, YÖDAK


Program Tanımı: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı

Kabul ve Kayıt Koşulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.

Mezuniyet Şartları: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans programında mezun olabilmek için 4 yıllık (8 dönem) ders programında yer alan 50 adet dersten (Yerel Kredi: 146, AKTS: 240) geçer not alması, ortalamasının 2.00 ve üzeri olması ve iki adet staj dersini başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. 

İstihdam Olanakları: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı mezunları, özel ve kamu kuruluşlarında `İç mimar ve Çevre Tasarımcısı olarak çalışabilir veya kendi özel ofislerini açabilirler. Eğitim ve araştırma kurumlarında akademisyen olarak çalışma imkanlarına sahiptirler. Yeni tasarlanmış her tür binanın iç mekan düzenlemesinden, mevcut binaların iç mekan yenileme proje, tasarım ve uygulama aşamalarında etkin rol alırlar. Donatı tasarımlarından, yakın çevre düzenlemelerine kadar geniş bir alanda çalışma imkanına sahiptirler.

DERSLER

 

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI    TOPLAM KREDİ: 146 AKTS: 240
1. YIL
GÜZ YARIYILI (1. Dönem)
BAHAR YARIYILI (2.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
İÇT 101Temel Tasarım36610İÇT 102İç Mimarlık Tasarım Stüdyosuna Giriş28610
İÇT 111Mimari Çizim I2235İÇT 104Çevre Tasarımına Giriş / Çevre Bilgisi2235
İÇT 121Yapı Teknolojisi I3035İÇT 112Mimari Çizim II2235
İÇT 131İç Mekan Tasarımı İlkeleri2235İÇT 122Yapı Teknolojisi II3035
İÇT 141Sanat ve Kültür Tarihi3035İÇT 132Renk Teorisi ve Uygulamaları2235


İÇT 142Modern Mimarlık Tarihi3035
TOPLAM13101830TOPLAM14142135

2. YIL
GÜZ YARIYILI (3. Dönem)
BAHAR YARIYILI (4.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
İÇT 201İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu I28610İÇT 202İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu II28610
İÇT 211Dijital Tasarım ve Sunum I2235İÇT 212Dijital Tasarım ve Sunum II2235
İÇT 221İç Mekan Tasarımında Detaylandırma2235İÇT 252Çevresel Kontrol Sistemleri3035
İÇT 241Çağdaş İç Mimarlık3035İÇT 204Çevre ve Bitki Tasarım Projesi2235
İÇT 251Çevre Psikolojisi3035
Seçmeli3035
İÇT 253Kültür ve Mekan2023TURK002Türk Dili ve Yazım Kuralları II0000
TURK001Türk Dili ve Yazım Kuralları I0000İÇT 300Staj I0000
TOPLAM14122033TOPLAM12121830

3. YIL
GÜZ YARIYILI (5. Dönem)
BAHAR YARIYILI (6.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
İÇT 301İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu III28610İÇT 302İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu IV28610
İÇT 361Tasarımda İnsan Faktörü3035İÇT 372Koruma ve Restorasyon2235
İÇT 381Mesleki Etik2023
Seçmeli3035

Seçmeli3035
Seçmeli3035
NH 001Atatürk İlke.ve İnkilapTari. I0000NH 002Atatürk İlke.ve İnkilapTar. II0000
İÇT 310Mobilya Tasarımı2235İÇT 342Moduler Sistemler ve Ergonomi2023
İÇT 351Ekolojik ve Biyoklimatik İç Mekanlar2023İÇT 400Staj II0000
TOPLAM14101931TOPLAM12101728

4.YIL
GÜZ YARIYILI (7. Dönem)
BAHAR YARIYILI (8.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
İÇT 401İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu V28610İÇT 402Mezuniyet Projesi4121015
İÇT 403Mezuniyet Araştırması3035İÇT 412Portfolyo ve Sunum2235
İÇT 481Proje Yönetimi2023İÇT 482Mesleki Uygulama3035

Seçmeli3035
Seçmeli3035
TOPLAM1081423TOPLAM12141930
tem20
TOPLAM KREDİ: 146-AKTS: 240


İLETİŞİM


Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC


0392 228 92 33

info@auc.edu.tr     


BÖLÜM HAKKINDA


Amacı: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı; mekan ve insan ilişkisini çzümleyebilmiş, kaliteli yaşam ortamlarının insan psikolojisine olumlu yansımasını sağlayabilen ve mekan-toplum ilişkisini birleştirip geliştirebilen iç mimar ihtiyacını gidermek amacıyla sektöre ve akademik ortama eleman yetiştirmeyi amaçlar.

