TR
TR
×

AUC

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

BÖLÜM HAKKINDAAmacı:  Program, teorik bilgi ve uygulamalan yoluyla kişisel ve mesleki gelişime katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Lisans programımn iki ana amacı bulunmaktadır: (1) Psikolojik danışman adaylanna genel bir psikolojik danışma ve rehberlik formasyonu kazandırmak (2) Başta eğitim kurumlan olmak üzere sağlık ve endüstri kurumlarının ihtiyaç duyduğu psikolojik danışmanları yetiştirmektir. Programa devam eden öğrenciler rehberlik ve psikolojik danışmanlık alamnda insan gelişimi, psikolojik temeller, sosyo-kültürel temeller, eğitimsel temeller, yardım becerileri, grupla psikolojik danışma ve rehberlik becerileri, mesleki gelişim, bireyi tanıma ve değerlendirme, istatistik, araştırma, ve program değerlendirme, etik ve yasal konular ile ilgili yeterlikler kazanırlar.

Vizyon: İnsana, Topluma ve Dünya’daki değişim ve sorunlara duyarlı, mesleğinin 21. Yüzyıldaki yeni paradigmalarını kavramış, hümanist ve varoluşsal yaşam felsefesini benimsemiş, mesleğinde yeterli ve etik sorumluluk kazanmış; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan; eğitim, sağlık, adalet, sosyal hizmet, endüstri vb. kurumlarda nitelikli psikolojik hizmetler sunabilecek psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.

Misyon:  Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim dalı -kültürel, ekonomik ve teknolojik değişimler karşısında ülkenin ihtiyacı duyduğu değişimlere açık, üretken, etik ilkeleri benimsemiş, yüksek nitelikli bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerde bulunan Psikolojik Danışmanlar yetiştirmeyi misyon olarak belirlemiştir. Bu kapsamda, 

1. Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan, okul psikolojik danışmanlığı, aile danışmanlığı, kariyer danışmanlığı, endüstriyel danışmanlık konularında yeterlilik sahibi olan Psikolojik Danışmanlar (Rehber Öğretmen) yetiştirmek, 
2. Yükseköğretimin ihtiyacı olan öğretim elemanı yetiştirmek, 
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, özel sektörün ihtiyacı olan, bireysel ve kurumsal gelişmeyi destekleyen psikolojik danışmanlar yetiştirmek, 
4. Öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini desteklemek, 
5. Üniversitemizin öğrencileri, öğretim üyeleri ve idari personelinin ihtiyaç duyduğu psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra hizmet içi eğitimleri vermek, 
6. Toplumsal sorumluluk kapsamında konferans, seminer, panel düzenlemek veya düzenleyen kurum ve kuruluşlara katkı sağlamak, 
7. Farklı disiplinlerdeki öğretim üyeleriyle ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak eğitim-öğretim faaliyetleri ile araştırma projelerini yürütmek ve danışmanlık hizmeti sunmak, 
8. Öğrencilerimizin toplumsal sorunlara duyarlı, kişisel ve sosyal sorumluluk alabilen, topluma pozitif katkı yapabilecek fırsatları yaratabilen bireyler olmasını desteklemek, 
9. Öğrencilerimizin üniversite yaşamı başta olmak üzere genel yaşam kalitesini arttıracak bilgi, beceri ve deneyimleri sağlayarak yaşamlarının bir parçası haline getirmek.

Program Dili: Türkçe

Hazırlık Okulu: Gerekmemektedir.

Program Onayı: YÖDAK

Program Tanımı: PDR Anabilim dalı, özellikle eğitim kurumlarında öğrencilerin uyum sorunlarına odaklanarak bunları çözüme ulaştırmaya çalışan, öğretmenler, öğrenciler, aileler ve arkadaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen, iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan psikolojik danışmanlar yetiştirmeye çalışmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları:  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.

