Aday Öğrenciler Libreral Eğitim Nedir

Libreral Eğitim Nedir?

Liberal arts eğitim sisteminde en büyük özellik öğrenci odaklı olmalardır. Derslerin forum ya da tartışma ortamında geçtiği  profesörlerle öğrenciler hem birbirine daha yakın oluyor, profesörler öğrencileriyle birebir ilgilenebiliyor, hem de öğrenciler farklı konulardaki fikirlerini küçük sınıflarda çok daha derinlemesine irdeleyebiliyor.


Bu okullarda,öğrencinin derse mümkün olabildiğince çok katılımını sağlamak ana amaçlardan biri. Liberal Arts eğitimi öğrencilere en çok düşünme, düşüncelerini belirli bir mantık çerçevesinde sunma, öğrenme, bilgi edinme, analiz yapma becerileri veriyor. Entelektüel gelişimin ve düşünce yapısının oluşturulmasının temel hedef sayıldığı Liberal Arts okulları ayrıca öğrencilerin üstün yazma becerileri ve sözel beceriler edinmelerine de büyük önem veriyor Bunun yanında bölümlere dayalı olarak pratikte ve  teorikte gelişimi en üstün seviyeye çıkarmanızı sağlıyor.


Liberal Arts derecesi alan öğrenciler çoğu zaman başka eğitim kurumlarında yüksek lisans da yapıyor. Liberal Arts okullarının amacı mesleki eğitim vermek değil, daha çok öğrencilerin sorunları algılayabilmelerini, çözüm üretmelerini ve bunları başkalarıyla paylaşabilecek platformlar oluşturmalarını sağlamak.Liberal Arts eğitim sistemi olan okullardan mezun olan öğrencilerin ellerindeki en büyük kozlardan biri başka meslek dallarına uygulayabilecekleri, bir anlamda transfer edebilecekleri beceriler elde etmeleri.


Disiplinlerarası eğitim veren bu okullardan mezun olanlar,yeteneklerinin farkli yönlerini keşfederek  öğrencilerin bu yetenekleri kullanabilmeleri için seçimlerinde ve düşüncelerinde özgür bir sentez ortamı sağlamaktır.