Vizyon: Geçmişin ışığında çağın gereksinimlerine uygun bir eğitim-öğretim yaklaşımının benimsendiği İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde sorumluluk sahibi, araştırmacı, bilimsel ve teknolojik olduğu kadar sanatsal ve düşünsel boyutları meslek pratiğine dönüştürecek bilgi ve becerileri kazanan öğrenciler, yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Mizyon: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü olarak yetiştirilen öğrencilerin ve hazırlanan projelerin ulusal ve uluslar arası düzeyde olması hedeflenmektedir. Bölüm, 4 yıllık eğitim programı sürecinde görsel algıya dayalı, yaratıcı ve yaşanabilir iç mekanlar tasarlayan, estetik ve fonksiyonu birleştirici çözümler sunan, kullanıcıya konforlu ve yaşam kalitesini arttırıcı çağdaş iç mekanları hazırlayan, yakın çevre tasarımını oluşturabilen, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış iç mimarlar yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Program Dili: Türkçe

Hazırlık Okulu: Gerekmemektedir. 

Program Onayı: YÖK, YÖDAK


Program Tanımı: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı

Kabul ve Kayıt Koşulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.

Mezuniyet Şartları: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans programında mezun olabilmek için 4 yıllık (8 dönem) ders programında yer alan 50 adet dersten (Yerel Kredi: 146, AKTS: 240) geçer not alması, ortalamasının 2.00 ve üzeri olması ve iki adet staj dersini başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. 

İstihdam Olanakları: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı mezunları, özel ve kamu kuruluşlarında `İç mimar ve Çevre Tasarımcısı olarak çalışabilir veya kendi özel ofislerini açabilirler. Eğitim ve araştırma kurumlarında akademisyen olarak çalışma imkanlarına sahiptirler. Yeni tasarlanmış her tür binanın iç mekan düzenlemesinden, mevcut binaların iç mekan yenileme proje, tasarım ve uygulama aşamalarında etkin rol alırlar. Donatı tasarımlarından, yakın çevre düzenlemelerine kadar geniş bir alanda çalışma imkanına sahiptirler.

DERSLER

 

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI    TOPLAM KREDİ: 146 AKTS: 240
1. YIL
GÜZ YARIYILI (1. Dönem)
BAHAR YARIYILI (2.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
İÇT 101Temel Tasarım36610İÇT 102İç Mimarlık Tasarım Stüdyosuna Giriş28610
İÇT 111Mimari Çizim I2235İÇT 104Çevre Tasarımına Giriş / Çevre Bilgisi2235
İÇT 121Yapı Teknolojisi I3035İÇT 112Mimari Çizim II2235
İÇT 131İç Mekan Tasarımı İlkeleri2235İÇT 122Yapı Teknolojisi II3035
İÇT 141Sanat ve Kültür Tarihi3035İÇT 132Renk Teorisi ve Uygulamaları2235


İÇT 142Modern Mimarlık Tarihi3035
TOPLAM13101830TOPLAM14142135

2. YIL
GÜZ YARIYILI (3. Dönem)
BAHAR YARIYILI (4.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
İÇT 201İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu I28610İÇT 202İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu II28610
İÇT 211Dijital Tasarım ve Sunum I2235İÇT 212Dijital Tasarım ve Sunum II2235
İÇT 221İç Mekan Tasarımında Detaylandırma2235İÇT 252Çevresel Kontrol Sistemleri3035
İÇT 241Çağdaş İç Mimarlık3035İÇT 204Çevre ve Bitki Tasarım Projesi2235
İÇT 251Çevre Psikolojisi3035
Seçmeli3035
İÇT 253Kültür ve Mekan2023TURK002Türk Dili ve Yazım Kuralları II0000
TURK001Türk Dili ve Yazım Kuralları I0000İÇT 300Staj I0000
TOPLAM14122033TOPLAM12121830

3. YIL
GÜZ YARIYILI (5. Dönem)
BAHAR YARIYILI (6.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
İÇT 301İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu III28610İÇT 302İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu IV28610
İÇT 361Tasarımda İnsan Faktörü3035İÇT 372Koruma ve Restorasyon2235
İÇT 381Mesleki Etik2023
Seçmeli3035

Seçmeli3035
Seçmeli3035
NH 001Atatürk İlke.ve İnkilapTari. I0000NH 002Atatürk İlke.ve İnkilapTar. II0000
İÇT 310Mobilya Tasarımı2235İÇT 342Moduler Sistemler ve Ergonomi2023
İÇT 351Ekolojik ve Biyoklimatik İç Mekanlar2023İÇT 400Staj II0000
TOPLAM14101931TOPLAM12101728

4.YIL
GÜZ YARIYILI (7. Dönem)
BAHAR YARIYILI (8.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
İÇT 401İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu V28610İÇT 402Mezuniyet Projesi4121015
İÇT 403Mezuniyet Araştırması3035İÇT 412Portfolyo ve Sunum2235
İÇT 481Proje Yönetimi2023İÇT 482Mesleki Uygulama3035

Seçmeli3035
Seçmeli3035
TOPLAM1081423TOPLAM12141930
tem20
TOPLAM KREDİ: 146-AKTS: 240


İLETİŞİM


Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC


0392 228 92 33

info@auc.edu.tr