Mezuniyet Şartları:  4 yıl boyunca 147 kredilik (AKTS: 240) dersin tamamlanması 60 iş günü staj yapılması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları:  Özel Psikolojik Danışma ve Psikoterapi merkezlerinde Psikolojik Danışman ve Psikoterapist olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel okullarda, RAM – “Rehberlik Araştırma Merkezleri”nde;Üniversitelerde Akademik personel kadrolarında ve üniversitelerin Psikolojik Danışma birimlerinde;Askeri Liseler, Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Harp Okulları, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezleri’nde;Özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde;Kreş, anaokulu, çocuk yuvası, etüt merkezi, dershanelerde; Aile ve Çocuk mahkemelerinde kadrolu Pedagog ve bilirkişi olarak (Aile sorunları, ebeveyn çocuk ilişkileri konularında inceleme yapar; velayet, evlat edinme, boşanma, evlenmeye izin, kişisel ilişki gibi davalarda ve diğer Adli vakalarda Bilirkişi Raporu yazarlar);Denetimli Serbestlik Şubeleri ve Cezaevlerinde Pedagog unvanı ile;İcra yoluyla anne veya babasıyla görüştürülen çocukların tesliminde;Polis Genel Müdürlüğü bünyesindeki Polis Akademisinde, Polis Meslek Yüksekokullarının Psikolojik Danışma Merkezlerinde, Rehberlik ve Danışma Büro Amirliklerinde, Çocuk Şube ve Büro Amirliklerinde;Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı kreş, anaokulu, yurtlar, Toplum Merkezleri, Aile Danışma Merkezlerinde (Özellikle Aile Danışma Merkezlerinde Aile Danışmanı olarak görev alarak aile sorunlarının çözümünde etkin rol almaktadırlar);İş-kur, özel şirketler, yerel yönetimler, sağlık kuruluşları, halk eğitim merkezleri, işletmelerin insan kaynakları ve eğitim servisleri ve şirketlerde kariyer danışmanı olarak görev yapmaktadırlar.


DERSLER


 
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
1. YIL
GÜZ YARIYILI (1. Dönem)
BAHAR YARIYILI (2.Dönem)
KODUDERS ADIZ/STUKr.AKTSKODUDERS ADIZ/STUKr.AKTS
RPD101Psikolojiye GirişZ3036RPD102Fizyolojik PsikolojiZ3034
RPD103Sosyal Antropoloji Z3034EGT116Çocuk PsikolojisiZ3034
TURK101Türkçe I: Yazılı AnlatımZ2022EGT106Kaynak Tarama ve Rapor YazmaIZ2025
TAR101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi IZ2022EGT108Eğitim FelsefesiZ3034
EFL101İngilizce IZ3033EGT110Türk Eğitim TarihiZ2023
BİL103Bilgisayar IZ2233TURK102Türkçe II: Sözlü AnlatımZ2022
EGT105Sosyolojiye GirişZ3033TAR102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi IIZ2022
EGT107Felsefeye GirişZ3034EFL102İngilizce IIZ3033
EGT103Eğitim Bilimine GirişZ3033BİL104Bilgisayar IIZ2233
TOPLAM
2422530TOPLAM
22223302. YIL
GÜZ YARIYILI (3. Dönem)
BAHAR YARIYILI (4.Dönem)
KODUDERS ADIZ/SUKr.AKTSKODUDERS ADIZ/STUKr.AKTS
RPD201Rehberlik ve Psikolojik DanışmaZ3034RPD202Test Dışı TekniklerZ3035
RPD203İstatistik IZ3034RPD206İnsan İlişkileri ve İletişimZ2234
GK211Bilim TarihiZ3034RPD204İstatistik IIZ3036
EGT203Özel EğitimZ3034RPD208Sosyal PsikolojiZ3033
EGT205Ölçme ve DeğerlendirmeZ3034EGT208Öğretim İlke ve YöntemleriZ3034
EGT207Ergenlik PsikolojisiZ3036EGT210Sınıf YönetimiZ3034
EGT219Okullarda GözlemZ3034RPD210Öğrenme PsikolojisiZ3034
TOPLAM
2102130TOPLAM
20221303. YIL
GÜZ YARIYILI (5. Dönem)
BAHAR YARIYILI (6.Dönem)
KODUDERS ADIZ/STUKr.AKTSKODUDERS ADIZ/STUKr.AKTS
RPD301Psikolojik Danışma İlke ve TeknikleriZ3035RPD306
Z1435
RPD303Yaşam Dönemleri ve Uyum ProblemleriZ3035RPD308
Z3034
RPD305Kişilik KuramlarıZ3034RPD310
Z3035
RPD307Mesleki Rehberlik ve DanışmaZ3034RPD312
Z3035
RPD309Seçmeli IS3034RPD314
Z3035
GK305SeçmeliS3034RPD316
S3033EGT304
S3033
TOPLAM
1801830TOPLAM
19421304.YIL
GÜZ YARIYILI (7. Dönem)
BAHAR YARIYILI (8.Dönem)
KODUDERS ADIZ/STUKr.AKTSKODUDERS ADIZ/STUKr.AKTS
RPD401Psikolojik TestlerZ3034RPD402Rehberlik ve Psikolojik Danışma SemineriZ2236
RPD403Bireyle Psikolojik Danışma UygulamasıZ1436RPD404Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan ÇalışmasıZ1436
RPD405Öğrenme GüçlükleriZ3034RPD406Meslek Etiği ve Yasal KonularZ2024
GK405Bilimsel Araştırma YöntemleriZ2024RPD408Kurum DeneyimiZ1436
GK407Topluma Hizmet UygulamalarıS1225RPD410Seçmeli IVS3034
EGT427Eğitim YönetimiZ3034RPD412Seçmeli VS3034
RPD407Seçmeli IIIS3033


