Servisler Rehberlik Merkezi

Rehberlik Merkezi

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Kariyer Planlama Merkezi, 2018 Yılının Eylül ayında  hizmet vermeye başlamıştır. Merkez; öğrencilerin kişisel gelişimi, psikolojik iyilik halini ve üniversite ortamındaki yaşamı, öğrencilerin bireysel ve sınıf bazında kariyer planlaması ilgili birçok konuda hizmet vermeyi hedeflemektedir.


Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımalarına, sorunlarının kaynaklarının farkına vararak sorunlarına yönelik baş etme becerisi geliştirmelerine, sağlıklı kararlar alabilmelerine, etkili iletişim becerileri kazanmalarına, akademik başarılarını arttırmalarına ve üniversite yaşamına uyum sağlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel yönden sağlıklı bir gelişim sürdürebilmelerine yardımcı olmak amacıyla öğrencilerin öğrenimleri boyunca ortaya çıkabilecek olan çeşitli problemlerine yönelik "önleyici ve gelişimsel" çalışmalar yürütülmektedir.

Psikolojik danışma hizmeti, kişinin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları bulması, kararlar alması, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı bir iletişim halinde olması ve kendini geliştirmesi için uzman kişilerce verilen profesyonel bir yardım sürecini kapsamaktadır.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kariyer Planlama Merkezi öğrencinin ruh sağlığını korumayı, sağlıklı gelişimini desteklemeyi ve öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı hedefleyen hizmetler sunar.

Psikolojik danışma hizmetimizden yararlanmak için birimimize başvurabilirsiniz.

Merkezimizde verilen hizmetler ücretsizdir.


Psikolojik Danışma Seansları Nasıl Yapılır?

Merkeze başvuran, sorunlarının çözümü için yardım isteyen öğrencilere, gizlilik esasına dayanarak bireysel danışmanlık çerçevesinde müdahale ederek yardımcı olunmaktadır. İlk görüşmeden sonra plan dahilinde düzenli olarak randevu sistemi ile görüşmelere devam edilmektedir.

 

Gizlilik

Çalışmalarımızın yapılmasında “gizlilik” esas alınan en önemli ilkedir. Merkeze başvuran öğrenciler ve merkezdeki psikolojik danışman arasında geçen konuşmalar, öğrencinin doldurduğu testler gibi bilgiler sadece öğrenci ile merkezdeki psikolojik danışman arasında kalmaktadır. Üniversitenin ya da ona bağlı öğretim kurumlarının hiçbir düzeyindeki akademik ve idari görevli kişi veya kişilere öğrencinin yazılı izni olmaksızın bilgi verilmemektedir.

 

 

Kariyer Planlama Nasıl Yapılır?

Kariyer planı için merkeze başvuran öğrencilere, ‘‘Kendini Değerlendirme Envanteri’’ ve ‘‘Mesleki Uygunluk Ölçeği’’ ölçeği uygulanarak beklenti ve hedefleri belirlenerek onlara uygun bir rota çizilir ve öğrencilerin ulaşmak istedikleri hedefe daha sağlam adımlarla ilerlemeleri sağlanır.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Kariyer Planlama Merkezi’nde

Öğrencilerin meslekleri daha iyi tanımaları

İstihdam olanaklarını görmeleri

Meslek alternatifleri konusunda karar öğrencilerin karar vermeleri

Öğrencilerin sınav kaygılarınızı ortadan kaldırmaları

Staja nasıl başlamaları gerektiği ile ilgili öğrencilerin yönlendirilmeleri  ve programların gereği olan staj uygulamalarını gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır.

CV hazırlama konusunda ve mülakat konularında öğrencilere detaylı bilgi ve destek verilmektedir.