TOPLAM
1661930TOPLAM
12101730TOPLAM KREDİ: 165
AKTS: 240

İLETİŞİM


Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC


0392 228 92 33

info@auc.edu.tr   

                    

BÖLÜM HAKKINDAAmacı:  Program, teorik bilgi ve uygulamalan yoluyla kişisel ve mesleki gelişime katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Lisans programımn iki ana amacı bulunmaktadır: (1) Psikolojik danışman adaylanna genel bir psikolojik danışma ve rehberlik formasyonu kazandırmak (2) Başta eğitim kurumlan olmak üzere sağlık ve endüstri kurumlarının ihtiyaç duyduğu psikolojik danışmanları yetiştirmektir. Programa devam eden öğrenciler rehberlik ve psikolojik danışmanlık alamnda insan gelişimi, psikolojik temeller, sosyo-kültürel temeller, eğitimsel temeller, yardım becerileri, grupla psikolojik danışma ve rehberlik becerileri, mesleki gelişim, bireyi tanıma ve değerlendirme, istatistik, araştırma, ve program değerlendirme, etik ve yasal konular ile ilgili yeterlikler kazanırlar.

Vizyon: İnsana, Topluma ve Dünya’daki değişim ve sorunlara duyarlı, mesleğinin 21. Yüzyıldaki yeni paradigmalarını kavramış, hümanist ve varoluşsal yaşam felsefesini benimsemiş, mesleğinde yeterli ve etik sorumluluk kazanmış; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan; eğitim, sağlık, adalet, sosyal hizmet, endüstri vb. kurumlarda nitelikli psikolojik hizmetler sunabilecek psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.

Misyon:  Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim dalı -kültürel, ekonomik ve teknolojik değişimler karşısında ülkenin ihtiyacı duyduğu değişimlere açık, üretken, etik ilkeleri benimsemiş, yüksek nitelikli bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerde bulunan Psikolojik Danışmanlar yetiştirmeyi misyon olarak belirlemiştir. Bu kapsamda, 

1. Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan, okul psikolojik danışmanlığı, aile danışmanlığı, kariyer danışmanlığı, endüstriyel danışmanlık konularında yeterlilik sahibi olan Psikolojik Danışmanlar (Rehber Öğretmen) yetiştirmek, 
2. Yükseköğretimin ihtiyacı olan öğretim elemanı yetiştirmek, 
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, özel sektörün ihtiyacı olan, bireysel ve kurumsal gelişmeyi destekleyen psikolojik danışmanlar yetiştirmek, 
4. Öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini desteklemek, 
5. Üniversitemizin öğrencileri, öğretim üyeleri ve idari personelinin ihtiyaç duyduğu psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra hizmet içi eğitimleri vermek, 
6. Toplumsal sorumluluk kapsamında konferans, seminer, panel düzenlemek veya düzenleyen kurum ve kuruluşlara katkı sağlamak, 
7. Farklı disiplinlerdeki öğretim üyeleriyle ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak eğitim-öğretim faaliyetleri ile araştırma projelerini yürütmek ve danışmanlık hizmeti sunmak, 
8. Öğrencilerimizin toplumsal sorunlara duyarlı, kişisel ve sosyal sorumluluk alabilen, topluma pozitif katkı yapabilecek fırsatları yaratabilen bireyler olmasını desteklemek, 
9. Öğrencilerimizin üniversite yaşamı başta olmak üzere genel yaşam kalitesini arttıracak bilgi, beceri ve deneyimleri sağlayarak yaşamlarının bir parçası haline getirmek.

Program Dili: Türkçe

Hazırlık Okulu: Gerekmemektedir.

Program Onayı: YÖDAK

Program Tanımı: PDR Anabilim dalı, özellikle eğitim kurumlarında öğrencilerin uyum sorunlarına odaklanarak bunları çözüme ulaştırmaya çalışan, öğretmenler, öğrenciler, aileler ve arkadaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen, iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan psikolojik danışmanlar yetiştirmeye çalışmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları:  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.

Mezuniyet Şartları:  4 yıl boyunca 147 kredilik (AKTS: 240) dersin tamamlanması 60 iş günü staj yapılması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları:  Özel Psikolojik Danışma ve Psikoterapi merkezlerinde Psikolojik Danışman ve Psikoterapist olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel okullarda, RAM – “Rehberlik Araştırma Merkezleri”nde;Üniversitelerde Akademik personel kadrolarında ve üniversitelerin Psikolojik Danışma birimlerinde;Askeri Liseler, Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Harp Okulları, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezleri’nde;Özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde;Kreş, anaokulu, çocuk yuvası, etüt merkezi, dershanelerde; Aile ve Çocuk mahkemelerinde kadrolu Pedagog ve bilirkişi olarak (Aile sorunları, ebeveyn çocuk ilişkileri konularında inceleme yapar; velayet, evlat edinme, boşanma, evlenmeye izin, kişisel ilişki gibi davalarda ve diğer Adli vakalarda Bilirkişi Raporu yazarlar);Denetimli Serbestlik Şubeleri ve Cezaevlerinde Pedagog unvanı ile;İcra yoluyla anne veya babasıyla görüştürülen çocukların tesliminde;Polis Genel Müdürlüğü bünyesindeki Polis Akademisinde, Polis Meslek Yüksekokullarının Psikolojik Danışma Merkezlerinde, Rehberlik ve Danışma Büro Amirliklerinde, Çocuk Şube ve Büro Amirliklerinde;Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı kreş, anaokulu, yurtlar, Toplum Merkezleri, Aile Danışma Merkezlerinde (Özellikle Aile Danışma Merkezlerinde Aile Danışmanı olarak görev alarak aile sorunlarının çözümünde etkin rol almaktadırlar);İş-kur, özel şirketler, yerel yönetimler, sağlık kuruluşları, halk eğitim merkezleri, işletmelerin insan kaynakları ve eğitim servisleri ve şirketlerde kariyer danışmanı olarak görev yapmaktadırlar.


DERSLER


 
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
1. YIL
GÜZ YARIYILI (1. Dönem)
BAHAR YARIYILI (2.Dönem)
KODUDERS ADIZ/STUKr.AKTSKODUDERS ADIZ/STUKr.AKTS
RPD101Psikolojiye GirişZ3036RPD102Fizyolojik PsikolojiZ3034
RPD103Sosyal Antropoloji Z3034EGT116Çocuk PsikolojisiZ3034
TURK101Türkçe I: Yazılı AnlatımZ2022EGT106Kaynak Tarama ve Rapor YazmaIZ2025
TAR101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi IZ2022EGT108Eğitim FelsefesiZ3034
EFL101İngilizce IZ3033EGT110Türk Eğitim TarihiZ2023
BİL103Bilgisayar IZ2233TURK102Türkçe II: Sözlü AnlatımZ2022
EGT105Sosyolojiye GirişZ3033TAR102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi IIZ2022
EGT107Felsefeye GirişZ3034EFL102İngilizce IIZ3033
EGT103Eğitim Bilimine GirişZ3033BİL104Bilgisayar IIZ2233
TOPLAM
2422530TOPLAM
22223302. YIL
GÜZ YARIYILI (3. Dönem)
BAHAR YARIYILI (4.Dönem)
KODUDERS ADIZ/SUKr.AKTSKODUDERS ADIZ/STUKr.AKTS
RPD201Rehberlik ve Psikolojik DanışmaZ3034RPD202Test Dışı TekniklerZ3035
RPD203İstatistik IZ3034RPD206İnsan İlişkileri ve İletişimZ2234
GK211Bilim TarihiZ3034RPD204İstatistik IIZ3036
EGT203Özel EğitimZ3034RPD208Sosyal PsikolojiZ3033
EGT205Ölçme ve DeğerlendirmeZ3034EGT208Öğretim İlke ve YöntemleriZ3034
EGT207Ergenlik PsikolojisiZ3036EGT210Sınıf YönetimiZ3034
EGT219Okullarda GözlemZ3034RPD210Öğrenme PsikolojisiZ3034
TOPLAM
2102130TOPLAM
20221303. YIL
GÜZ YARIYILI (5. Dönem)
BAHAR YARIYILI (6.Dönem)
KODUDERS ADIZ/STUKr.AKTSKODUDERS ADIZ/STUKr.AKTS
RPD301Psikolojik Danışma İlke ve TeknikleriZ3035RPD306
Z1435
RPD303Yaşam Dönemleri ve Uyum ProblemleriZ3035RPD308
Z3034
RPD305Kişilik KuramlarıZ3034RPD310
Z3035
RPD307Mesleki Rehberlik ve DanışmaZ3034RPD312
Z3035
RPD309Seçmeli IS3034RPD314
Z3035
GK305SeçmeliS3034RPD316
S3033EGT304
S3033
TOPLAM
1801830TOPLAM
19421304.YIL
GÜZ YARIYILI (7. Dönem)
BAHAR YARIYILI (8.Dönem)
KODUDERS ADIZ/STUKr.AKTSKODUDERS ADIZ/STUKr.AKTS
RPD401Psikolojik TestlerZ3034RPD402Rehberlik ve Psikolojik Danışma SemineriZ2236
RPD403Bireyle Psikolojik Danışma UygulamasıZ1436RPD404Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan ÇalışmasıZ1436
RPD405Öğrenme GüçlükleriZ3034RPD406Meslek Etiği ve Yasal KonularZ2024
GK405Bilimsel Araştırma YöntemleriZ2024RPD408Kurum DeneyimiZ1436
GK407Topluma Hizmet UygulamalarıS1225RPD410Seçmeli IVS3034
EGT427Eğitim YönetimiZ3034RPD412Seçmeli VS3034
RPD407Seçmeli IIIS3033


TOPLAM
1661930TOPLAM
12101730TOPLAM KREDİ: 165
AKTS: 240

İLETİŞİM


Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC


0392 228 92 33

info@auc.edu.tr